Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter

Som arbetsgivare ansvarar du för dina arbetstagares pensionsskydd och hela deras sociala trygghet i övrigt.

Den nedre gränsen för ArPL-försäkring

Teckna en ArPL-försäkring för dina arbetstagare om lönen du betalar ut till dem överskrider den nedre gränsen. Gränsbeloppet varierar från år till år. År 2023 är den 65,26 euro i månaden (2022 62,88 euro). Denna månadsspecifika nedre gräns för ArPL gäller arbetstagarens bruttolön. Kom ihåg att anmäla lönen du betalar ut till arbetstagaren till inkomstregistret även om den är lägre än ArPL-gränsen.

ArPL-avgiftsprocent

För små avtalsarbetsgivare är pensionsförsäkringsavgiften högst ungefär 25,55 procent av lönesumman i Ilmarinen när omkostnadsdelen beaktats.

År 2023 är ArPL-avgiftsprocenten för tillfälliga arbetsgivare 26,20 procent av lönerna. Avgiften för tillfälliga arbetsgivare är lika stor i alla pensionsbolag.

Du kan kontrollera din egen avgiftsprocent i vår webbtjänst för arbetsgivare. Logga in på arbetsgivartjänsten här».

Som avtalsarbetsgivare betalar du år 2022 en ArPL-avgift, som är 25,85 % , vid en lönesumma på under 2  169 000 euro (år 2020). Som tillfällig arbetsgivare betalar du år 2022 en ArPL-avgift 25,85 % .

Läs mer om ArPL-avgiften för storarbetsgivare.

Arbetstagarnas åldersgränser

Du måste teckna en ArPL-försäkring för alla arbetstagare mellan 17 och 67 år. Försäkringsskyldigheten gäller från och med början av följande månad efter att en arbetstagare fyllt 17 år. Om en arbetstagare till exempel fyller 17 år i juni ska du teckna en försäkring från och med början av juli.

Försäkringsskyldigheten upphör beroende på arbetstagarens födelseår. Om arbetstagaren är född

  • 1957 eller tidigare behövs ingen försäkring efter att arbetstagaren fyllt 68 år
  • 1958–1961 behövs ingen försäkring efter att arbetstagaren fyllt 69 år
  • 1962 eller därefter behövs ingen försäkring efter att arbetstagaren fyllt 70 år. 

Arbetstagarens socialförsäkringsavgifter

17–52-åringar 7,15 % 

53–62-åringar 8,65 % 

62–68-åringar 7,15 % 

Socialförsäkringsavgiftstabell för 2022

Socialförsäkringsavgifter och gränsbelopp 2022 >

Socialförsäkringsavgiftstabell för 2023

Socialförsäkringsavgifter och gränsbelopp 2023 >