Avgiftsklassmodellen förnyas – kolla här vad som förändras

Avgiftsklassmodellen förnyas i början av 2024. Förnyelsen träder i kraft stegvis. Förnyelsen omfattar alla pensionsbolag.

Vad då för avgiftsklassmodell?  

Som storarbetsgivare tillhör du alltid en viss avgiftsklass. Beviljade invalidpensioner för dina arbetstagare påverkar ditt företags avgiftsklass och därmed även storleken på arbetspensionsavgiften. Ju fler invalidpensioner, desto högre är ditt företags avgiftsklass och arbetspensionsavgift – och vice versa. 

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt ändringarna i avgiftsklassmodellen. Läs mer i nyheterna.

I vår webbtjänst kan du kontrollera ditt företags avgiftsklass för i år och nästa år. Där finns även en avgiftsklassberäknare för att beräkna en uppskattning över ditt företags avgiftsklass för åren 2025–2026. 

Vad ändras?

1. Enklare för personer över 55 år att få sysselsättning 

När du nyanställer en arbetstagare som är över 55 år, påverkas inte avgiftsklassen för ditt företag även om arbetstagaren skulle bli arbetsoförmögen. 

Påverkar anställningsförhållanden som börjar tidigast 1.1.2024.

2. Fördröjningen mellan arbetstagares sjukfrånvaro och avgiftsklassens inverkan minskar 

Arbetstagares rehabiliteringsstöd påverkar ditt företags avgiftsklass om det har pågått över två år utan aktiv rehabilitering. Om rehabiliteringen är aktiv, påverkar inte rehabiliteringsstöd i fråga längre din avgift.

Om det har gått över fem år sedan pensionen började gälla, påverkar inte invalidpension eller rehabiliteringsstöd din avgift.

Ändringarna påverkar första gången 2026 års riskförhållande, som påverkar 2028 års avgiftsklass.

3. Tröskeln att anställa en person för arbetsprövning eller läroavtalsutbildning blir lägre 

När du anställer en person till exempel via arbetsprövning, börjar en femårig skyddsperiod för ditt företag. Om en arbetstagare blir arbetsoförmögen under den här tiden, påverkar inte pensionen ditt företags avgiftsklass. 

Påverkar anställningsförhållanden som börjar tidigast 1.1.2024

4. Korta anställningsförhållandens inverkan på avgiftsklassen minskar 

Om du har betalat lön som underskrider 10 000 euro för ett kortvarigt arbetsförhållande, påverkas inte din avgiftsklass även om arbetstagaren skulle bli arbetsoförmögen. 

Påverkar pensionsfall som inte är tidigare än 1.1.2024. 

5. Företagets självrisk för invalidpensionsavgiften minskar gradvis 

Stora företags fulla självrisk kommer successivt att minska till 60 procent fram till 2028. 

Förändringen träder gradvis i kraft under åren 2025–2028.  

Påverka din avgiftsklass genom att ta hand om dina arbetstagares arbetsförmåga

När du sköter om dina arbetstagares arbetsförmåga kan du påverka din avgiftsklass och därmed spara in stort på dina ArPL-försäkringsavgifter. Som kund hos oss har du tillgång till våra mångsidiga arbetsförmågetjänster helt gratis – de hjälper dig att stöda din personals arbetsförmåga i vardagen.

Läs hur vi kan hjälpa dig i dina arbetsförmågeärenden