ArbetsförmågeArena - för dig

Vi utmanar dig att komma med och bygga upp framtidens arbetsförmåga med oss. Vi ger dig nya idéer, forskningsuppgifter och verktyg för vardagen.

Ledning av arbetsförmågan

Genom ledning av arbetsförmågan påverkar man arbetsförmågan samt förutser, kontrollerar och minskar risken för arbetsoförmåga planmässigt. Det gynnar arbetsgivaren, cheferna och arbetstagarna. Av oss får du sakkunnig information och stöd för ledning av arbetsförmågan.

Läs mer om ledning av arbetsförmågan

Som kund hos oss har du tillgång till våra mångsidiga tjänster

Som kund hos Ilmarinen har du tillgång till mångsidiga och heltäckande tjänster för ledning av arbetsförmågan.

Kolla in alla våra arbetsförmågetjänster

Yrkesinriktad rehabilitering

En arbetstagares arbetsförmåga kan försämras på grund av en sjukdom och leda till att denne inte kan sköta sitt arbete. Man kan ansöka om yrkesinriktad rehabilitering när andra metoder för att fortsätta i arbetet eller främja återgången till arbetet inte räcker till. Diskutera olika alternativ för att återvända till arbetet tillsammans med företagshälsovården och arbetstagaren.

Läs mer om yrkesinriktad rehabilitering