Eläkepäätös

Kun olemme käsitelleet eläkehakemuksesi, näet eläkepäätöksen OmaEläke-palvelussa. OmaEläkkeestä voit myös tallentaa ja tulostaa päätöksesi. Eläkepäätöksen saatuasi lue alla olevista ohjeista tärkeimmät huomioitavat asiat.

Eläkkeen maksaminen ja verotus

 • Kun olet saanut meiltä eläkepäätöksen, tilaa verottajalta verokortti eläkettä varten. 
 • Verokortin voit tilata osoitteesta vero.fi/verokortti (vero.fi). Verottaja lähettää kortin suoraan meille Ilmariseen.
 • Vanhuuseläkkeelle jäädessäsi eläkeverokortti on mahdollista tilata myös väliaikaisella eläkepäätöksellä. Tilaa tarvittaessa uusi verokortti, kun saat lopullisen vanhuuseläkepäätöksen.
 • Ilman verokorttia joudumme pidättämään eläkkeestä veroa 40 %. OmaEläkkeessä näkyvä maksutieto päivittyy verotietojen osalta, kun olemme saaneet eläkeverokorttisi.
 • Jos eläke on maksettu tilillesi 40 % verolla, palautamme liikaa pidätetyn veron viikon kuluessa edellyttäen, että verokortti eläkettä varten on saapunut verottajalta ja se on voimassa eläkkeen alkamispäivästä lähtien. 
 • Näet veroprosenttisi sekä veronpalautuksen määrän ja maksupäivän OmaEläke-palvelussa.
 • Jos saat uuden eläkepäätöksen ja eläkkeesi määrä muuttuu, tarkista veroprosentin muutostarve verottajalta.
 • Jatkossa saamme ennakonpidätystiedot vuosittain suoraan verottajalta asuinmaastasi riippumatta.
 • Ulkomailla asuvan henkilön verotiedot pyydämme suoraan verottajalta. Lisätietoja verotuksesta saat verottajalta: kansainvälinen henkilöverotus +358 29 497 024.
 • Eläkkeitä tarkistetaan vuosittain indeksillä, ja joulukuussa näet seuraavan vuoden eläkkeesi määrän OmaEläke-palvelussa. Siellä voit myös helposti muuttaa yhteystietosi, korottaa veroprosenttiasi sekä tulostaa todistuksen eläkkeesi määrästä.

Miten toimin eläkepäätöksen saatuani?

Alta voit lukea ohjeet eri eläkelajeihin.

 1. Tilaa verokortti eläkettä varten. Tarkempia ohjeita löydät kohdasta Eläkkeen maksaminen ja verotus.

  Lähetämme työeläkekortin sinulle kahden viikon kuluessa. Kortilla todistat olevasi eläkeläinen ja olet oikeutettu alennuksiin niitä tarjoavissa yrityksissä. Lue lisää työeläkekortista.

  Mikäli olet työskennellyt eläkkeen alkamiseen saakka, etkä ole ylimmässä eläkeiässäsi eläkkeen alkaessa, vähintään yhden työsuhteesi tulee päättyä ennen eläkkeen alkamista. Jos jokin työsuhteesi jatkuu, voit hakea siitä karttuneen eläkkeen maksuun työsuhteen päätyttyä.

  Väliaikainen päätös

  Jos sait väliaikaisen päätöksen, niin annamme lopullisen päätöksen aikaisintaan eläkkeesi alkamista seuraavassa kuussa, kun työnantaja on ilmoittanut työsuhteen päättymispäivän tulorekisteriin ja olemme saaneet tietoomme kaikki eläkettä kartuttavat ansiot ja palkattomat ajat.

  Eläkkeen saaminen edellyttää työsuhteen päättymistä, ellet ole ylimmässä eläkeiässäsi. Työsuhteen päättymisedellytys koskee myös satunnaista työtä sekä niin sanotulla nollatuntisopimuksella työskenteleviä henkilöitä. Mikäli olemme maksaneet eläkettä väliaikaisella päätöksellä, mutta eläkkeen saamisen edellytykset eivät ole täyttyneet, aiheettomasti maksettu eläke voidaan periä takaisin.

