ArPL-nyckeltal 2016–2022

ArPL-avgiftsprocenten fastställs av Social- och hälsovårdsministeriet. ArPL-inkomstgränsen justeras årligen med en lönekoefficient.

Nyckeltal för avtalsarbetsgivare och tillfälliga arbetsgivare

Arbetstagarens avgiftsdel beror på arbetstagarens ålder. Personer i åldern 53–62 år betalar en högre avgift fram till 2025. Arbetstagarnas avgiftsdel finns i tabellen inkluderad i grundavgiftsprocenten och avgiftsprocenten för tillfälliga arbetsgivare. År 2020 sänktes arbetsgivarnas ArPL-avgift på grund av coronasituationen med 2,6 procentenheter 1.5–31.12.2020.

Avtalsarbetsgivare

ArPL-avgiften för avtalsarbetsgivare varierar beroende på arbetsgivarens storlek och invalidpensionerna som beviljats arbetsgivarens egna arbetstagare. Läs mer om hur ArPL-avgiften bestäms.

År ArPL-
grundavgift
Arbetstagarens
andel, %
Genomsnittlig
avgift för
arbetsgivare, %
Genomsnittlig avgift för arbetstagare, % Genomsnittlig ArPL-avgift, % Nedre gräns för försäkrings-skyldighet €/mån Gräns för stor-arbetsgivare, löner €/år
2022 25,85  7,15/8,65  17,40  7,45  24,85   62,88 2 169 000 / 2020
2021 24,8 7,15 / 8,65 16,95 7,45 24,4 61,37 2 125 500 / 2019
2020 25,3 / 22,7  7,15 / 8,65 16,95 / 14,35 7,45 24,4 / 21,8 60,57 2 086 500 / 2018
2019 25,2 6,75 / 8,25 17,35 7,05 24,4 59,36 2 083 500 / 2017
2018 25,3 6,35 / 7,85 17,75 6,65 24,4 58,27 2 059 500 / 2016
2017 25,1 6,15 / 7,65 17,95 6,45 24,4 58,19 2 044 500 / 2015
2016 25,1 5,70 / 7,20 18,00 6,00 24,0 57,51 2 025 000 / 2014

 

 

Tillfällig arbetsgivare

En arbetsgivare som inte har arbetstagare i kontinuerlig anställning och vars löner till visstidsanställda arbetstagare under sex månader underskrider gränsbeloppet kan ta hand om pensionsskyddet för sina arbetstagare utan att teckna ett försäkringsavtal (tillfällig arbetsgivare). Gränsbeloppet följs upp med rullande sexmånadersperioder bakåt från varje givet tillfälle. Är du avtalsarbetsgivare eller tillfällig arbetsgivare? Läs mer här.

År Tillfällig arbetsgivarens
avgift, %
Tillfällig arbetsgivarens
inkomstgräns €/6 mån.
2022 25,8 9 006
2021 24,8 8 790 
2020 25,3 / 22,7 8 676
2019 25,2 8 502
2018 25,3 8 346
2017 25,1 8 334
2016 25,1 8 238

 

 

Arbetstagarens avgiftsdel under olika år

Arbetsgivaren och arbetstagaren betalar var sin del av arbetspensionsavgiften. Arbetsgivaren drar av arbetstagarens del från lönen och betalar hela avgiften till Ilmarinen.

År 17-52 år 53-62 år 63-68 år
2022 7,15 8,65 7,15
2021 7,15 8,65 7,15
2020 7,15 8,65 7,15
2019 6,75 8,25 6,75
2018 6,35 7,85 6,35
2017 6,15 7,65 6,15
2016 5,70 7,20 5,70

 

 

Den genomsnittliga ArPL-avgiftens delar 2017–2021

År Ålderspension Invalidpension Utjämningsdel Övriga Uppskattad
kundåterbäring
Totalt
2022 3,6 1,1 20,35 0,6 -0,8 24,85
2021 3,5 1,2 19,1 0,8 -0,2 24,4
2020 3,5 1,0 19,9/17,3 0,7 -0,7 24,4/21,8
2019 3,5 0,9 19,8 0,8 -0,6 24,4
2018 3,5 1,0 19,8 0,8 -0,7 24,4
2017 3,5 0,9 19,7 0,8 -0,5 24,4