Yrittäjän sosiaaliturva ja eläke

Yrittäjänä huolehdit eläke- ja sosiaaliturvastasi itse, kun otat YEL-vakuutuksen. Tältä sivulta löydät keskeisiä aiheita yrittäjän eläkkeestä ja sosiaaliturvasta.

Yrittäjän eläketurva

Yrittäjänä voit jäädä eläkkeelle samalla tavalla kuin työntekijäkin. Vanhuuseläkkeen lisäksi sinulla on mahdollisuus jäädä osittaiselle vanhuuseläkkeelle. Työkykysi heikentyessä voit hakea työkyvyttömyyseläkettä tai työuraeläkettä. Yrittäjän menehtyessä hänen perheensä voi saada perhe-eläkettä.

Lue lisää yrittäjän eläkkeestä

Yrittäjän sosiaaliturva

Kun otat itsellesi YEL-vakuutuksen, huolehdit eläkkeen lisäksi omasta sosiaaliturvastasi. Sosiaaliturva on kaikkien Suomessa asuvien yhteinen turvaverkko yllättävienkin haasteiden edessä aina syntymästä elämän loppuun asti. YEL-työtulosi perusteella lasketaan tulevan eläkkeesi lisäksi esimerkiksi Kelan maksamat päivärahat, kuten sairaus- ja vanhempainpäivärahat. YEL määrittää niin ikään työttömyysturvasi tason.

Lue lisää yrittäjän sosiaaliturvasta