Lahjonnan vastaiset periaatteet

Emme hyväksy lahjontaa missään muodossa. Lahjonnanvastaisten periaatteidemme avulla pyrimme estämään ja havaitsemaan lahjontaa. Lahjonnanvastaiset periaatteet ovat osa liiketoimintaperiaatteitamme.

Estämme ja ehkäisemme lahjontaa

Lahjonnanvastaiset periaatteemme perustuvat Keskuskauppakamarin julkistamaan ja Transparency Internationalin kehittämään lahjonnanvastaisen liiketoiminnan periaatteisiin ja niiden soveltamisohjeeseen.

Ohjeistus koskee kaikkia työntekijöitämme ja kaikkia tilanteita. Myös niitä, joissa ilmarislaiselle tarjotaan etuutta niin sanotusti yksityishenkilönä, mutta tosiasiallisesti hänen asemansa perusteella Ilmarisessa. 

Hallitus on hyväksynyt nämä periaatteet ja hallituksella on kokonaisvastuu siitä, että noudatamme periaatteita. Kaikki työntekijämme ovat omalta osaltaan vastuussa periaatteiden noudattamisesta.

Työeläkeyhtiönä toiminnassamme on sekä yksityisen että julkisen organisaation piirteitä. Arvioimme liike-elämään kuuluvaa tavanomaisuutta ja kohtuullisuutta lakisääteistä työeläketurvaa tarjoavan yhtiön näkökulmasta. Koska toteutamme myös julkista hallintotehtävää, on arvioitava erityisen tarkasti, mitkä liike-elämän käytännöt ovat sopivia meille.

Sovellamme lahjonnanvastaisia periaatteita kaikissa liikesuhteissamme ja -toiminnassamme 

Edellytämme liikekumppaneiltamme sitoutumista vastaaviin vastuullisiin toimintatapoihin. Suoritamme perusteellisen taustaselvityksen kumppaneistamme ennen yhteistyön aloittamista 

Varmistamme, että tytäryhtiöt ja muut yhteistyökumppanit, joiden toimintaan Ilmarisella on laillinen vaikutusmahdollisus, omaksuvat lahjonnanvastaiset periaatteet ja muutenkin noudattavat hyvää liiketoimintatapaa. Käsityksemme hyvästä liiketoimintatavasta on kuvattu Code of Conduct -periaatteissamme.

Jos emme voi vaikuttaa suoraan tytäryhtiöidemme ja yhteistyökumppaneidemme toimintaan, tiedotamme aktiivisesti hyvän liiketoimintatavan mukaisista periaatteista, jotta ne noudattaisivat periaatteita toiminnassaan. 

Liite:

Lataa lahjonnan vastaiset periaatteemme (pdf)