Rehabiliteringsbeslut

När vi har behandlat din rehabiliteringsansökan, ser du ditt rehabiliteringsbeslut på tjänsten MinPension. Du får beslutet också per post till den adress du uppgett.