Rehabiliteringsalternativ

När en sjukdom börjar störa ditt arbete eller din företagarverksamhet är det bäst att reagera i god tid. Genom yrkesinriktad rehabilitering kan vi stöda din återgång till arbetet.

Det finns många alternativ som stöder återgången till arbetet

När du vill fortsätta med dina arbetsuppgifter eller återvända till arbetet efter en sjukledighet diskutera först med din arbetsgivare eller företagshälsovården. Kontrollera om du kan få partiell sjukdagpenning från FPA eller om du kan delta i arbetsprövning via företagshälsovården. Eller kan dina arbetsuppgifter omformas så att du kan fortsätta med ditt nuvarande jobb?

Om dessa alternativ inte hjälper kan ni överväga yrkesinriktad rehabilitering. Du ansöker om det hos ditt arbetspensionsbolag. Genom yrkesinriktad rehabilitering kan vi stöda din återgång till arbetet eller hjälpa dig att klara av arbetet när andra åtgärder inte hjälper.