  Lykkäyskorotus

  Mikäli hait eläkkeen myöhemmin kuin alimmassa eläkeiässäsi ja olet oikeutettu lykkäyskorotukseen, saat lykkäyskorotuksen osuuden kokonaisuudessaan vasta lopullisella eläkepäätöksellä. Työttömyysetuuksien ajalta ei ole oikeutta lykkäyskorotukseen.

  Työskentely eläkkeen rinnalla

  Vanhuuseläkkeen rinnalla voit työskennellä ilman ansiorajaa. Työskentelystä Suomessa karttuu lisää eläkettä. Lue lisää työnteosta eläkkeellä.

  Yrittäjätoiminnan vakuuttaminen vanhuuseläkkeen rinnalla on vapaaehtoista. Lue lisää yrittäjyydestä eläkkeellä.

  Muista hakea eläkkeen rinnalla työskentelystä karttunut eläke maksuun ylimmässä eläkeiässäsi. Syntymävuotesi mukaisen ylimmän eläkeikäsi löydät täältä.

 2. Tilaa verokortti eläkettä varten. Tarkempia ohjeita löydät kohdasta Eläkkeen maksaminen ja verotus.

  Työskentely eläkkeen rinnalla

  Osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla voit työskennellä sen verran kuin itse haluat. Työskentely yli alimman eläkeikäsi kerryttää lykkäyskorotusta.

  Työskentely osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla tulee vakuuttaa. Jos toimit yrittäjänä, niin YEL-vakuutuksesi jatkuu nykyisellä työtulolla. Pyydämme viipymättä ilmoittamaan, jos yrittäjätoiminnassasi tapahtuu muutoksia.

  Vanhuuseläkkeen hakeminen

  Osittaisen vanhuuseläkkeen jälkeinen eläke tulee hakea vanhuuseläkehakemuksella. Se ei ala automaattisesti, koska voit itse valita, milloin jäät vanhuuseläkkeelle.

  Työeläkekortin saat vasta, kun jäät aikaisintaan alimmassa eläkeiässäsi vanhuuseläkkeelle.

 3. Tilaa verokortti eläkettä varten. Tarkempia ohjeita löydät kohdasta Eläkkeen maksaminen ja verotus.

  Työeläkekortti

  Lähetämme työeläkekortin sinulle kahden viikon kuluessa, jos sinulle on myönnetty työkyvyttömyyseläke toistaiseksi. Kortilla todistat olevasi eläkeläinen ja olet oikeutettu alennuksiin niitä tarjoavissa yrityksissä. Mikäli päätöksesi on väliaikainen, saat työeläkekorttisi lopullisen eläkepäätöksen jälkeen. Määräaikaisella kuntoutustuella ei voi saada työeläkekorttia.

  Kuntoutustuen jatkon hakeminen

  Mikäli sait päätöksen määräaikaisesta kuntoutustuesta ja työkyvyttömyytesi jatkuu voit hakea jatkoa eläkkeellesi toimittamalla meille uuden B-lääkärinlausunnon hyvissä ajoin ennen eläkkeesi päättymistä.

  Helpoiten lausunnon lähettäminen onnistuu OmaEläke-palvelun kohdasta Hae eläkettä tai kuntoutusta - Hae jatkoa. Emme maksa lääkärinlausunnon hankkimisesta aiheutuvia kuluja.

  Työskentely eläkkeen rinnalla

  Eläkkeen rinnalla tehty työ tai yrittäjätoiminta pitää vakuuttaa. Palkkatyössä vakuuttamisesta vastaa työnantaja, kun taas yrittäjän on otettava itselleen yrittäjän eläkevakuutus.

  Jos teet työtä eläkkeen rinnalla, sinulle karttuu lisää eläkettä. Eläkepäätökseltäsi näet sen, kuinka paljon voit ansaita eläkkeen rinnalla. Ansioiksi katsotaan kaikki työstä saadut veronalaiset tulot mm. lomarahat, tulospalkkiot ja luontoisetujen verotusarvo.

  Jos työskentelystä maksettu bruttoansio ylittää ansiorajan, ilmoita siitä meille.

  Eläkkeen rinnalla tehdystä työstä karttunutta eläkettä sinun on haettava vanhuuseläkeiässä erikseen.

 4. Jos olet saanut osaeläkkeestä ennakkopäätöksen ja haluat siirtyä osaeläkkeelle, ilmoita meille asiasta ennen päätöksellä mainitun määräajan umpeutumista. Ilmoita asiasta OmaEläke-palvelussa.

