Milloin eläkkeelle?

Työeläke tuo turvaa sairastuessa, ikääntyessä ja perheelle elämän päättyessä. Ikääntyneellä on useita vaihtoehtoja eläkkeelle siirtymisessä.

Milloin voin siirtyä eläkkeelle?

Vanhuuseläkkeelle voit siirtyä joustavasti syntymäaikasi perusteella. Voit hakea osan vanhuuseläkkeestäsi maksuun 61-vuotiaana. Osittaisen eläkkeen turvin voit halutessasi alentaa työkuormaasi. 

Eläketurvasta on apua myös esimerkiksi silloin, jos työkykysi heikkenee, vähennät työntekoa tai puolisosi menehtyy. 

Syntymävuotesi ratkaisee, milloin voit siirtyä vanhuuseläkkeelle 

Vanhuuseläkkeelle voit siirtyä, kun olet täyttänyt alimman vanhuuseläkeikäsi. Eläke voi alkaa aikaisintaan seuraavan kuukauden alussa siitäJos siirryt eläkkeelle myöhemmin, eläkkeesi jatkaa kasvamista. Alla olevasta taulukosta näet eläkeikäsi.

Alimman vanhuuseläkeikäsi lisäksi sinulla on tavoite-eläkeikä sekä ylin vanhuuseläkeikä. 

  • Tavoite-eläkeikä on ikä, jolloin lykkäyskorotus on kasvattanut eläkettäsi yhtä paljon kuin elinaikakerroin pienentää sitä. Jos jäät eläkkeelle tavoite-eläkeikäsi jälkeen, eläkkeesi kasvaa siitä vielä lisää.
  • Ylin vanhuuseläkeikä on ikä, johon saakka työskentelysi vakuutetaan ja siitä kertyy sinulle eläkettä. Jos olet vanhuuseläkkeen rinnalla aloittanut uuden työsuhteen, hae tästä työstä kertynyt eläke maksuun ylimmässä vanhuuseläkeiässä.

Tästä taulukosta näet alimman ja ylimmän vanhuuseläkeikäsi sekä tavoite-eläkeikäsi. Näet taulukosta myös milloin voit aikaisintaan siirtyä osittaiselle vanhuuseläkkeelle ja työuraeläkkeelle. Tarkan vanhuuseläkkeellesiirtymispäiväsi näet OmaEläke-palvelun vanhuuseläkelaskurista.

Syntymävuosi 

Vanhuuseläkeikä

Arvioitu Tavoite-eläkeikä 

Ylin vanhuuseläkeikä

Osittainen vanhuuseläkeikä

Työuraeläkeikä

1953 tai sitä ennen 

63 v. 

Ei tavoite-eläkeikää 

68 v. 

61 v.

-

1954 

63 v. 

63v. 9kk 

68 v. 

61 v.

-

1955 

63 v. 3 kk 

64v. 1kk 

68 v. 

61 v.

63 v.

1956 

63 v. 6 kk 

64v. 5kk 

68 v. 

61 v.

63 v.

1957 

63 v. 9 kk 

64v. 9kk 

68 v. 

61 v.

63 v.

1958 

64 v. 

65v. 1kk 

69 v. 

61 v.

63 v

1959 

64 v. 3 kk 

65v. 5kk 

69 v. 

61 v.

63 v

1960 

64 v. 6 kk 

65v. 9kk 

69 v. 

61 v.

63 v

1961 

64 v. 9 kk 

66v. 2kk 

69 v. 

61 v.

63 v

1962 

65 v. 

66v. 6kk 

70 v. 

61 v.

63 v

1963 

65 v. 

66v. 8kk 

70 v. 

61 v.

63 v

1964 

65 v. 

66v. 9kk 

70 v. 

62 v.

63 v

1965 tai sen jälkeen 

Eläkeikiä ei ole vielä vahvistettu. Arvion eläkeiästä näet OmaEläke-palvelun eläkelaskurista. 

