Eläkkeen määrä

Työntekijänä sinulle kertyy eläkettä ansaitsemistasi euroista ja yrittäjänä YEL-työtulostasi. Eläkettä voi kertyä myös, kun opiskelet tai saat työttömyyspäivärahaa tai muita sosiaalietuuksia.

Mikä vaikuttaa eläkkeen määrään?

Työnantajasi huolehtii eläketurvastasi, yrittäjänä huolehdit siitä itse. Mitä enemmän saat palkkaa, tai mitä suurempi työtulosi on yrittäjänä, sitä suurempi eläkkeesi on. Myös opiskelu, työttömyysaika ja tietyt sosiaalietuudet voivat kasvattaa eläkkeesi määrää.

Eläkkeesi määrään vaikuttavat elinaikakerroin, työeläkeindeksi ja palkkakerroin sekä mahdolliset liikenne- ja tapaturmakorvaukset. 

Eläkkeesi lopulliseen määrään vaikuttaa elinaikakerroin. Se pienentää eläkettäsi sen mukaan, minä vuonna olet syntynyt. Kaikilla ikäluokilla on oma elinaikakertoimensa. Se vahvistetaan kullekin ikäluokalle 61 vuoden iässä. Voit paikata elinaikakertoimen pienentävää vaikutusta työskentelemällä pidempään. 

Esimerkki elinaikakertoimesta: Vuonna 1958 syntyneiden elinaikakertoimeksi on vahvistettu 0,95404. Jos vuonna 1958 syntyneelle on vanhuuseläkkeen alkamiseen mennessä ehtinyt karttua eläkettä 1 500 euroa kuukaudessa, hänen eläkkeensä määräksi tulee 1 431,06 euroa (1 500 euroa x 0,95404). 

Lue lisää elinaikakertoimesta Eläketurvakeskuksen sivuilta >

Työeläkeindeksi vaikuttaa maksussa olevaan eläkkeeseesi aina vuoden vaihtuessa ja palkkakerroin silloin, kun olet hakenut meiltä eläkettä ja laskemme eläkkeesi määrän. Molempien suuruus riippuu siitä, kuinka paljon hinta- ja ansiotaso on muuttunut.

 • Työeläkeindeksin tavoitteena on, että eläkkeet kasvavat palkkojen tapaan, jotta myös eläkkeiden ostovoima säilyy. Vuoden 2020 työeläkeindeksi on 2617.
 • Palkkakerroin varmistaa, että alkavan eläkkeesi määrä vastaa työurasi ansioiden tasoa. Kun laskemme eläkkeesi määrän, muunnamme palkkakertoimella työurasi kaikki palkat ja yrittäjyytesi YEL-työtulot eläkkeen alkamisvuoden tasoon. Vuoden 2020 palkkakerroin on 1,446.

Esimerkki eläkkeen indeksitarkistuksesta

Eläkkeitä tarkistetaan indeksien pistelukujen suhteella. Vuoden 2019 indeksi on 2585 ja vuonna 2020 se on 2617. 

Indeksitarkistuksen laskeminen: 

(vanha eläke x uusi indeksi) / vanha indeksi = uusi eläkkeen määrä 

Eläkkeen määrä vuonna 2019 on ollut 1 500 euroa kuukaudessa. Vuonna 2020 se on: 

(1500 x 2617) / 2585 = 1 518,56 euroa.

Jos sinulle myönnetään liikenne- ja tapaturmakorvauksia, ne ovat ensisijaisia työeläkkeisiin nähden. Korvaukset vähennetään työeläkkeesi määrästä. On mahdollista, että korvaus on niin suuri, ettei työeläkettä jää maksettavaksi. 

Miten työskentely kerryttää työeläkettä?

Sinulle alkaa kertyä eläkettä ansiotuloistasi työntekijänä 17-vuotiaasta ja yrittäjänä YEL-vakuutuksesta 18-vuotiaasta lähtien. Eläkettä kertyy ylimpään eläkeikään saakka.

