Code of Conduct dvs. verksamhetsprinciperna

Vårt sätt att följa bestämmelser och värderingar fastställs i Code of Conduct-principerna. De utgör en ram för de mer specifika anvisningarna för tillförlitlig förvaltning.

Code of Conduct fastställer vårt sätt att agera

Vår uppgift är att säkerställa att våra kunder får den pension de tjänat in genom sitt arbete. Vårt arbete för att uppnå detta mål styrs av tre viktiga värderingar: öppet, ansvarsfullt och framgångsrikt tillsammans 

Code of Conduct är ett dokument som samlar de viktigaste principerna för vår affärsverksamhet. Principerna ändras i regel inte men uppdateras vid behov. Vår compliance officer ansvarar för att uppdatera dem.