Kundkännedom – varför frågar Ilmarinen?

För att kunna erbjuda dig, vår kund, bästa möjliga service som passar just din situation, är det viktigt att vi känner dig. Vi behöver också kunna kontakta dig vid behov.

Varför frågar vi?

Våra kundkännedomsuppgifter ska vara korrekta och aktuella. Vissa saker frågar vi om eftersom vi som arbetspensionsförsäkringsbolag har skyldighet att göra det enligt olika lagar och bestämmelser, exempelvis sådana vars syfte är att förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism.

När du kommer till oss som ny kund ställer vi vissa frågor till dig när kundförhållandet inleds. Därefter uppdaterar vi uppgifterna regelbundet. Vi samlar in kundkännedomsuppgifter med en elektronisk frågeblankett, i ett personligt möte eller per telefon.

Vad frågar vi om?

Vi behöver identifiera och känna dig som kund samt dina representanter. Vi behöver tillräckliga uppgifter bland annat om våra företagskunders ägare och verkliga förmånstagare, kvaliteten och omfattningen av företagsverksamheten samt dess ekonomiska ställning. Med verklig förmånstagare avses förutom ägare även personer som på annat sätt utövar bestämmande inflytande i samfundet.

Vid behov behöver vi även utreda ifall det bland våra kunder finns personer i politiskt utsatt ställning (PEP) eller familjemedlemmar eller nära samarbetspartner till en sådan person.