Ilmarisen johto ja organisaatio

Tutustu tältä sivulta Ilmarisen johdon ja organisaation tehtäviin, sekä jäseniin ja heidän vastuualueisiinsa.

Johdon ja organisaation jäsenet ja tehtävät 

Toimitusjohtaja hoitaa Ilmarisen juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Johtoryhmä toimii toimitusjohtajan tukena päätöksenteossa ja osallistuu Ilmarista kokonaisuutena koskevien ratkaisujen valmisteluun sekä toteutuksen ohjaukseen ja seurantaan.

Johtoryhmän jäseniä ovat toimitusjohtajan lisäksi välittömästi hänen alaisenaan toimivat johtajat, jotka johtavat liiketoiminta- ja tukitoimintoja, sekä henkilöstön valitsema edustaja. Hallitus nimittää toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja johtoryhmäjohtajat.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

  • Jouko Pölönen

   toimitusjohtaja

  • Mikko Mursula

   varatoimitusjohtaja, Sijoitukset

  • Kaisa Ala-Laurila

   viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, Viestintä ja markkinointi

  • Kristiina Halonen

   työkykyjohtaja, Työkykyriskin hallinta ja kuntoutus

  • Esa Jäntti

   asiakkuusjohtaja, Asiakkuudet ja kanavat

  • Mira Kauppi

   talous- ja riskienhallintajohtaja, Toiminnan suunnittelu ja seuranta 

  • Mikko Lantto

   teknologia- ja kehitysjohtaja, Teknologia ja kehittäminen

  • Tiina Nurmi

   vakuutus- ja eläkejohtaja, Vakuutus- ja eläkepalvelut

  • Juulia Kurunsaari

   lakiasiainjohtaja, Laki ja Compliance

  • Sami Ärilä

   henkilöstöjohtaja, Henkilöstö

  • Arja Pärnänen

   henkilöstön edustaja

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten tiedot ja valokuvat 

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten ladattavat valokuvat löydät Medialle -sivultamme.

Asiakkuudet ja kanavat 

Asiakkuusjohtaja Esa Jäntti

 • Suurasiakkaat, myyntijohtaja Antti-Jussi Hirvonen 
 • Keskisuuret ja pienet asiakkaat, osastonjohtaja Ilkka Jakonen 
 • Yrittäjät ja mikroasiakkaat, vt. osastonjohtaja Anne Karttunen 
 • Asiakkuuksien tuki, osastonjohtaja Anne Karttunen 
 • Myynnin ohjaus ja tuki, asiantuntijapäällikkö Jorma Hokkanen 
 • Asiakassuhteen vahvistaminen, prosessinjohtaja Lassi Toivonen  

Vakuutus- ja eläkepalvelut 

Vakuutus- ja eläkejohtaja Tiina Nurmi

 • Vakuutuspalvelu, vakuutusjohtaja Minna Hakkarainen
 • Eläkepalvelu, eläkejohtaja Outi Pekkarinen 
 • Eläkevakuuttamisen prosessit, osastonjohtaja Susanna Plukka
 • Asiakaspalvelun ohjaus ja tuki, asiantuntijapäällikkö Jari Matveinen 
 • Riskit ja laadunvarmistus, asiantuntijapäällikkö Tarja Lamminmäki
 • Vakuuta vaivattomasti, prosessinjohtaja Hanna Vainio
 • Sujuvasti eläkkeelle, prosessinjohtaja Nina Bruun 

