Ilmarisen johto ja organisaatio

Tutustu tällä sivulla Ilmarisen johdon tehtäviin sekä jäseniin ja heidän vastuualueisiinsa.

Johdon jäsenet ja tehtävät 

Toimitusjohtaja hoitaa Ilmarisen juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Johtoryhmä toimii toimitusjohtajan tukena päätöksenteossa ja osallistuu Ilmarista kokonaisuutena koskevien ratkaisujen valmisteluun sekä toteutuksen ohjaukseen ja seurantaan.

Johtoryhmän jäseniä ovat toimitusjohtajan lisäksi välittömästi hänen alaisenaan toimivat johtajat, jotka johtavat liiketoiminta- ja tukitoimintoja, sekä henkilöstön valitsema edustaja. Hallitus nimittää toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja johtoryhmäjohtajat.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

  • Jouko Pölönen

   toimitusjohtaja

  • Mikko Mursula

   varatoimitusjohtaja, Sijoitukset

  • Kaisa Ala-Laurila

   viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, Viestintä ja markkinointi

  • Kristiina Halonen

   työkykyjohtaja, Työkykyriskin hallinta ja kuntoutus

  • Esa Jäntti

   asiakkuusjohtaja, Asiakkuudet ja kanavat

  • Mira Kauppi

   talous- ja riskienhallintajohtaja, Toiminnan suunnittelu ja seuranta 

  • Mikko Lantto

   teknologia- ja kehitysjohtaja, Teknologia ja kehittäminen

  • Tiina Nurmi

   vakuutus- ja eläkejohtaja, Vakuutus- ja eläkepalvelut

  • Juulia Kurunsaari

   lakiasiainjohtaja, Laki ja Compliance

  • Sami Ärilä

   henkilöstöjohtaja, Henkilöstö

  • Arja Pärnänen

   henkilöstön edustaja

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten tiedot ja valokuvat 

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten ladattavat valokuvat löydät medialle-sivultamme. Samalta sivulta löydät myös viestinnän yhteystiedot.

Vastuullinen vakuutusmatemaatikko, Compliance Officer ja sisäinen tarkastus  

 • Vastuullinen vakuutusmatemaatikko Ritva Tarkiainen*
 • Chief Compliance Officer Sari Grenman* 
 • Sisäisen tarkastuksen päällikkö Katja Punamäki*

Raportoi toimitusjohtajalle ja hallitukselle. 

Asiantuntijalääkärit 

 • Ylilääkäri Maija Haanpää 
 • Asiantuntijalääkärit 
  • Anna Eskola  
  • Heidi Furu  
  • Maria Heikkinen
  • Tuulia Isoviita
  • Petri Järvinen  
  • Kaija Karjalainen  
  • Teija Kivekäs 
  • Minna Korhonen 
  • Tapio Lahti  
  • Timo Leino  
  • Kari-Pekka Martimo  
  • Kari Mäkelä  
  • Jonna Perälä  
  • Sami Pirkola  
  • Veera Pohjolainen 
  • Mia Saarni 
  • Jaana Suhonen
  • Kirsi Suominen  
  • Juho Uusvaara   
  • Perttu Vähämurto