  Miten ilmoitan eläkkeelle siirtymisestä?

  Mikäli siirryt osapäivätyöhön, sovi työnantajasi kanssa osapäivätyön aloittamisesta ja ansioiden alenemisesta ansiorajan puitteisiin. Voit ilmoittaa osaeläkkeelle siirtymisestä OmaEläke-palvelussamme kohdassa Hae eläkettä tai kuntoutusta - Hae osatyökyvyttömyyseläkkeesi maksuun.

  Pyydämme lisäksi työnantajaltasi selvityksen osapäivätyön alkamisesta ja ansioista. Jos olet hakenut tai saanut työttömyyspäivärahaa tai sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa, ilmoita "lisätietoja" -kohdassa mistä ja miltä ajalta.

  Mikäli et jatka työskentelyä, voit ilmoittaa osaeläkkeelle siirtymisestä OmaEläke -palvelussamme kohdassa Hae eläkettä tai kuntoutusta - Hae osatyökyvyttömyyseläkkeesi maksuun. Jos olet hakenut tai saanut työttömyyspäivärahaa tai sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa, ilmoita "lisätietoja" -kohdassa mistä ja miltä ajalta.

  Huomioitavat ansiot

  Osapäivätyön ansioihin lasketaan mukaan kaikki työstä saamasi veronalaiset bruttotulot: palkat, lomarahat, lisät, tulospalkkiot ja luontoisedut. Harvemmin kuin kerran kuukaudessa maksettavat palkanosat tulee arvioida ja jakaa 12 kuukaudelle. Tällaisia palkanosia ovat mm. lomarahat ja tulospalkkiot. Myös mahdollisen sivutoimisen työsi ansiot ja yrittäjätoiminta huomioidaan. Kuukausiansioiden yhteismäärän tulee jäädä alle ansiorajan.

  Eläkkeen alkamisesta ja maksamisesta

  Annamme erillisen päätöksen osaeläkkeesi maksamisesta sen jälkeen, kun olemme saaneet kaikki tarvittavat selvitykset päätöksen antamista varten. Osaeläkkeen alkamiseen vaikuttaa työkyvyttömyyden alkaminen ja ansioiden tai yrittäjällä YEL-työtulon aleneminen. Takautuvan osaeläkkeen maksamiseen vaikuttaa samalta ajalta maksetut etuudet.

  Osaeläke alkaa aina kuukauden ensimmäinen päivä.

  Yrittäjänä osaeläkkeen rinnalla

  Voit jatkaa yrittäjänä työskentelyä osaeläkkeesi rinnalla. Huomioithan ennakkopäätöksellä ilmoitetun ansiorajan, kun arvioit YEL-työtulosi määrää. Saat vuositasoisen YEL-työtulosi maksimimäärän kertomalla kuukausitasoisen ansiorajasi kahdellatoista. YEL-työtulosi voi siis
  olla korkeintaan vuositasoisen ansiorajasi verran eläkkeen alkaessa.

  YEL-vakuutus on lakisääteinen eli pakollinen, jos työtulosi ylittää YEL-työtulon alarajan. Eläkkeen rinnalla työskenneltäessä YEL-vakuutuksesta kertyy sinulle lisää eläkettä YEL-työtulosi perusteella.

  Päätös osaeläkkeen maksamisesta

  Kun saat päätöksen osaeläkkeen maksamisesta, tilaa verokortti eläkettä varten. Tarkempia ohjeita löydät kohdasta Eläkkeen maksaminen ja verotus. 

  Osaeläkkeellä ei voi saada työeläkekorttia.

  Osakuntoutustuen jatkon hakeminen

  Jos sait päätöksen määräaikaisesta osakuntoutustuesta ja työkyvyttömyytesi jatkuu, voit hakea jatkoa eläkkeellesi toimittamalla meille uuden B-lääkärinlausunnon hyvissä ajoin ennen eläkkeesi päättymistä.

  Helpoiten lausunnon lähettäminen onnistuu OmaEläke-palvelun kohdasta Hae eläkettä tai kuntoutusta - Hae jatkoa. Emme maksa lääkärinlausunnon hankkimisesta aiheutuvia kuluja.

   

 5. Jos olet saanut työuraeläkkeestä ennakkopäätöksen ja haluat siirtyä eläkkeelle, ilmoita meille asiasta ennen päätöksellä mainitun määräajan umpeutumista.

