Rehabiliteringsalternativ

När en sjukdom börjar störa ditt arbete eller din företagarverksamhet är det bäst att reagera i god tid. Diskutera med din arbetsgivare, företagshälsovården eller en annan hälsovårdsexpert om alternativ som kan hjälpa dig att klara av arbetet. Ju tidigare du börjar tänka på hur du mår och klarar av ditt arbete, desto sannolikare kan du fortsätta arbeta.

Det finns många alternativ som stöder återgången till arbetet

När du vill fortsätta med dina arbetsuppgifter eller återvända till arbetet efter en sjukledighet behöver du inte grubbla och fatta beslut ensam. Diskutera först med din arbetsgivare eller företagshälsovården. Kontrollera om du kan få partiell sjukdagpenning från FPA eller om du kan delta i arbetsprövning via företagshälsovården. Eller kan dina arbetsuppgifter omformas så att du kan fortsätta med ditt nuvarande jobb?

Om dessa alternativ inte hjälper kan ni överväga yrkesinriktad rehabilitering. Du ansöker om det hos ditt arbetspensionsbolag. Om Ilmarinen är ditt arbetspensionsbolag ska du ansöka om det hos oss. Genom yrkesinriktad rehabilitering kan vi stöda din återgång till arbetet eller hjälpa dig att klara av arbetet när andra åtgärder inte hjälper och din arbetsförmåga har försämrats så mycket att du riskerar förlora den helt och hållet.

Du kan ansöka om yrkesinriktad rehabilitering även om du inte har varit sjukskriven men sjukdomen försvårar ditt arbete. Om du har ansökt om invalidpension hos oss utreder vi alltid först om yrkesinriktad rehabilitering kan hjälpa dig.