ArPL-nyckeltal 2019–2024

ArPL-avgiftsprocenten fastställs av Social- och hälsovårdsministeriet. ArPL-inkomstgränsen justeras årligen med en lönekoefficient.

Nyckeltal för avtalsarbetsgivare och tillfälliga arbetsgivare

Arbetstagarens avgiftsdel beror på arbetstagarens ålder. Personer i åldern 53–62 år betalar en högre avgift fram till 2025. Arbetstagarnas avgiftsdel finns i tabellen inkluderad i grundavgiftsprocenten och avgiftsprocenten för tillfälliga arbetsgivare. År 2020 sänktes arbetsgivarnas ArPL-avgift på grund av coronasituationen med 2,6 procentenheter 1.5–31.12.2020.

Avtalsarbetsgivare

ArPL-avgiften för avtalsarbetsgivare varierar beroende på arbetsgivarens storlek och invalidpensionerna som beviljats arbetsgivarens egna arbetstagare. Från och med början av 2023 kommer ArPL-avgiftens omkostnadsdel att fastställas separat av varje pensionsbolag. * År 2023 är ArPL-grundavgiften 25,30 % av arbetstagarens lön utan den bolagsspecifika omkostnadsdelen. Omkostnadsdelen av ArPL-avgiften bestäms enligt företagets lönesumma. ArPL-avgiftens storlek baserar sig på den faktiska lönesumman samt påverkas av eventuell kundåterbäring. Omkostnadsdelen är den del av avgiften som täcker pensionsbolagets driftskostnader, med andra ord kostnaderna för att sköta försäkringar och pensioner. Läs mer om hur ArPL-avgiften bestäms.

År ArPL-
grundavgift, %
Arbetstagarens
andel, %
Genomsnittlig
avgift för
arbetsgivare, %
Genomsnittlig avgift för arbetstagare, % Genomsnittlig ArPL-avgift, % Nedre gräns för försäkrings-skyldighet €/mån Gräns för stor-arbetsgivare, löner €/år
2024 25,32 7,15/8,65 17,34 7,47 24,81* 68,57 2 251 500 / 2022
2023 n. 25,55 *
innehåller 
bolagsspecifika omkostnadsdelen
7,15/8,65 17,39 7,45 24,84 * 65,26 2 197 500 / 2021
2022 25,85  7,15/8,65  17,40  7,45  24,85   62,88 2 169 000 / 2020
2021 24,8 7,15 / 8,65 16,95 7,45 24,4 61,37 2 125 500 / 2019
2020 25,3 / 22,7  7,15 / 8,65 16,95 / 14,35 7,45 24,4 / 21,8 60,57 2 086 500 / 2018
2019 25,2 6,75 / 8,25 17,35 7,05 24,4 59,36 2 083 500 / 2017

 

 

Tillfällig arbetsgivare

En arbetsgivare som inte har arbetstagare i kontinuerlig anställning och vars löner till visstidsanställda arbetstagare under sex månader underskrider gränsbeloppet kan ta hand om pensionsskyddet för sina arbetstagare utan att teckna ett försäkringsavtal (tillfällig arbetsgivare). Gränsbeloppet följs upp med rullande sexmånadersperioder bakåt från varje givet tillfälle. Är du avtalsarbetsgivare eller tillfällig arbetsgivare? Läs mer här.

År Tillfällig arbetsgivarens
avgift, %
Tillfällig arbetsgivarens
inkomstgräns €/6 mån.
2024 26,2 9 348
2023 26,20 9 348
2022 25,8 9 006
2021 24,8 8 790 
2020 25,3 / 22,7 8 676
2019 25,2 8 502

 

 

Arbetstagarens avgiftsdel under olika år

Arbetsgivaren och arbetstagaren betalar var sin del av arbetspensionsavgiften. Arbetsgivaren drar av arbetstagarens del från lönen och betalar hela avgiften till Ilmarinen.

År 17-52 år 53-62 år 63-68 år
2024 7,15 8,65 7,15
2023 7,15 8,65 7,15
2022 7,15 8,65 7,15
2021 7,15 8,65 7,15
2020 7,15 8,65 7,15
2019 6,75 8,25 6,75

 

 

Den genomsnittliga ArPL-avgiftens delar 2019–2024

År Ålderspension Invalidpension Utjämningsdel Övriga Omkostnadsdelen Uppskattad
kundåterbäring
Totalt
2024 3,62 0,8 20,07 0,12/*0,41 0,19 -0,4 24,81
2023 3,6 0,90 20,13 0,12 / 0,44 0,25 - 0,6 24,84
2022 3,6 1,1 20,35 0,6   -0,8 24,85
2021 3,5 1,2 19,1 0,8   -0,2 24,4
2020 3,5 1,0 19,9/17,3 0,7   -0,7 24,4/21,8
2019 3,5 0,9 19,8 0,8   -0,6 24,4
2018 3,5 1,0 19,8 0,8   -0,7 24,4
2017 3,5 0,9 19,7 0,8   -0,5 24,4