När kan jag säga upp min FöPL-försäkring?

Du kan säga upp din FöPL-försäkring om du lagt ner din företagsverksamhet helt och hållet eller om den minskat i den grad att din FöPL-arbetsinkomst inte når upp till den nedre gränsen för FöPL-försäkring. Du kan meddela oss om uppsägningen via vår webbtjänst för företagare.

I följande situationer kan din FöPL-försäkring sägas upp

  • • din företagsverksamhet har upphört eller minskat i den grad att din FöPL-arbetsinkomst inte når upp till den nedre gränsen Läs mer om arbetsinkomst.
    • företagets bolagsform, ägarförhållanden eller din ställning som företagare ändras så att du inte längre behöver en FöPL-försäkring. Läs mer om vad olika förändringar innebär.
    • din verksamhet som företagare avbryts för en längre tid, t.ex. på grund av familjeledighet, och du slutar arbeta helt och hållet under ledigheten Läs mer om familjeledigheter.
    • du går i ålderspension. Om du fortsätter arbeta som företagare vid sidan av ålderspensionen kan du teckna en frivillig FöPL-försäkring. Läs mer om att gå i pension.

I vissa fall kan FöPL-försäkringen sägas upp retroaktivt. Säg upp försäkringen via Ilmarinens webbtjänst. Vi avslutar din FöPL-försäkring retroaktivt från och med den dag då din verksamhet som företagare upphörde eller den dag då din arbetsinsats har minskat så att arbetsinkomsten inte uppfyller FöPL-minimigränsen.

Betalda försäkringsavgifter när försäkringen upphör

Du betalar FöPL-försäkringsavgifter fram till det datum som försäkringen upphör. Om du har betalat försäkringsavgifter längre än så eller om försäkringen avslutas retroaktivt återbetalar vi den överskjutande delen till den som betalat försäkringsavgifterna.

Du kan säga upp FöPL-försäkringen via webbtjänsten. I samband med uppsägningsanmälan ber vi om ditt kontonummer för eventuell återbetalning av försäkringsavgifter.

Du kan anmäla ditt eller ditt företags kontonummer genom att logga in på vår webbtjänst. Du har tillgång till webbtjänsten i circa 16 månader efter att försäkringen upphör.

Säg upp försäkringen via vår webbtjänst

FöPL är en personlig försäkring. Därför kan bara du själv eller personer som du gett fullmakt avsluta FöPL-försäkringen.

Logga in på webbtjänsten

Läs om att ge någon annan fullmakt att sköta dina försäkringsärenden