Henkilöstösi työkyky on yhteinen asiamme

Hyvä työkyky on yksilön, yrityksen ja yhteiskunnan etu. Terve liiketoiminta luo edellytyksiä hyvälle työkyvylle, työllistämiselle ja työurien pidentämiselle. Siksi Ilmarisessa haluamme auttaa sinua. Yhdessä voimme kehittää työkykyä tehokkaasti sekä vähentää sairauspoissaoloja ja työkykyriskejä. Haastamme sinut rakentamaan kanssamme huomisen työkykyä.

Mitä on työkykyjohtaminen?

Osaava ja työkykyinen henkilöstö on yrityksen avainvoimavaroja. Työkykyriskillä tarkoitetaan yrityksen henkilöstön keskimääräistä riskiä menettää työkykynsä ja päätyä työkyvyttömyyseläkkeelle. Työkykyjohtamisessa ennakoidaan, hallitaan ja pienennetään tätä riskiä suunnitelmallisesti.

Se on kiinteä osa yrityksen strategista ja päivittäistä johtamista. Työkykyjohtaminen hyödyttää työnantajaa, esimiehiä ja työntekijöitä.

Tiesitkö, että...

työkyvyn johtaminen on taloudellisesti kannattavaa sekä yritykselle että sen työntekijöille? Suuntaamalla resursseja työkykyriskien hallintaan saatte parhaan hyödyn. Yhteistyöllä kanssamme voitte löytää ratkaisuja, joilla työkyvyttömyyden haitat ja kustannukset pienenevät olennaisesti.

Työkykyjohtaminen

Tavoitteena hyvä työkyky

Työkykyjohtamisen tavoitteena on edistää työntekijöiden työkykyä ja hyvinvointia.

Onnistumisen
avaimet

Onnistumisen ratkaisevat yrityksen arvot ja toimintatavat. Onnistutte, kun teette yhteistyötä, määrittelette tavoitteet, prosessit ja mittarit sekä seuraatte, miten sovittu toteutuu arjessa.

Toiminnan
avaimet

Työkykyjohtaminen perustuu siihen, että tunnistatte työkykyriskit varhain ja alatte hallita niitä. Työkykyjohtaminen koskee työntekijöitä, työyhteisöjen toimintaa ja yrityksen käytäntöjä.

Työkykyjohtamisen hyödyt

Kustannukset vähenevät 

 • Suorat henkilöstökustannukset 
  • Sairauspoissaoloajan palkka, eläkemaksuluokka, ylityökustannukset 
 • Epäsuorat henkilöstökustannukset 
  • Vaihtuvuus, sijaisten hankkiminen ja perehdyttäminen

Tuottavuus
paranee 

 • Poissaolot vähenevät 
  • Vähemmän tekemätöntä työtä 
  • Vähemmän sijaistarvetta 
 • Työhön liittyvät terveysongelmat vähenevät 
  • Sairauksien aiheuttama haitta työssä vähenee 
 • Työn sujuvuus paranee 

Vastuullisuus
vahvistuu 

 • Työnantajamaine paranee 
  • Henkilöstön sitoutuminen ja innovatiivisuus 
 • Hyvä yrityskansalaisuus 
  • Työurat pitenevät 
 • Kestävä kilpailukyky 

Työkykyjohtamisen tasot

Suomalaisen yhteiskunnan rakenteet määrittävät sen, millaiset yrityksen toimintaympäristö ja –mahdollisuudet ovat.

Yrityksen käytännöt määrittävät sen, miten hallitsette työkykyriskejä, edistätte työkykyä ja huolehditte työntekijöiden hyvinvoinnista.

Työhyvinvointia ei voi tuloksekkaasti kehittää ennen kuin olette huolehtineet siitä, että työntekijöiden työkyky on riittävä. Vastaavasti voitte edistää työntekijöiden työkykyä vasta, kun tunnistatte työkykyriskit ja arvioitte niiden merkityksen.

Onnistutte, kun johdatte työkykyä suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti työterveyden kanssa. Huomioikaa riskit ja tarttukaa mahdollisuuksin, niin tuette sitä, että työntekijät kokevat työnsä mielekkääksi, palkitsevaksi ja tärkeäksi osaksi elämäänsä.

Vain tunnistettuun riskiin voi vaikuttaa

Työntekijöistä noin 80 prosenttia kuuluu heihin, joilla työ sujuu ja työkykyriski on epätodennäköinen. Noin 20 prosentilla työntekijöistä sairauspoissaolot lisääntyvät tai työhön paluu vaikeutuu. Silloin työpaikan on syytä syventää yhteistyötä työterveyden kanssa. Työpaikalla tehtävänä on tunnistaa työstä ja työympäristöstä ne tekijät, jotka uhkaavat työkykyä. Ne pyritään poistamaan tai ainakin vähentämään työpaikalla tehtävin toimenpitein.

Esimiehet toteuttavat tarvittavat toimenpiteet työpaikalla, jotta työhön paluu olisi mahdollinen. Toimenpiteet kohdistetaan tunnistettuun riskiin. Työhön paluuta voi tukea työkokeilulla, työhönvalmennuksella ja uudelleenkoulutuksella yhteistyössä työterveyden ja työeläkeyhtiön kanssa.

Työkykyjohtamisella halutaan vaikuttaa siihen, ettei mahdollinen tai todennäköinenkään työkykyriski toteudu.
Saat meiltä tietoa ja tukea työkykyriskien arviointiin ja hallintaan. Näin löydät toimivia ja oikein kohdennettuja keinoja niin työkyvyn kuin työhyvinvoinnin edistämiseen. Autamme räätälöimään ratkaisut toimintaanne sopiviksi. Niissä huomioimme myös yrityksenne toimintaympäristön ja sen mahdollisuudet.

Työterveysyhteistyö

Työterveysyhteistyössä työnantaja, työntekijät ja työterveyshuolto edistävät yhdessä suunnitellen ja toimien työntekijöiden työkykyä ja työn terveellisyyttä.

Lue lisää työterveysyhteistyöstä

Varhainen tuki

Varhaisen tuen toiminnalla tuette yhdessä esimiesten, työterveyden ja työntekijöiden kanssa työntekijöittenne työkykyä ja ehkäisette sen heikkenemistä pitkällä aikavälillä. 

Lue lisää varhaisesta tuesta

Mielenterveys

Aina kun edistät työpaikallasi toimivaa vuorovaikutusta, hyvää johtamista, osaamisen kehittämistä, aitoa välittämistä ja vastuullisuutta, edistät samalla mielenterveyttä.

Lue lisää mielenterveydestä

Tiedolla johtaminen

Hyödynnä tietoa työkykyjohtamisessa. Tiedolla johtaminen antaa sinulle mahdollisuuden johtaa työntekijöittesi työkykyä entistä paremmin.

Tutustu tiedolla johtamiseen

Ilmarinen on kumppanisi työkykyjohtamisessa

Me Ilmarisessa haluamme olla kumppanisi työkykyjohtamisessa. Meiltä saat tutkittua tietoa ja työkaluja tueksesi. Kanssamme löydät keinoja työkykyriskin alentamiseen ja työkyvyn edistämiseen, jotta voit johtaa menestyksekkäästi paitsi yritystäsi, myös työntekijöittesi työkykyä.

Lue lisää kumppanuudesta Ilmarisen kanssa

Jäikö jokin asia mietityttämään? Autamme mielellämme sinua työkykyyn liittyvissä asioissa.

Ota yhteyttä