  Annamme päätöksen eläkkeen maksamisesta sen jälkeen, kun olemme saaneet ilmoituksesi eläkkeelle siirtymisestä. Eläke maksetaan sen kuukauden alusta lukien, kun ikäedellytys täyttyy ja ansiosi jäävät alle ansiorajan tai lopetat työskentelyn.

  Miten ilmoitan eläkkeelle siirtymisestä?

  Ilmoita eläkkeelle siirtymisestä täyttämällä päätöksen liitteenä saamasi lomake. Jos olet hakenut tai saanut työttömyyspäivärahaa tai sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa, ilmoita lomakkeen "lisätietoja" -kohdassa mistä ja miltä ajalta.

  Yrittäjän eläkevakuutus

  Voit jatkaa yrittäjänä työskentelyä eläkkeesi rinnalla. Huomioithan ennakkopäätöksellä ilmoitetun ansiorajan, kun arvioit YEL-työtulosi määrää. Saat vuositasoisen YEL-työtulosi maksimimäärän kertomalla kuukausitasoisen ansiorajasi kahdellatoista. YEL-työtulosi voi siis olla korkeintaan vuositasoisen ansiorajasi verran eläkkeen alkaessa.

  YEL-vakuutus on lakisääteinen eli pakollinen, jos työtulosi ylittää YEL-työtulon alarajan. Eläkkeen rinnalla työskenneltäessä YEL-vakuutuksesta kertyy sinulle lisää eläkettä YEL-työtulosi perusteella.

  Päätös työuraeläkkeen maksamisesta

  Kun saat päätöksen työuraeläkkeen maksamisesta, tilaa verokortti eläkettä varten. Tarkempia ohjeita löydät kohdasta Eläkkeen maksaminen ja verotus. Lähetämme työeläkekortin sinulle kahden viikon kuluessa. Kortilla todistat olevasi eläkeläinen ja olet oikeutettu alennuksiin niitä tarjoavissa yrityksissä. Mikäli päätöksesi on väliaikainen, saat työeläkekorttisi lopullisen eläkepäätöksen jälkeen.

  Työskentely eläkkeen rinnalla

  Eläkkeen rinnalla tehty työ tai yrittäjätoiminta pitää vakuuttaa. Palkkatyössä vakuuttamisesta vastaa työnantaja, kun taas yrittäjän on otettava itselleen yrittäjän eläkevakuutus.

  Jos teet työtä eläkkeen rinnalla, sinulle karttuu lisää eläkettä. Eläkepäätökseltäsi näet sen, kuinka paljon voit ansaita eläkkeen rinnalla. Ansioiksi katsotaan kaikki työstä saadut veronalaiset tulot mm. lomarahat, tulospalkkiot ja luontoisetujen verotusarvo.

  Jos työskentelystä maksettu bruttoansio ylittää ansiorajan, ilmoita siitä meille.

  Eläkkeen rinnalla tehdystä työstä karttunutta eläkettä sinun on haettava vanhuuseläkeiässä erikseen.

 6. Tilaa verokortti eläkettä varten. Tarkempia ohjeita löydät kohdasta Eläkkeen maksaminen ja verotus. Huomioithan, että myös lapsen eläkettä varten tulee tilata verokortti.

  Jos olet eläkkeellä

  • Leskeneläkkeesi määrää tarkistetaan oman työeläkkeesi perusteella heti leskeneläkkeesi alkaessa.
  • Jos oma työeläkkeesi on suurempi kuin edunjättäjän kuolinhetken työeläke, ei leskeneläkettä jää maksettavaksi.

  Jos olet työelämässä

  • Leskeneläkkeesi määrää tarkistetaan kuuden kuukauden kuluttua niin sanotun alkueläkkeesi päätyttyä.
  • Jos sinulla on alaikäisiä lapsia, jotka asuvat samassa taloudessa, leskeneläkkeesi määrää tarkistetaan siinä vaiheessa, kun nuorin lapsesi täyttää 18 vuotta.
  • Leskeneläkkeesi tarkistetaan uudelleen vielä siinä vaiheessa, kun jäät omalle työeläkkeelle. Jos oma työeläkkeesi on suuri, on mahdollista, että perhe-eläkettä ei jää maksettavaksi.

