FöPL-intyg

FöPL-intyget bevisar att du har en giltig försäkring och har betalat dina FöPL-avgifter eller att du arbetat som företagare. Det finns fyra sorters intyg, välj ett och ladda ner det via webbtjänsten.

När kan jag behöva intyg på FöPL-försäkringen?

Det finns fyra sorters intyg över din FöPL-försäkring som du kan ladda ner. Du kan till exempel behöva ett intyg i följande situationer:

  • En kund vill försäkra sig om att du har en giltig FöPL-försäkring. Välj då antingen FöPL-intyget eller FöPL-giltighetsintyget i webbtjänsten.
  • Du ansöker om studieplats och behöver bevisa att du arbetat som företagare. Välj FöPL-giltighetsintyget.
  • Du ansöker om dagpenning från Företagarkassan. Välj arbetsinkomstintyget.
  • Din bokförare behöver en specifikation över betalda försäkringsavgifter. Välj specifikation över försäkringsavgifter.

Vilka intyg behöver jag till offerter?

Som företagare behöver du vanligen inte inkludera intyg över betalda FöPL-avgifter, dvs. entreprenadintyg, i samband med offerter. Om du har arbetstagare behöver du däremot ett intyg över att du betalat deras pensionsförsäkringsavgifter, dvs. ArPL-avgifter. Läs mer om intyg över betalda ArPL-avgifter.

Så här får du rätt intyg 

Du får intyget genom att logga in på vår webbtjänst för företagare med dina personliga nätbankskoder. Klicka sedan på intyg.

Logga in >