När en företagare insjuknar

Om du blir sjuk kan du ansöka om dagpenning hos FPA. Du har rätt till dagpenning redan efter en sjukdag. Dagpenningens belopp beror på din FöPL-arbetsinkomst.

Hur påverkar FöPL-arbetsinkomsten sjukdagpenningen?

Om din sjukledighet varar i högst 10 dagar är dagpenningen från FPA en så kallad FöPL-dagpenning. FöPL-dagpenningen bygger enbart på din FöPL-arbetsinkomst. FöPL-försäkringen måste vara gällande den dag när du insjuknar för att du ska vara berättigad till FöPL-dagpenning.

Om du är sjuk en längre tid kan du få sjukdagpenning efter FöPL-dagpenningen. Sjukdagpenningens belopp beräknas utifrån din årsinkomst.  Som företagare grundar sig din årsinkomst på FöPL-arbetsinkomsten. Om du ändrat din FöPL-arbetsinkomst under den tolvmånadersperiod som granskas beaktar FPA din genomsnittliga arbetsinkomst. Om du vid sidan av företagsverksamheten även är löntagare utanför ditt eget företag påverkas dagpenningens storlek av din löneinkomst som anställd och din FöPL-arbetsinkomst som företagare. Årsinkomsten beräknas utifrån inkomsterna under 12 kalendermånader före månaden innan den månad som förmånen börjar löpa.

Mer information om fastställandet av årsinkomst finns på FPA:s webbplats (kela.fi) >

När kan jag få sjukdagpenning och hur ansöker jag?

Om du blir sjuk kan du ansöka om dagpenning hos FPA. Självrisktiden är insjukningsdagen (1 dag). Gör så här:

  1. Uppsök hälsovården genast när du blir sjuk och hämta ett intyg på din arbetsoförmåga. Om du ska ansöka om FöPL-dagpenning hos FPA behöver du minst ett intyg av en hälsovårdare eller sjukskötare. Om du ansöker om sjukdagpenning efter FöPL-dagpenningen behöver du ett läkarutlåtande. Be om ett A-intyg av läkaren om du ansöker om dagpenning för högst 60 dagar. Be om ett B-läkarutlåtande om du ansöker för en längre tid.
  2. Ansök om dagpenning hos FPA senast inom två månader från att du blev sjuk. Efter självriskdagen får du först FöPL-dagpenning från FPA i nio dagar och därefter vanlig sjukdagpenning. FöPL-dagpenningen ändras automatiskt till sjukdagpenning. Du får sjukdagpenning i högst 300 vardagar.

Måste FöPL-försäkringen vara gällande under sjukledigheten?

Behåll din FöPL-försäkring om sjukledigheten är kortvarig. Du kan också ansöka om betaltid för din FöPL-avgift under sjukledigheten.

Om ditt arbete avbryts för flera månader på grund av sjukdom eller skada, lönar det sig vanligen att avsluta din FöPL-försäkring. Försäkringen ska sägas upp från och med det datum som FPA bekräftat att arbetsoförmågan börjat. Du kan meddela oss om uppsägningen via vår webbtjänst för företagare. Om du fortsätter arbeta som företagare efter att du varit sjuk ska du teckna en ny FöPL-försäkring.

Din FöPL-arbetsinkomst avgör beloppet på din sjukdagpenning. Ansök om dagpenning hos FPA.

Läs mer om att ändra FöPL-arbetsinkomsten >
Läs mer om att ansöka om betaltid >

FöPL-arbetsinkomsten avgör beloppet av din dagpenning

Håll alltid FöPL-arbetsinkomsten uppdaterad, du kan inte ändra den retroaktivt. I vår FöPL-räknare kan du se hur FöPL-inkomsten påverkar din sjukdagpenning.

Beräkna sjukdagpenningens belopp med FöPL-räknaren >

Läs mer om FöPL-arbetsinkomsten >