Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter

Som arbetsgivare ansvarar du för dina arbetstagares pensionsskydd och hela deras sociala trygghet i övrigt.

Den nedre gränsen för ArPL-försäkring

Teckna en ArPL-försäkring för dina arbetstagare om lönen du betalar ut till dem överskrider den nedre gränsen. Gränsbeloppet varierar från år till år. År 2024 är den 68,57 euro i månaden (2023 65,26 euro). Denna månadsspecifika nedre gräns för ArPL gäller arbetstagarens bruttolön. Kom ihåg att anmäla lönen du betalar ut till arbetstagaren till inkomstregistret även om den är lägre än ArPL-gränsen.

ArPL-avgiftsprocent

För små avtalsarbetsgivare är pensionsförsäkringsavgiften högst ungefär år 2024 25,32 procent (år 2023 25,55 procent) av lönesumman i Ilmarinen när omkostnadsdelen beaktats.

År 2024 är ArPL-avgiftsprocenten för tillfälliga arbetsgivare 26,12 procent av lönerna (26,2 procent år 2023). Avgiften för tillfälliga arbetsgivare är lika stor i alla pensionsbolag.

Du kan kontrollera din egen avgiftsprocent i vår webbtjänst för arbetsgivare. Logga in på arbetsgivartjänsten här».

Läs mer om ArPL-avgiften för storarbetsgivare.

Arbetstagarnas åldersgränser

Du måste teckna en ArPL-försäkring för alla arbetstagare mellan 17 och 67 år. Försäkringsskyldigheten gäller från och med början av följande månad efter att en arbetstagare fyllt 17 år. Om en arbetstagare till exempel fyller 17 år i juni ska du teckna en försäkring från och med början av juli.

Försäkringsskyldigheten upphör beroende på arbetstagarens födelseår. Om arbetstagaren är född

  • 1957 eller tidigare behövs ingen försäkring efter att arbetstagaren fyllt 68 år
  • 1958–1961 behövs ingen försäkring efter att arbetstagaren fyllt 69 år
  • 1962 eller därefter behövs ingen försäkring efter att arbetstagaren fyllt 70 år. 
Socialförsäkringsavgiftstabell för 2023 och 2024

Socialförsäkringsavgifter och gränsbelopp 2024 >

Arbetstagarens socialförsäkringsavgifter

17–52-åringar 7,15 % 

53–62-åringar 8,65 % 

62–68-åringar 7,15 %