ArPL-räknare

Du ansvarar för din arbetstagares pensionsskydd. Med vår ArPL-räknare kan du räkna ut beloppet på din försäkringsavgift. Du får en förteckning över förfallodagarna för dina ArPL-avgifter och ser hur olika antal betalningsrater påverkar försäkringsavgifterna.

Med ArPL-avgiftsräknaren uppskattar du storleken på din avgift

Du kan använda räknaren för att uppskatta hur ArPL-avgiften och försäkringsavgiftsräntan påverkar ArPL-avgiften om du flyttar fram förfallodagen. I regel förfaller ArPL-avgiften till betalning den sista dagen i månaden efter löneutbetalningen. En avtalsarbetsgivare kan skjuta upp förfallodagen till den andra följande månaden efter löneutbetalningen. I detta fall tilläggs försäkringsavgiftsränta för den andra månaden i avgiften. ArPL-räknaren räknar ut försäkringsavgiftsräntan fram till den förfallodag du valt. Avgiften för en tillfällig arbetsgivare förfaller den sista dagen i månaden efter löneutbetalningen. Den faktiska ArPL-avgiften fastställs på basis av de löneuppgifter du anmält till inkomstregistret. Genom att logga in på tjänsten för arbetsgivare kan du se den faktiska ArPL-avgiftsprocenten.

Mata uppgifter

Sammandrag

Försäkringsavgifter

För valda månaden
För slutet av året

Din försäkringsavgift för den löneutbetalningsmånad du valt samt en uppskattning på avgifterna för resten av året, förutsatt att lönesumman förblir oförändrad.

Försäkringsavgiftsränta

För valda månaden
För slutet av året

Om du flyttat fram försäkringsavgiftens förfallodag tillkommer försäkringsavgiftsränta. Försäkringsavgiftsräntan kan justeras halvårsvis. I den här beräkningen har vi använt en försäkringsavgiftsränta på 3,85 % 1.7.-31.12.2023 och 4,10 % från 1.1.2024.

Avgifter totalt

För valda månaden
För slutet av året

En uppskattning över sammanlagda försäkringsavgifter och räntor för den löneutbetalningsmånad du valt. I uppskattningen för resten av året antas att det inte sker ändringar i lönebelopp och förfallodagar.