Fick du ett negativt beslut om yrkesinriktad rehabilitering?

Bekanta dig med andra alternativ för att återgå till arbetet om du ansökte om yrkesinriktad rehabilitering hos oss och fick ett negativt beslut.

Negativt beslut

Ilmarinens beslut gällande din ansökan grundar sig på bedömningar från både våra specialistläkare och våra rehabiliteringsexperter. När vi behandlar din ansökan beaktar vi din individuella situation.

På Ilmarinen kan vi bara bevilja stöd till rehabilitering i syfte att fortsätta med eller återvända till ett arbete som lämpar sig för ditt hälsotillstånd. I beslutet finns motiveringar till varför vi inte kunde bevilja dig yrkesinriktad rehabilitering.

Arbetsarrangemang

Om du har ett aktivt anställningsförhållande, diskutera med din arbetsgivare och företagshälsovården om vilka andra alternativ du har för att fortsätta arbeta eller återgå till arbetet. Andra alternativ kan till exempel vara partiell sjukdagpenning från FPA eller arbetsprövning enligt lagen om företagshälsovård.

Du kan överklaga beslutet

Om du vill kan du söka ändring i ett negativt beslut eller om du är missnöjd med beslutet i övrigt. Gör en skriftlig ansökan om ändring inom 30 dagar från att du fått beslutet.

Du får anvisningar för sökande av ändring tillsammans med beslutet. Läs anvisningarna för att ta reda på hur du ska göra. De viktigaste anvisningarna finns på denna sida.