Työkykyriskin hallinta ja kuntoutus 

Työkykyjohtaja Kristiina Halonen 

 • Työkykyjohtamisen palvelut, osastonjohtaja Kati Huoponen 
 • Kuntoutus- ja työkyvyttömyyseläkepalvelut, osastonjohtaja Hanna Kankainen-Aho
 • Vakuutuslääketiede, ylilääkäri Maija Haanpää 
  Asiantuntijalääkärit 
  • Anna Eskola  
  • Heidi Furu  
  • Maria Heikkinen
  • Tuulia Isoviita
  • Petri Järvinen  
  • Kaija Karjalainen  
  • Teija Kivekäs 
  • Minna Korhonen 
  • Tapio Lahti  
  • Timo Leino  
  • Kari-Pekka Martimo  
  • Kari Mäkelä  
  • Jonna Perälä  
  • Sami Pirkola  
  • Veera Pohjolainen 
  • Mia Saarni 
  • Jaana Suhonen
  • Kirsi Suominen  
  • Juho Uusvaara   
  • Perttu Vähämurto
 • Työkykyriskien ennakointi ja tutkimus, johtaja Kari-Pekka Martimo  
 • Osaaminen, riskienhallinta ja laadunvarmistus, asiantuntijapäällikkö Tuire Hakonen
 • Työkykyriskit hallintaan, prosessinjohtaja Erno Kiukkonen 
 • Autamme kuntoutumaan, prosessinjohtaja Anne Koivula 

Sijoitukset

Varatoimitusjohtaja, sijoitusjohtaja Mikko Mursula 

Listatut sijoitukset 

 • Allokaatio, allokaatiojohtaja Esko Torsti 
 • Vastuullisen sijoittamisen johtaja Karoliina Lindroos 
 • Absoluuttisen tuoton sijoitukset, osastonjohtaja Teemu Ahonen 
 • Korkosijoitukset, korkojohtaja Kari Eerola 
 • Suorat osakesijoitukset, osakejohtaja Annika Ekman 

Listaamattomat sijoitukset

 • Kotimaiset kiinteistösijoitukset, kiinteistöjohtaja Tomi Aimonen 
 • Kansainväliset kiinteistösijoitukset, osastonjohtaja Mikko Antila  
 • Pääoma-, velkapääoma- ja infrastruktuurisijoitukset, pääomasijoitusjohtaja Jukka Reijonen 

Sijoitushallinto

 • Sijoitushallintojohtaja Heidi Koskinen 
 • Arvopaperihallinto, osastonjohtaja Mari Matilainen 
 • Sijoituslaskenta, osastonjohtaja Annika Lucander
 • Sijoitusjärjestelmät, osastonjohtaja Mikko Koskinen 

Teknologia ja kehittäminen 

Teknologia- ja kehitysjohtaja Mikko Lantto

 • Asiakkuudet ja kanavat sekä työkykyriskien hallinta ja kuntoutus, IT-johtaja Leena Kritz 
 • Vakuutus- ja eläkepalvelut, IT-johtaja Jani Kekarainen  
 • Toimitusten johtaminen ja hallinta, Janne Toivonen 
 • DevOps analytiikka, jatkuva parantaminen, laatu ja riskit, Anu Ahlgren 
 • Arvontuotanto ja operaatiot, Eija-Kaarina Matilainen
 • Digiarkkitehtuuri ja kyberturva, N.N. 

Toiminnan suunnittelu ja seuranta 

Talous- ja riskienhallintajohtaja Mira Kauppi

 • Aktuaari- ja analytiikkapalvelut, osastonjohtaja, vastuullinen vakuutusmatemaatikko Mira Kauppi  
 • Sijoitustoiminnan tuki, tulos ja riskit, riskienhallintajohtaja Berndt Barner-Rasmussen    
 • Liiketoiminnan tuki, tulos ja riskit, osastonjohtaja Hannu Mikkola
 • Taloushallinto ja tilinpäätösraportointi, osastonjohtaja Anne Lehtola 

Henkilöstö 

Henkilöstöjohtaja Sami Ärilä

 • Omat palvelut, tiimipäällikkö Kati Björkman 

Viestintä ja markkinointi 

Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Kaisa Ala-Laurila

Katso kaikki viestinnän yhteystiedot

Laki ja Compliance

Lakiasiainjohtaja Juulia Kurunsaari

 • Lakiasiainpäällikkö Ulla Malinen

Compliance Officer* 

Chief Compliance Officer Sari Grenman 

Sisäinen tarkastus* 

Sisäisen tarkastuksen päällikkö Katja Punamäki

Vastuullinen vakuutusmatemaatikko* 

Vastuullinen vakuutusmatemaatikko Mira Kauppi 

 

Raportoi toimitusjohtajalle ja hallitukselle.