Rehabiliteringsalternativ

När en sjukdom börjar störa ditt arbete är det bäst att reagera i god tid. Diskutera med din arbetsgivare, företagshälsovården eller en annan hälsovårdsexpert om alternativ som kan hjälpa dig att klara av arbetet. Ju tidigare du börjar tänka på hur du mår och klarar av ditt arbete, desto sannolikare kan du fortsätta arbeta.

Det finns många alternativ som stöder återgången till arbetet

När du vill fortsätta med dina arbetsuppgifter eller återvända till arbetet efter en sjukledighet behöver du inte grubbla och fatta beslut ensam. Diskutera först med din arbetsgivare eller företagshälsovården. Kontrollera om du kan få partiell sjukdagpenning från FPA eller om du kan delta i arbetsprövning via företagshälsovården. Eller kan dina arbetsuppgifter omformas så att du kan fortsätta med ditt nuvarande jobb?

Om dessa alternativ inte hjälper kan ni överväga yrkesinriktad rehabilitering. Du ansöker om det hos ditt arbetspensionsbolag. Om Ilmarinen är ditt arbetspensionsbolag ska du ansöka om det hos oss. Genom yrkesinriktad rehabilitering kan vi stöda din återgång till arbetet eller hjälpa dig att klara av arbetet när andra åtgärder inte hjälper och din arbetsförmåga har försämrats så mycket att du riskerar förlora den helt och hållet.

Du kan ansöka om yrkesinriktad rehabilitering även om du inte har varit sjukskriven men sjukdomen försvårar ditt arbete. Om du har ansökt om invalidpension hos oss utreder vi alltid först om yrkesinriktad rehabilitering kan hjälpa dig.

Arbetsprövning

Genom arbetsprövning kan du till exempel återgå till anpassade arbetsuppgifter på din arbetsplats eller prova på ett helt nytt arbete.

Läs mer om arbetsprövning

Arbetsträning

Om du inte kan återgå till ditt gamla arbete är arbetsträning ett praktiskt sätt att lära dig ett nytt yrke.

Läs mer om arbetsträning

Läroavtalsutbildning

Genom läroavtalsutbildning avlägger du en yrkesexamen på andra stadiet. Samtidigt arbetar du med det du studerar och får lön.

Läs mer om läroavtalsutbildning

Yrkesinriktad omskolning

Om du inte kan fortsätta i ditt nuvarande arbete kan yrkesinriktad omskolning vara ett alternativ för dig. Genom yrkesinriktad omskolning kan du utbilda dig till ett yrke där du kan utnyttja din kunskap och arbetserfarenhet.

Läs mer om yrkesinriktad omskolning

Att grunda ett nytt företag

Vi kan hjälpa dig att komma igång med företagsverksamheten som en form av yrkesinriktad rehabilitering förutsatt att företagets verksamhetsförutsättningar är goda och arbetet som företagare passar ditt hälsotillstånd.

Läs mer om att grunda ett nytt företag.

Företagarens näringsstödet

Näringsstödet är ekonomiskt stöd som hjälper dig att skaffa arbetsredskap och maskiner samt hjälpmedel och utrustning som underlättar arbetet.

Läs mer om företagarens näringsstödet