Beräkna storleken på din efterlevandepension

Vid beräkning av efterlevandepensionen beaktas även den efterlevande makens egen arbetspension. Med vår räknare kan du uppskatta hur mycket du skulle få i efterlevandepension. Folkpension från FPA eller frivilliga pensioner påverkar inte efterlevandepensionen.

Fyll i pensionsuppgifterna

Sammandrag

Efterlevandepension
0,00 €/mån

Hur beräknas efterlevandepensionen?

Den efterlevande makens egen arbetspension påverkar efterlevandepensionens belopp. För den som har stor arbetspension är det möjligt att ingen efterlevandepension betalas ut.

Exempel på minskning av efterlevandepensionen

Efterlevandepension 800 €/månad, grund för minskning av efterlevandepensionen* 750,50 €, den efterlevande makens arbetspension 900 €/månad.

Efterlevande makens arbetspension 900 €/mån.
Minskningsgrund -750,50
Överskjutande del 149,50
Hälften av den överskjutande delen 74,75
Efterlevandepension som betalas ut: 800 - 74,75 = 725,25 €/månad.

* grunden för minskning av efterlevandepension avser ett gränsbelopp som årligen fastställs av Social- och hälsovårdsministeriet. År 2022 är gränsbeloppet 750,50 euro.

Som kund hos Ilmarinen kan du kontrollera ditt arbetspensionsbelopp på MinPension.

Logga in på MinPension