Sinulle kertyy eläkettä bruttopalkastasi tai yrittäjänä YEL-työtulostasi näin:

 • 1,5 prosenttia vuodessa
 • 1,7 prosenttia vuodessa 53–62-vuotiaana siirtymäaikana vuosina 2017–2025.

Esimerkki: 45-vuotiaan työntekijän palkka on 40 000 euroa vuodessa. Eläkettä kertyy 1,5 prosenttia. Eläkekertymä on (40 000x1,5 %) / 12 = 50. Hän ansaitsee 50 euroa eläkettä. Eläkkeen määrästä vähennetään elinaikakertoimen vaikutus.

Kasvata eläkkeesi määrää siirtymällä eläkkeelle myöhemmin

Jos siirryt eläkkeelle alimman vanhuuseläkeikäsi jälkeen, lykkäyskorotus kasvattaa eläkettäsi 0,4 prosenttia kuukaudessa jokaiselta alinta vanhuuseläkeikääsi seuraavalta kuukaudelta. Lykkäyskorotusta ei kuitenkaan kerry niiltä kuukausilta, joilta saat työttömyysetuutta.

Lue lisää vanhuuseläkkeestä >

Sosiaalietuuksista kertyy eläkettä

Myös sosiaalietuudet voivat kasvattaa eläkettäsi, kun olet ansainnut elämäsi aikana työstäsi palkkaa vähintään 18 171,45 euroa (vuonna 2020) tai yrittäjänä YEL-työtuloa on olllut vähintään saman verran.

Sosiaalietuudet kasvattavat eläkettäsi 1,5 prosenttia vuodessa eläkkeen perusteena olevista ansioistasi. Summa, josta sinulle kertyvä eläke lasketaan, riippuu siitä mitä sosiaalietuutta saat.

Taulukosta näet, miten saamasi sosiaalietuus kasvattaa eläkettäsi.

Tilanne Sosiaalietuus Eläkkeen kertymisen 
perusteena olevat ansiot
Jäät vanhempainvapaalle Äitiys-, isyys- ja vanhempainraha 121 prosenttia päivärahan
pohjana olevista ansioista 
Joudut työttömäksi Ansiopäiväraha alimpaan
eläkeikään saakka
75 prosenttia päivärahan
pohjana olevista ansioista 
Jäät vuorotteluvapaalle Vuorotteluvapaakorvaus 55 prosenttia korvauksen
pohjana olevista ansioista
Sairastut tai lapsi sairastaa tai sinulle sattuu liikenne-
tai sotilastapaturma tai muu tapaturma
Sairauspäiväraha ja erityshoitoraha 62 prosenttia päivärahan
pohjana olevista ansioista

 

Eläkkeesi kasvaa myös silloin, kun jäät hoitovapaalle hoitamaan alle 3-vuotiasta lastasi ja saat kotihoidontukea. Summa, josta eläkettä kertyy, on 757,14 euroa kuukaudessa (vuonna 2020).

Jos saat Kelasta peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea, sinulle ei kerry niistä eläkettä, paitsi jos alat saada työkyvyttömyyseläkettä, jossa on mukana tulevan ajan eläkkeen osa.

Päivärahasi on määräytynyt 2 400 euron kuukausiansion perusteella. Saat ansiopäivärahaa 240 päivältä. Eläkettä laskettaessa päivärahan perusteena olevasta ansiostasi huomioidaan 75 prosenttia. Kuukausiansiosi jaetaan päiväkohtaiseksi luvulla 21,5. Päiväkohtainen euromäärä kerrotaan maksettujen päivien määrällä. Eläkettä kertyy 1,5 prosenttia tästä summasta eli 25 euroa.

 • 2 400 x 75 prosenttia = 1800 euroa kuukaudessa
 • 1 800 euroa / 21,5 = 83,72 euroa päivässä
 • 83,72 x 240 päivää = 20 093 euroa
 • (20 093 x 1,5 prosenttia) / 12 kuukautta = 25 euroa

Suoritetusta tutkinnosta kertyy eläkettä

Sinulle kertyy eläkettä opinnoistasi sen jälkeen, kun olet täyttänyt 18 vuotta ja suorittanut ammatillisen perus- tai korkeakoulututkinnon. Tutkinto kerryttää eläkettäsi, kun se on suoritettu vuonna 2005 tai sen jälkeen. Useammasta tutkinnosta kertyy eläkettä, mutta yhteensä enintään viiden vuoden ajalta.

