YEL-tunnusluvut 2016-2023

YEL-maksuprosentin vahvistaa sosiaali- ja terveysministeriö. YEL-työtulorajat tarkistetaan automaattisesti palkkakertoimella vuosittain. *STM vahvisti vuoden 2023 työeläkevakuutusmaksun 10.11.2022.

YEL-työtulon ala- ja ylärajat 

YEL-työtulolla on ala- ja yläraja. Rajat muuttuvat vuosittain sosiaali- ja terveysministeriössä vahvistetun palkkakertoimen mukaisesti. Kun työtulosi on vähintään YEL-alarajan suuruinen, sinulla on velvollisuus ottaa YEL-vakuutus. Alla olevasta taulukosta näet rajat vuosilta 2016-2023.

Vuosi YEL-työtulon alaraja €/v YEL-työtulon yläraja €/v Työttömyysturvan alaraja €/v Palkkakerroin
2023 8 575,45 194 750 14 088 1,558
2022 8 261,71 187 625 13 573 1,501
2021 8 063,57 183 125 13 247 1,465
2020 7 958,99 180 750 13 076 1,446
2019 7 799,37 177 125 12 816 1,417
2018 7 656,26 173 875 12 576 1,391
2017 7645,25 173 625 12 564 1,389
2016 7 557,18 171 625 12 420 1,373

 

YEL-vakuutusmaksuprosentit

YEL-vakuutusmaksusi suuruuteen vaikuttaa neljä asiaa: YEL-työtulosi, vakuutusmaksuprosentti, maksujen eräkuukaudet sekä se, toimitko yrittäjänä ensimmäistä kertaa. Vakuutusmaksuprosentti määräytyy iän mukaan.

Vuosi Vakuutusmaksu % 18-67-v. Vakuutusmaksu % 53-62-v. Aloittavan yrittäjän maksu % 18-67-v. Aloittavan yrittäjän maksu % 53-62-v. Vakuutusmaksukorko %
2023 24,10 25,60 18,798 19,968 2,45
2022 24,10 25,60 18,798 19,968 2,00
2021 24,10  25,60 18,798  19,968 2,00
2020 24,10  25,60 18,798  19,968 2,00
2019 24,10  25,60 18,798  19,968 2,00
2018 24,10  25,60 18,798  19,968 2,00
2017 24,10  25,60 18,798  19,968 2,00
2016 23,60  25,10 18,408  19,578 2,00

 

Siirtymäsäännös on voimassa vuosina 2017-2025

  • 53-62-vuotiaan yrittäjän vakuutusmaksu on 1,5 prosenttiyksikköä korkeampi
  • 53-62-vuotiaan yrittäjän eläkekarttuma on 1,7 % ja muilla 1,5 %.