Milloin eläkkeelle?

Työeläke tuo turvaa sairastuessa, ikääntyessä ja perheelle elämän päättyessä. Ikääntyneellä on useita vaihtoehtoja eläkkeelle siirtymisessä.

Milloin voin siirtyä eläkkeelle?

Vanhuuseläkkeelle voit siirtyä joustavasti syntymäaikasi perusteella. Voit hakea osan vanhuuseläkkeestäsi maksuun 61-vuotiaana. Osittaisen eläkkeen turvin voit halutessasi alentaa työkuormaasi. Yrittäjänä jäät eläkkeelle aivan kuten työntekijäkin.

Eläketurvasta on apua myös esimerkiksi silloin, jos työkykysi heikkenee, vähennät työntekoa tai puolisosi menehtyy. 

Syntymävuotesi ratkaisee, milloin voit siirtyä vanhuuseläkkeelle 

Vanhuuseläkkeelle voit siirtyä, kun olet täyttänyt alimman vanhuuseläkeikäsi. Eläke voi alkaa aikaisintaan seuraavan kuukauden alussa siitä. Jos siirryt eläkkeelle myöhemmin, eläkkeesi jatkaa kasvamista. Alimman vanhuuseläkeikäsi lisäksi sinulla on tavoite-eläkeikä sekä ylin vanhuuseläkeikä. 

Tavoite-eläkeikä on ikä, jolloin lykkäyskorotus on kasvattanut eläkettäsi yhtä paljon kuin elinaikakerroin pienentää sitä. Jos jäät eläkkeelle tavoite-eläkeikäsi jälkeen, eläkkeesi kasvaa siitä vielä lisää.

Ylin vanhuuseläkeikä on ikä, johon saakka työskentelysi vakuutetaan ja siitä kertyy sinulle eläkettä. Jos olet vanhuuseläkkeen rinnalla aloittanut uuden työsuhteen, hae tästä työstä kertynyt eläke maksuun ylimmässä vanhuuseläkeiässä.

Alla olevasta taulukosta näet alimman ja ylimmän vanhuuseläkeikäsi sekä tavoite-eläkeikäsi. Näet taulukosta myös sen, milloin voit aikaisintaan siirtyä osittaiselle vanhuuseläkkeelle ja työuraeläkkeelle. Tarkan vanhuuseläkkeellesiirtymispäiväsi näet OmaEläke-palvelun vanhuuseläkelaskurista.

Syntymä-
vuosi
Vanhuuseläke-
ikä
Arvioitu tavoite-eläkeikä Ylin vanhuus-eläkeikä Osittainen vanhuus-eläkeikä Työura-
eläkeikä
1953 tai sitä ennen  63 v. Ei tavoite-eläkeikää 68 v.  61 v. -
1954 63 v. 63 v. 9 kk. 68 v.  61 v. -
1955 63 v. 3 kk. 64 v. 1 kk. 68 v. 61 v. 63 v.
1956 63 v. 6 kk. 64 v. 5 kk. 68 v. 61 v. 63 v.
1957 63 v. 9 kk. 64 v. 9 kk. 68 v. 61 v. 63 v.
1958 64 v. 65 v. 1 kk. 69 v. 61 v. 63 v.
1959 64 v. 3 kk. 65 v. 5 kk. 69 v. 61 v. 63 v.
1960 64 v. 6 kk. 65 v. 9 kk. 69 v. 61 v. 63 v.
1961 64 v. 9 kk. 66 v. 1 kk. 69 v. 61 v. 63 v.
1962 65 v. 66 v. 5 kk. 70 v. 61 v. 63 v.
1963 65 v. 66 v. 7 kk. 70 v. 61 v. 63 v.
1964 65 v. 66 v. 8 kk. 70 v.  62 v. 63 v.
1965 tai
sen jälkeen
Eläkeikiä ei
ole vielä vahvistettu. Arvion eläkeiästä näet OmaEläke-palvelun eläkelaskurista. 

    3 v. ennen
alinta vanhuus-eläkeikää
2 v. ennen alinta vanhuus-eläkeikää

Työkyvyttömyyseläke muuttuu automaattisesti vanhuuseläkkeeksi ilman hakemusta.