Opinnoista kertyy eläkettä, jos olet eläkkeelle jäädessäsi saanut palkkaa koko työurasi aikana yhteensä vähintään 18 171,45 euroa (vuonna 2020) tai kun YEL-työtulosi yrittäjänä on ollut vähintään saman verran.

Eläkkeesi kertyy opiskellessasi ikään kuin ansaitsisit palkkaa 757,14 euroa kuukaudessa (vuonna 2020). Jokainen opiskeluvuotesi kasvattaa kuukausieläkettäsi noin 11 euron verran.

Näin sinulle kertyy eläkettä eri tutkinnoista:

Tutkinto Eläkettä kertyy Kuukausieläkkeen määrä
Ylempi korkeakoulututkinto 5 vuodelta noin 55 euroa
Ammattikorkeakoulututkinto 4 vuodelta noin 44 euroa
Alempi korkeakoulututkinto tai
ammatillinen perustutkinto
3 vuodelta noin 33 euroa

 

Jos suoritat tutkinnon ulkomailla, sinulle kertyy eläkettä, jos olet oikeutettu Kelan opintotukeen.

Sinulle ei kerry eläkettä, jos suoritat ylioppilastutkintoa tai muuta yleissivistävää tutkintoa. Eläkettä ei kerry myöskään silloin, jos teet lisensiaatin- tai tohtorintutkintoa tai jotakin muuta jatkotutkintoa.

Vuodesta 2017 lukien työeläkettä kertyy jo 17-vuotiaana tehdyistä töistä. Vuosina 2005–2016 työeläkettä alkoi kertyä 18-vuotiaana, ja sitä ennen 23-vuotiaana. Jos olet työskennellyt nuorempana, sinulle ei kertynyt tuolta ajalta eläkettä.

Eläkettä kertyi vuosina 2005–2016

 • 18−52-vuotiaana 1,5 prosenttia
 • 53−62-vuotiaana 1,9 prosenttia
 • 63−67-vuotiaana 4,5 prosenttia

Kelan kansaneläke ja takuueläke

Eläketurva on osa sosiaaliturvaasi. Jos työeläkkeesi jää pieneksi, voit saada Kelan kansaneläkettä ja takuueläkettä.

Kela voi maksaa sinulle täydennyksenä kansaneläkettä, jos työeläkkeesi jää alle 

 • yksinasuvalla 1 369 euron, vuonna 2020
 • avo- tai avioliitossa olevalla 1 227 euron, vuonna 2020 

Kansaneläkkeen lisäksi voit saada Kelan takuueläkettä, jos asut Suomessa ja kaikki eläkkeesi ennen verotusta ovat yhteensä enintään 827,78 euroa kuukaudessa (vuonna 2020). 

Mikäli haluat lisätietoa Kelan maksamista eläkkeistä, ole yhteydessä Kelaan.

Eläkelaskuri

Eläkelaskurin avulla voit arvioida tulevan eläkkeesi määrää. Laskuri auttaa sinua pohtimaan, haluatko jäädä eläkkeelle alimmassa vai esimerkiksi vasta ylimmässä vanhuuseläkeiässäsi. Löydät laskurin OmaEläke-palvelusta.

Lue lisää eläkelaskurista

Työeläkeote

Työeläkeotteelta näet, mistä työsuhteista sinulle on kertynyt eläkettä ja kuinka paljon. Lisäksi näet, kuinka paljon sinulle on kertynyt eläkettä opinnoista ja mahdollisista sosiaalietuuksista. Työeläkeotteen löydät OmaEläke-palvelusta.

Lue lisää työeläkeotteesta ja tarkasta omasi

Eläkettä ulkomailla tehdystä työstä

Ulkomaantyöstäkin voi saada eläkettä. Eläkkeesi ja muut etuudet määräytyvät sen maan lakien mukaisesti, jossa työskentelet.

Lue lisää ulkomaantyön eläkkeestä