Överför din FöPL-försäkring till Ilmarinen

Enklast överför du din FöPL-försäkring till Ilmarinen genom att fylla i en överföringsansökan. Du kan överföra din FöPL-försäkring efter att den varit i kraft hos ditt tidigare arbetspensionsbolag i minst ett år. Att överföra försäkringen till Ilmarinen är enkelt, du behöver bara fylla i en överföringsansökan så tar vi hand om resten.

Det är enkelt att överföra FöPL-försäkringen på webben

Med en överföringsansökan kan du säga upp din försäkring och ange vilket arbetspensionsbolag du flyttar den till och när.

Gör så här:

  1. Fundera på när du vill att din FöPL-försäkring ska börja gälla hos oss på Ilmarinen, dvs. försäkringens överföringsdag.
  2. Fyll i en överföringsansökan minst tre månader före den önskade överföringsdagen.
  3. I din överföringsansökan anger du från och med vilket datum du vill att din försäkring ska sluta gälla hos ditt föregående arbetspensionsbolag, dvs. försäkringens uppsägningsdag. Det finns fyra alternativ: den sista dagen i mars, juni, september eller december.

Din försäkring överförs till Ilmarinen tre månader efter den uppsägningsdag du anger. Beroende på uppsägningsdagen börjar din försäkring på Ilmarinen gälla från den första dagen i januari, april, juli eller oktober.

I denna tabell ser du när du senast behöver säga upp din försäkring för att den ska börja gälla hos Ilmarinen från ett visst datum.

FöPL-försäkringens uppsägningsdag hos ditt föregående arbetspensionsbolag FöPL-försäkringens överföringsdag, då försäkringen börjar gälla hos Ilmarinen
31.3. 1.7.
30.6. 1.10.
30.9. 1.1.
31.12. 1.4.

 

Arbetsgivare – flytta samtidigt din ArPL-försäkring till Ilmarinen.

Flytta din ArPL-försäkring

Är du fundersam över något kring försäkringsöverföringen? Ring vår försäkringsförsäljning, må–fre kl. 8–16, tfn 010 284 2385.

Kontakta oss