  Muuta huomioitavaa

  • Jos saat leskeneläkettä myös julkisen sektorin työeläkelain mukaan, tehdään eläkevähennys yksityisen ja julkisen sektorin leskeneläkkeiden suhteessa.
  • Jos saat leskeneläkettä myös ulkomailta, tehdään eläkevähennys Suomen ja ulkomaan leskeneläkkeiden suhteessa.
  • Lisää tietoa mm. lapsen eläkkeen määrästä löydät sivulta Lesken ja lapsen perhe-eläke

  Alla on kuvattu tilanteet, joissa leskeneläkkeen määrää tarkistetaan. Näistä tiedoista saat apua eläkelaskelmasi tulkitsemiseen.

  Kuuden kuukauden alkueläkkeen jälkeinen tarkistus

  Lesken laskennallinen työeläke koostuu edellisvuoden loppuun mennessä karttuneesta työeläkkeestäsi sekä tulevan ajan eläkeosasta. Tuleva aika lasketaan edunjättäjän kuolinvuoden alusta sen kuukauden loppuun, kun saavutat sinulle ja ikäluokallesi vahvistetun alimman vanhuuseläkeiän.

  Leskeneläkkeen vähennyksen peruste on sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama rajamäärä, jota tulee työeläkelakien mukaan käyttää leskeneläkkeen tarkistuksessa. Jos lesken laskennallinen työeläke ylittää vähennyksen perusteen, jokainen rajan ylittävä euro vähentää leskeneläkettä 50 senttiä.

  Tarkistuksen vaikutus leskeneläkkeeseen on laskettu seuraavan kaavan mukaisesti: Lesken laskennallinen työeläke – vähennyksen peruste = ylite / 2

  Nuorin lapsi täyttää 18 vuotta

  Lesken laskennallinen työeläke koostuu edellisvuoden loppuun mennessä karttuneesta työeläkkeestäsi sekä tulevan ajan eläkeosasta. Tuleva aika lasketaan lapsen täysi-ikäiseksi (18) täyttämisvuoden alusta sen kuukauden loppuun, kun saavutat sinulle ja ikäluokallesi vahvistetun alimman vanhuuseläkeiän.

  Leskeneläkkeen vähennyksen peruste on sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama rajamäärä, jota tulee työeläkelakien mukaan käyttää leskeneläkkeen tarkistuksessa. Jos lesken laskennallinen työeläke ylittää vähennyksen perusteen, jokainen rajan ylittävä euro vähentää leskeneläkettä 50 senttiä.

  Tarkistuksen vaikutus leskeneläkkeeseen on laskettu seuraavan kaavan mukaisesti: Lesken oma työeläke – vähennyksen peruste = ylite / 2

  Leski jää omalle työeläkkeelle

  Leskeneläke ennen tarkistusta on 50 prosenttia edunjättäjän kuolinhetken työeläkkeestä muutettuna tämän vuoden indeksitasoon. Tämä eroaa maksussa olevasta leskeneläkkeesi määrästä, koska olemme jo kerran tarkistaneet eläkkeesi laskennallisen työeläkkeesi perusteella.

  Lesken oma työeläke on eläkerekisteristä saatujen tietojen mukainen lakisääteisen työeläkkeesi täysi määrä.

  Leskeneläkkeen vähennyksen peruste on sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama rajamäärä, jota tulee työeläkelakien mukaan käyttää leskeneläkkeen tarkistuksessa. Jos lesken laskennallinen työeläke ylittää vähennyksen perusteen, jokainen rajan ylittävä euro vähentää leskeneläkettä 50 senttiä. Vähennyksen peruste on nyt sama kuin silloin, kun olemme ensimmäisen kerran tarkistaneet leskeneläkkeesi. Peruste on muutettu tämän vuoden indeksitasoon.

  Tarkistuksen vaikutus leskeneläkkeeseen on laskettu seuraavan kaavan mukaisesti: Lesken oma työeläke – vähennyksen peruste = ylite / 2

 7. Jos haluat perua sinulle myönnetyn eläkkeen, voit tehdä sen valitusaikana. Jos emme ole vielä ehtineet antaa eläkepäätöstä, voit peruuttaa hakemuksesi käsittelyn ilmoittamalla siitä meille. Ilmoita peruuttamisista kirjallisesti OmaEläke-palvelussa kohdassa Lähetä viesti.