Läroavtalsutbildning

Läroavtalsutbildning är en av de yrkesinriktade rehabiliteringsmetoder vi understöder. Genom läroavtalsutbildning kan du avlägga vilken som helst yrkesutbildning på andra stadiet. Samtidigt arbetar du med det du studerar och får lön. Målet är att du efter läroavtalsutbildningen har hittat ett arbete som lämpar sig för ditt hälsotillstånd.

Läroavtalsutbildningen leder till examen

Vid läroavtalsutbildning studerar du och arbetar med det du studerar och får lön för arbetet. En stor del av studierna sker på arbetsplatsen. Kom överens om studierna med läroavtalsbyrån och teckna ett avtal om läroavtalsutbildning. Ingå ett arbetsavtal för viss tid med arbetsgivaren.

Genom en läroavtalsutbildning kan du avlägga samma grund-, yrkes- och specialyrkesexamen som vid vanlig närundervisning. Läroavtalsutbildningen pågår normalt i 2–3 år.

Läroavtalsutbildningen kan också bestå av en delexamen eller fortbildning för att komplettera dina kunskaper. Du kan avlägga en eller flera delexamina.

Tidigare utbildning och arbetserfarenhet förkortar studietiden

I början av läroavtalsutbildningen utarbetar du tillsammans med läroinrättningen  en personlig utvecklingsplan för kunnandet (PUK). Den beaktar din tidigare utbildning och arbetserfarenhet och båda påverkar vanligen studiernas längd.

Teckna ett skriftligt läroavtal med läroavtalsbyrån. Avtalet ska inkludera

  • uppgifter om vilken examen som avläggs, dess tidpunkt och längd
  • uppgifter om när- och distansstudier som du genomför vid sidan av arbetet
  • arbetsgivarens kontaktuppgifter och information om överenskomna arbetsuppgifter.

Du får lön för läroavtalsperioden

Läroavtalsutbildningen är avgiftsfri för dig. Arbetsgivaren betalar lön enligt kollektivavtalet under läroavtalsperioden.

När vi stöder din läroavtalsutbildning som yrkesinriktad rehabilitering kan din arbetsgivare ansöka om rehabiliteringspenning. Din arbetsgivare ansöker om rehabiliteringspenning genom att fylla i ansökan om rehabiliteringspenning. Beloppet av din arbetsgivares rehabiliteringspenning motsvarar högst din lön. Om rehabiliteringspenningen överstiger din lön betalas mellanskillnaden ut till dig. Läs mer om rehabiliteringspenning.

Plan för läroavtalsutbildning

Om du tänker söka dig till en läroavtalsutbildning, berätta om det för oss i din rehabiliteringsplan. Planen bifogas till din rehabiliteringsansökan. Du kan också skicka den till oss senare när du har fått ett positivt förhandsbeslut om yrkesinriktad rehabilitering från oss.

När läroavtalsutbildningen börjar

När du har fått vårt godkännande för rehabiliteringsplanen och dina studier börjar ska du skicka följande dokument till oss:

  • en kopia på läroavtalet
  • ditt studieintyg, som din läroinrättning fyller i på vår webbplats
  • ditt skattekort så att vi kan innehålla rätt skatteprocent från din rehabiliteringspenning
  • ansökan om rehabiliteringspenning som din arbetsgivare fyllt i.