FöPL-nyckeltal 2016–2023

FöPL-avgiftsprocenten fastställs av Social- och hälsovårdsministeriet. Gränserna för FöPL-arbetsinkomsten justeras automatiskt årligen med en lönekoefficient.

Nedre och övre gräns för FöPL-arbetsinkomsten

FöPL-arbetsinkomsten har en nedre och en övre gräns. Gränserna varierar från år till år enligt en lönekoefficient som fastställs av Social- och hälsovårdsministeriet. Om din FöPL-arbetsinkomst når upp till den nedre gränsen är du skyldig att teckna en FöPL-försäkring. I tabellen nedan kan du kolla gränserna för åren 2016–2023.

År Lägsta gräns för
FöPL-artbetsinkomst €/år
Högsta gräns för
FöPL-arbetsinkomst €/år
Nedre gräns för
arbetslöshetsskyddet €/år
Löne-
koefficient
2023 8 575,45 194 750 14 088 1,558
2022 8 261,71 187 625 13 573 1,501
2021 8 063,57 183 125 13 247 1,465
2020 7 958,99 180 750 13 076 1,446
2019 7 799,37 177 125 12 816 1,417
2018 7 656,26 173 875 12 576 1,391
2017 7645,25 173 625 12 564 1,389
2016 7 557,18 171 625 12 420 1,373

 

FöPL-avgiftsprocenter

Hur stor din FöPL-avgift är beror på fyra faktorer: din FöPL-arbetsinkomst, FöPL-avgiftsprocenten, avgifternas förfallomånader samt huruvida du är ny företagare. Avgiftsprocenten beror på din ålder.

År Avgiftsprocent
18-67 år
Avgiftsprocent
53-62 år
Avgiftsprocent för
nya företagare
18-67 år
Avgiftsprocent för
nya företagare
53-62 år
Försäkringsavgiftsränta %
2023 24,10 25,60 18,798 19,968 2,45
2022 24,10 25,60 18,798 19,968 2,00
2021 24,10  25,60 18,798  19,968 2,00
2020 24,10  25,60 18,798  19,968 2,00
2019 24,10  25,60 18,798  19,968 2,00
2018 24,10  25,60 18,798  19,968 2,00
2017 24,10  25,60 18,798  19,968 2,00
2016 23,60  25,10 18,408  19,578 2,00

 

Övergångsbestämmelsen gäller 2017–2025

  • Försäkringsavgiften för 53–62-åriga företagare är 1,5 procentenheter högre
  • Företagare i åldern 53–62 år har en pensionstillväxt på 1,7 % och andra 1,5 %.