Yrittäjän sosiaaliturva ja eläke

Yrittäjänä huolehdit eläketurvastasi itse. Järjestät sen, kun otat yrittäjän eläkevakuutuksen eli YEL-vakuutuksen. Samalla huolehdit myös sosiaaliturvastasi.

Yrittäjän eläketurva

Yrittäjänä jäät eläkkeelle aivan kuten työntekijäkin. Vanhuuseläkkeen lisäksi sinulla on mahdollisuus jäädä osittaiselle vanhuuseläkkeelle. Työkykysi heikentyessä voit hakea työkyvyttömyyseläkettä tai työuraeläkettä. Yrittäjän menehtyessä hänen perheensä voi saada perhe-eläkettä.

Lue lisää yrittäjän eläkkeestä

Yrittäjän sosiaaliturva

Kun otat itsellesi YEL-vakuutuksen, huolehdit eläkkeen lisäksi omasta sosiaaliturvastasi. YEL-työtulosi perusteella lasketaan tulevan eläkkeesi lisäksi esimerkiksi Kelan maksamat päivärahat, kuten sairaus- ja vanhempainpäiväraha. YEL määrittää niin ikään työttömyysturvasi tason.

Lue lisää yrittäjän sosiaaliturvasta