Finansiering från Ilmarinen

Vår placeringsverksamhet som pensionsplacerare inkluderar även företagslån. Vi beviljar både placeringslån och ArPL-återlån. På denna sida kan du läsa mer om finansieringen.

Som en del av vår verksamhet som pensionsplacerare beviljar vi även företagslån

Vi kan bevilja placeringslån till företag och våra kundföretag har även möjlighet att återlåna sina ArPL-försäkringsavgifter.

Placeringslån

Vi kan delta i finansieringen av företag tillsammans med banker eller som en del av en större grupp av finansiärer. Vi beviljar enbart placeringslån som delfinansiär.

Lånevillkoren fastställs efter separata förhandlingar och inkluderar bland annat lånetid och säkerheter.

Vi kan även bevilja efterställda lån, dvs. junior- eller mezzaninlån. Denna typ av lån lämpar sig i första hand för finansiering av företagsarrangemang eller tillväxt.

Återlån

När ett kundföretag betalar pensionsförsäkringsavgifter för sina arbetstagare, dvs. ArPL-avgifter, fonderar vi en del av avgiften i en fond som försäkringstagaren kan återlåna. Löptiden för återlån är högst fem år.

Återlån kräver säkerhet, t.ex. bankgaranti, borgen från Finnvera eller garantiförsäkring från ett försäkringsbolag.

Räntenivåerna för återlånen (ArPL-räntan) hittar du i en tjänst som tillhandahålls av försäkringsbolaget Garantia. Kontrollera ArPL-räntorna på Garantias webbplats (grantia.fi, på Finska).

Om du är kund hos oss kan du skicka en förfrågan om ett återlån till rahoitus@ilmarinen.fi.

Låneadministrationens kundtjänst

Låneadministrationens kundtjänst: rahoitus@ilmarinen.fi.