Jos työkyvyttömyytesi on alkanut

  • vuonna 2017 tai myöhemmin, eläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi alimmassa eläkeiässäsi.
  • vuosina 2006–2016, eläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi 63-vuotiaana.
  • vuonna 2005 tai aiemmin, eläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi 65-vuotiaana.

Jos olet työskennellyt työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla, työstä kertynyttä eläkettä tulee erikseen hakea vanhuuseläkehakemuksella.

Jos jatkat vanhuuseläkkeen aikana työskentelyä yrittäjänä, YEL-vakuutus on silloin vapaaehtoinen.

Lue, miten haet eläkettä


Osittainen vanhuuseläke jo 61-vuotiaana

Osittaiselle vanhuuseläkkeelle voit siirtyä jo 61-vuotiaana, jos olet syntynyt vuonna 1963 tai aiemmin. Jos olet syntynyt vuonna 1964, voit siirtyä osittaiselle vanhuuseläkkeelle 62-vuotiaana. Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneille eläkeikää ei ole vielä vahvistettu.

Voit siirtyä osittaiselle vanhuuseläkkeelle vielä sen jälkeenkin, kun olet täyttänyt alimman vanhuuseläkeikäsi.

OmaEläke-palvelun eläkelaskurista näet milloin voit jäädä osittaiselle vanhuseläkkeelle. Lue lisää osittaisesta vanhuuseläkkeestä.

Osittainen vanhuuseläke tai vanhuuseläke elämäntilanteesi mukaan

Alla olevan taulukon avulla voit vertailla elämäntilanteeseesi sopivia eläkkeelle jäämisen eri vaihtoehtoja.

Elämäntilanteesi Harkitsen
osittaista
vanhuuseläkettä
Harkitsen
vanhuuseläkettä
Haen eläkettä
alimman vanhuuseläke-
iän jälkeen
Kokopäivätyö
Osapäivätyö
Pätkätyö
Useita työsuhteita
Yrittäjä
Työsuhteen tai yritystoiminnan ei tarvitse päättyä

Jos haluat vähentää työntekoasi, varmista työnantajaltasi, onko se mahdollista

Palkan lisäksi saat eläkettä. Huomioi verotuksen vaikutukset erityisesti, jos et vähennä työntekoa

Tuleva vanhuuseläkkeesi pienenee pysyvästi, jos otat osittaisen vanhuuseläkkeen ennen omaa varsinaista eläkeikää
Ainakin yhden työsuhteesi on päätyttävä

Yritystoiminnan ei tarvitse päättyä

Voit työskennellä samaan aikaan, kun saat vanhuuseläkettä

Jos vanhuuseläkkeesi on jäänyt pieneksi, voit saada sen lisäksi Kelan kansaneläkettä
Työsuhteen tai yritystoiminnan ei tarvitse päättyä ylimmässä vanhuuseläkeiässä

Jos siirryt vasta alimman vanhuuseläkeiän jälkeen vanhuuseläkkeelle, eläkkeesi kasvaa lykkäyskorotuksella
Työtön
Lomautettu
Sairausloma
Päivärahan lisäksi saat eläkettä. Huomioi kuitenkin verotuksen vaikutukset

Ole yhteydessä Kelaan sairauspäivärahan määräytymisestä, jos haet osittaista vanhuuseläkettä sairauspäivärahan aikana

Tuleva vanhuuseläkkeesi pienenee pysyvästi, jos otat osittaisen vanhuuseläkkeen ennen omaa varsinaista eläkeikää
Kun olet vanhuuseläkeiässä, voit valita siirrytkö vanhuuseläkkeelle vai jatkatko päivärahalla Työttömyyskorvaus estää lykkäyskorotuksen


Perhe-eläke tuo turvaa, jos omainen menehtyy

Mikäli puolisosi menehtyy, sinulla voi olla oikeus leskeneläkkeeseen. Jos huoltaja menehtyy, alle 20-vuotiaalla voi olla oikeus lapseneläkkeeseen. Perhe-eläke alkaa kuolinkuukautta seuraavan kuukauden alusta. Lue lisää lesken- ja lapsen perhe-eläkkeestä.

Työkykysi heikentyessä tukea ja turvaa Ilmarisesta

Ammatillinen kuntoutus on vaihtoehto työkyvyn heikentyessä. Mikäli kuntoutuksesta ei kuitenkaan ole apua, voit hakea työkyvyttömyys- tai työuraeläkettä.