Yrittäjän sosiaaliturva ja eläke

Yrittäjänä huolehdit eläketurvastasi itse. Järjestät sen, kun otat yrittäjän eläkevakuutuksen eli YEL-vakuutuksen. Samalla huolehdit myös sosiaaliturvastasi.

Yrittäjän eläketurva

Yrittäjänä jäät eläkkeelle aivan kuten työntekijäkin. Vanhuuseläkkeen lisäksi sinulla on mahdollisuus jäädä osittaiselle vanhuuseläkkeelle. Työkykysi heikentyessä voit hakea työkyvyttömyyseläkettä tai työuraeläkettä. Yrittäjän menehtyessä hänen perheensä voi saada perhe-eläkettä.

Lue lisää yrittäjän eläkkeestä

Eläkevaihtoehdot

Työeläke on osa lakisääteistä sosiaaliturvaasi. Se antaa sinulle taloudellista turvaa, kun siirryt eläkkeelle, tai tukee sinua jatkamaan työelämässä pidempään.

Lue lisää eri eläkevaihtoehdoista

Yrittäjän sosiaaliturva

Kun otat itsellesi YEL-vakuutuksen, huolehdit eläkkeen lisäksi omasta sosiaaliturvastasi. YEL-työtulosi perusteella lasketaan tulevan eläkkeesi lisäksi esimerkiksi Kelan maksamat päivärahat, kuten sairaus- ja vanhempainpäiväraha. YEL määrittää niin ikään työttömyysturvasi tason.

Lue lisää yrittäjän sosiaaliturvasta

Yrittäjän perhevapaat

Yrittäjänä voit jäädä perhevapaalle siinä missä kuka tahansa muukin. Vanhempainpäivärahasi määräytyy YEL-työtulon perusteella. Päivärahaa haetaan Kelasta.

Lue lisää yrittäjän perhevapaista

Yrittäjän työttömyysturva

Voit saada työttömyyskorvausta, jos yritystoimintasi on lakannut tai et muusta syystä enää työskentele yrityksessäsi. Yrittäjäkassan jäsenenä voit saada YEL-työtuloosi sidottua päivärahaa.

Lue lisää yrittäjän työttömyysturvasta