Työhön paluu mielenterveyden häiriöissä

Mielenterveyden edistäminen ja ongelmien varhainen havaitseminen on erittäin tärkeää. Aina se ei vain valitettavasti riitä ongelmien ratkomiseen. Mielenterveyden häiriöissä oikea-aikaisen ja sopivan hoidon järjestäminen on ensisijaisen tärkeää. Silti myös työpaikalla ja töihin paluulla sairausloman jälkeen on erittäin suuri merkitys toipumisen ja kuntoutumisen edistämisessä.

Parhaimmillaan työ itsessään on kuntouttavaa

Parhaimmillaan työ vahvistaa merkityksellisyyden kokemustamme: työn kautta voimme toteuttaa itseämme, oppia uutta, kokea yhteisöllisyyttä ja tehdä toisillemme hyvää. Voit tukea työntekijöittesi kuntoutumista ja töihin paluuta sairausloman jälkeen varmistamalla, että työ tukee hallinnan, pärjäämisen ja kyvykkyyden tunnetta sekä yhteisöllisyyttä.

Esimerkiksi masennuksessa keskeinen osa toipumista on pärjäämisen ja osallisuuden kokemusten sekä sosiaalisten kontaktien tukeminen ja vahvistaminen. Voit osaltasi tukea masentuneen työntekijän toipumista muokkaamalla hänen työtään sopivan kuormittavaksi ja tukemalla työyhteisön toimivuutta.

Varmista puitteet työn muokkaamiseen ja joustoihin

Fyysisten rajoitusten ja oireiden kohdalla työn muokkaaminen on selkeämpää kuin mielenterveyden ongelmien yhteydessä. Muokkauksen tueksi on käytössä esimerkiksi standardeja ja vakiintuneita ergonomiaohjeita.

Sinusta voi tuntua vaikeammalta muokata työtä silloin, kun kyseessä on mielenterveyden ongelma. Erilaisiin rajauksiin ja muokkauksiin ei välttämättä ole yksiselitteisesti määriteltäviä rajoja.

Sopivia muokkauksia voivat olla esimerkiksi

  • työtehtävien rajaaminen
  • palautteen lisääminen
  • tukihenkilön nimeäminen
  • siirtyminen tilapäisesti pois esimerkiksi asiakaspalvelutehtävästä tai esihenkilöroolista.

Millaisia työn muokkauksia voisitte yrityksessäsi tehdä?

Määrittele valmiiksi, minkälaisia muokkauksia työpaikallasi voidaan tehdä. Valtuuta esihenkilöt käyttämään omaa harkintaansa sovituissa raameissa, kun muokkauksia tarvitaan.

Lue lisää töihin paluusta, työn muokkauksesta ja mielenterveydestä