Så här främjar du som företagare din fysiska funktionsförmåga

Stöd- och rörelseorganens funktionsförmåga är en viktig del av din arbetsförmåga. Din arbetsförmåga är däremot ditt företags levnadsvillkor och resurs. Ta alltså hand om dig själv minst lika väl som om ditt företag i övrigt. Du lyckas när du identifierar skadlig belastning, anpassar arbetet så att det är lämpligt för dig och återhämtar dig tillräckligt.

Stöd- och rörelseorganens hälsa är en del av din arbetsförmåga

Arbetsförmåga innebär att du lyckas i arbetet enligt dina egna och dina kunders förväntningar. Detta förutsätter att du har tillräckligt med resurser (bl.a. funktionsförmåga och kompetens, motivation) jämfört med arbetskraven. Din fysiska arbets- och funktionsförmåga avser dina egenskaper och din beredskap att klara av de fysiska kraven i vardagen och i ditt arbete samt hemma efter jobbet och på fritiden. Att främja och stöda stöd- och rörelseorganens -hälsa utgör alltså en viktig del av din arbetsförmåga.

Identifiera skadlig belastning

Det kan vara lättare att identifiera skadlig belastning om du får extern hjälp och stöd för bedömningen. Om du skaffat företagshälsovårdstjänster utför experterna inom företagshälsovården en arbetsplatsutredning om ditt arbete och utvärderar då även den fysiska belastningen. Detta innebär att de utreder belastningen på stöd- och rörelseorganen samt andnings- och blodcirkulationsorganen. De bedömer även vad belastningen innebär för din arbetsförmåga och hälsa. 

I företagshälsovårdsteamet är det särskilt företagsfysioterapeutens uppgift att bedöma den fysiska belastningen och utveckla ergonomin. Var aktiv och kom överens om en arbetsplatsutredning med företagshälsovården och berätta om ditt eget arbete. 

Detta är särskilt viktigt om du som företagare arbetar med uppgifter som omfattar upprepad eller fortlöpande

 • hantering av bördor 
 • statiskt muskelarbete, till exempel att bära upp armarna   
 • ensidiga arbetsrörelser eller arbetsställningar  
 • arbetsfaser som kräver styrka  
 • vibration som riktas mot kroppen eller händerna   
 • psykosociala belastningsfaktorer, såsom höga krav, små påverkningsmöjligheter samt knappt stöd från arbetsgemenskapen och chefen. 

Ta i bruk företagshälsovårdens rekommendationer. På så sätt kan du minska de fysiska belastningsfaktorerna i ditt arbete och utveckla ditt arbete så att det blir flexiblare, hälsosammare och säkrare. Du kan planera och genomföra nödvändiga åtgärder själv eller i samarbete med företagsfysioterapeuten. Om det är fråga om ett mer omfattande eller besvärligare problem kan du även använda en expert inom ergonomi som hjälp. 

Utveckla ditt arbete genom att ta hjälp av ergonomi och experter och bygg upp ett verksamhetssätt som stöder stöd- och rörelseorganens hälsa. Det lönar sig för dig att handla redan innan du får besvär.

  1. Kom överens med företagshälsovården om en arbetsplatsutredning och delta aktivt i utvärderingen av arbetets fysiska och psykiska belastningsfaktorer. Ta reda på belastningsfaktorerna i ditt arbete och hur du kan hantera dem. 
  2. Sköt om att du får tillräckligt med information från företagshälsovården om arbetets fysiska belastningsfaktorer och arbetssätt som stöder funktionsförmågan.
  3. Ta belastningsfaktorer och symtom på allvar även när arbetet blir gjort trots dem. 
  4. Använd ergonomimetoder. Planera ditt arbete och din arbetsmiljö så att de motsvarar dina egenskaper. Det är bra att även skaffa arbetsredskap som utformats enligt ergonomiska principer.
  5. Sköt om din återhämtning.
  6. Bygg upp ett för dig viktigt nätverk med kollegor och företagare som kan stödja dig.
  7. Om du får symtom i stöd- och rörelseorganen ska du boka tid till fysioterapeuten eller läkaren i ett tidigt skede.
  8. Om dina symtom är arbetsrelaterade, diskutera med en företagshälsovårdsexpert, helst med företagsfysioterapeuten. Ta tillsammans i bruk metoder för en omstrukturering av arbetet. Du får hjälp av ergonomilösningar som kan gälla till exempel arbetssätt, arbetsredskap och flexibelt arbete.
  9. Som företagare kan du även ha möjlighet till yrkesinriktad rehabilitering, om din arbetsförmåga försämrats eller är hotad.

Rytm, pauser och återhämtning

Sköt om att du återhämtar dig tillräckligt från arbetet. Återhämtningen består av återhämtning under arbetsdagen och återhämtning från arbetet. Fundera över vad som passar dig och ditt arbete.

Återhämtningen under arbetsdagen innebär att du får tillräckligt med energi från kosten och dricker tillräckligt under arbetsdagen. Det handlar också om att ta pauser under arbetsdagen och att utnyttja pauserna för återhämtning. Sköt om att du håller regelbundna pauser och fäst också uppmärksamhet vid pausernas innehåll. Under pauserna är det bra att utföra återhämtande aktiviteter. Om du till exempel arbetar stående kan du gå under pauserna för att få blodcirkulationen i benen i gång eller sitta för att vila benen. Om du däremot arbetar med händerna är det bra att göra några tänjningsrörelser för armar och händer och låta dem vila. En trevlig pausgymnastik kan utgöra en del av återhämtningen i arbetet. Om du har möjlighet att gå ut en stund eller utföra någon återhämtande aktivitet mitt under dagen kan de ge extra energi. Återhämtning i arbetet innebär även en förnuftig arbetsrytm så att belastningen fördelas jämnare. Du kan till exempel fördela arbetsrörelserna på båda händer och arbeta turvis med händerna. Du kan även alternera arbetsfaserna som kräver sittande och stående eller utföra arbetsfaser som kräver mer styrka under förmiddagen och lättare under eftermiddagen när musklerna är trötta. 

Återhämtning efter arbetet betyder att du återhämtar dig mellan arbetsskiften. Även om det ofta är svårt för en företagare att hålla fast vid arbetstiderna bör du sköta om att du har minst 11 timmar tid att återhämta dig mellan arbetspassen. Återhämtningen består av tillräcklig sömn, motion, avslappning och andra fritidsaktiviteter som är viktiga för dig samt sociala relationer. Ta hand om dina närstående och låt dem ta hand om dig.

Du behöver inte göra allt själv

Även om du har ansvar för ditt företags verksamhet och framgångar, behöver du inte göra allt själv. Bedöm noggrant vilka saker du har ansvar för och för vilka det är bra att skaffa utomstående hjälp.

Du har med stor sannolikhet anlitat någon slags utomstående hjälp för att hantera företagets ekonomi. Varför inte förhålla dig på samma sätt till dina egna krafter, kompetens och arbetsförmåga och när det gäller att värna om din STOR-hälsa? Företagshälsovården hjälper dig. Du har även rätt till långvarigare rehabilitering. Du får information om detta på FPA:s webbplats. Du kan ta hand om välbefinnande och kompetens bland annat genom att gå med i lokala företagsnätverk eller mentorskapsprogram.