Arbetspensionskort

Med arbetspensionskortet kan du bevisa att du permanent gått i arbetspension. Många företag beviljar pensionärsrabatter. Det lönar sig att fråga om en eventuell pensionsrabatt, om du handlar i affärer eller köper tjänster.

Vem får ett arbetspensionskort?

Du får ett arbetspensionskort när du är ålderspensionerad, har full invalidpension eller arbetslivspension. 

Du kan däremot inte få kortet om du får delinvalidpension, tidsbestämd invalidpension, dvs. rehabiliteringsstöd, partiell ålderspension, deltidspension eller om du endast får familjepension. Personer som enbart får frivillig tilläggspension är inte heller berättigade till kortet.

När får jag arbetspensionskortet?

Du får kortet automatiskt hem per post ca två veckor efter pensionsbeslutet.

Om du bor utomlands och behöver arbetspensionskortet kan du beställa det i MinPension-tjänsten eller genom att kontakta vår kundtjänst.

Har du tappat ditt arbetspensionskort? 

Du behöver inte oroa dig om ditt arbetspensionskort har kommit bort, du kan enkelt beställa ett nytt via tjänsten MinPension.

Logga in på MinPension >