 

 

3 v. ennen alinta vanhuuseläkeikää

2 v. ennen alinta vanhuuseläkeikä


 

Työkyvyttömyyseläke muuttuu automaattisesti vanhuuseläkkeeksi ilman hakemusta.

Jos työkyvyttömyytesi on alkanut

  • vuonna 2017 tai myöhemmin, eläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi alimmassa eläkeiässäsi.
  • vuosina 2006–2016, eläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi 63-vuotiaana.
  • vuonna 2005 tai aiemmin, eläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi 65-vuotiaana.

Jos olet työskennellyt työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla, työstä kertynyttä eläkettä tulee erikseen hakea vanhuuseläkehakemuksella.
Lue, miten haet eläkettä.

Osittainen vanhuuseläke jo 61-vuotiaana

Osittaiselle vanhuuseläkkeelle voit siirtyä jo 61-vuotiaana, jos olet syntynyt vuonna 1963 tai aiemmin. Jos olet syntynyt vuonna 1964, voit siirtyä osittaiselle vanhuuseläkkeelle 62-vuotiaana. Vuoden 1964 jälkeen syntyneille eläkeikää ei ole vielä vahvistettu.

Voit siirtyä osittaiselle vanhuuseläkkeelle vielä sen jälkeenkin, kun olet täyttänyt alimman vanhuuseläkeikäsi.

OmaEläke-palvelun eläkelaskurista näet milloin voit jäädä osittaiselle vanhuseläkkeelle. Lue lisää osittaisesta vanhuuseläkkeestä.


Työttömyyden perusteella vanhuuseläkkeelle 62-vuotiaana

Jos olet ollut pitkään työttömänä ja syntynyt ennen vuotta 1958, sinulla saattaa olla oikeus vanhuuseläkkeeseen jo 62-vuotiaana. 
Lue lisää työttömän vanhuuseläkkeestä.

Perhe-eläke tuo turvaa, jos omainen menehtyy

Mikäli aviopuolisosi menehtyy, sinulla voi olla oikeus leskeneläkkeeseen. Jos huoltaja menehtyy, alle 18-vuotiaalla on oikeus lapseneläkkeeseen. Perhe-eläke alkaa kuolinkuukautta seuraavan kuukauden alusta. Lue lisää lesken- ja lapsen perhe-eläkkeestä.

Työkykysi heikentyessä tukea ja turvaa Ilmarisesta

Ammatillinen kuntoutus on vaihtoehto työkyvyn heikentyessä. Mikäli kuntoutuksesta ei kuitenkaan ole apua, voit hakea työkyvyttömyys- tai työuraeläkettä.

Eläkelaskuri

Katso laskurilla, milloin vanhuuseläkkeesi ja osittainen vanhuuseläkkeesi voi alkaa ja tee erilaisia eläkearvioita.

Kirjaudu OmaEläke-palveluun

Ammatillinen kuntoutus

Jos sairastut, on tärkeää aina ensin selvittää mahdollisuutesi kuntoutua. Jos edellytykset kuntoutukselle ovat olemassa, tuemme sinua siinä.   

Lue lisää ammatillisesta kuntoutuksesta

Työkyvyttömyyseläke

Jos työkykysi on heikentynyt sairauden tai vamman takia, eikä kuntoutuminen ole mahdollista elämäntilanteessasi, vaihtoehtoina arvioidaan osittaista, määräaikaista tai pysyvää työkyvyttömyyseläkettä.

Lue lisää työkyvyttömyyseläkkeestä

Työuraeläke

Tämä eläkevaihtoehto voi olla sinulle sopiva, jos olet vähintään 63-vuotias, Työuraeläkkeen saaminen edellyttää, että työkykysi on heikentynyt ja olet tehnyt raskasta, kuluttavaa työtä vähintään 38 vuotta.

Lue lisää työuraeläkkeestä