Mitä teen, jos hakemukseni työkyvyttömyyseläkkeestä hylätään?

Jos emme myöntäneet sinulle hakemaasi eläkettä, saat meiltä aina perustellun päätöksen. Saamaasi eläkepäätökseen voit hakea muutosta 30 päivän sisällä. Työeläketurvan sijaan voit saada muuta tukea esimerkiksi Kelasta, TE-toimistosta ja vakuutusyhtiöistä.

Paluu omaan työhön

Jos työsuhteesi on edelleen voimassa, pohdi ensin työnantajasi kanssa, mitä mahdollisuuksia sinulla on palata töihin. Voit myös keskustella tilanteestasi työterveyslääkärisi tai hoitavan lääkärisi kanssa. Sinä, lääkärisi ja työnantajasi voitte yhdessä selvittää, miten töitäsi voitaisiin järjestellä. Kannattaa myös miettiä, olisiko sinulla mahdollisuuksia tehdä työpaikallasi jotakin toista työtä, joka sopisi terveydentilaasi.

Jos olet toiminut yrittäjänä ja jatkat yritystoimintaasi, pohdi miten voisit järjestellä työtäsi, jotta työntekosi helpottuisi.

Jos työsuhteesi on päättynyt tai olet lopettanut työsi yrittäjänä, sinun kannattaa ilmoittautua työnhakijaksi TE-toimistoon. Jos TE-toimisto ei pysty osoittamaan sinulle ammattiasi vastaavaa tai työkyvyllesi sopivaa työtä, voit hakea työttömyyspäivärahaa työttömyyskassastasi tai Kelasta. Työttömyyskassasta saat ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa ja Kelasta peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea.

Jos työnantajasi ei voi tarjota sinulle terveydentilaasi sopivaa työtä, voit saada työttömyyspäivärahaa, vaikka työsuhteesi olisi voimassa. Pyydä tästä työnantajaltasi todistus ja anna se TE-toimistolle.

Ammatillinen kuntoutus

Olet mahdollisesti saanut päätöksen mukana ammatillisen kuntoutuksen ennakkopäätöksen. Ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on auttaa sinua pysymään työelämässä, eli palaamaan takaisin työntekijäksi tai yrittäjäksi. Ammatillinen kuntoutus voi olla esimerkiksi työkokeilua, työhönvalmennusta tai uudelleenkoulutusta. Arvioimme yksilöllisesti, mikä ammatillisen kuntoutuksen keino on juuri sinun kohdallasi tarkoituksenmukaisin. 

Jos sinulla ei ole mahdollisuutta Ilmarisen ammatilliseen kuntoutukseen, voit hakea ammatillista kuntoutusta Kelasta. Kelan ammatillisen kuntoutuksen keinoihin kuuluvat muun muassa ammatilliset kuntoutusselvitykset, ammatilliset kuntoutuskurssit, työllistymistä edistävä kuntoutus, työkokeilu, työhönvalmennus, koulutus ja elinkeinotuki. Kelasta voit myös hakea tukea apuvälineisiin työssä tai opinnoista selviytymisen tueksi. 

Jos tarvitset kuntoutusta työtapaturman, ammattitaudin tai liikennevahingon takia, kuntoutusta korvaa tapaturma- tai liikennevakuutusyhtiö. Tapaturma- ja liikennevahinkolain mukainen ammatillinen kuntoutus on ensisijaista Ilmarisen kustantamaan ammatilliseen kuntoutukseen nähden. Tapaturma- ja liikennevakuutuksen kuntoutuksen keinoihin kuuluvat muun muassa lääkinnällinen ja ammatillinen kuntoutus, apuvälineet sekä asunnon muutostyöt vaikeasti vammautuneille. 

Lääkinnällinen kuntoutus

Jotta pysyisit työkykyisenä, saatat tarvita myös lääkinnällistä kuntoutusta. Lääkinnällistä kuntoutusta voit tiedustella esimerkiksi työterveyshuollostasi, terveyskeskuksestasi, keskussairaalan kuntoutustutkimusyksiköstä tai Kelan paikallistoimistosta. Ilmarinen ei järjestä eikä maksa lääkinnällistä kuntoutusta.

Toimeentulotuki

Jos et saa toimeentuloa mistään muualta, hae toimeentulotukea. Sitä voit hakea Kelasta ja täydentävää toimeentulotukea kotikunnaltasi.

Muutoksenhaku

Sinun on tehtävä valitus kirjallisesti 30 päivän kuluessa, jos olet tyytymätön saamaasi päätökseen ja haluat hakea siihen muutosta.

Lue lisää muutoksenhausta

Mistä tukea eri elämäntilanteisiin

  • Haluan sopeuttaa työtehtäväni terveydentilaani: työpaikan työterveyshuolto

  • Haluan etsiä terveydentilaani sopivan työn: TE-toimiston työnvälitys- ja osaamisen kehittämispalvelut sekä tuetun työllistymisen palvelut

  • Miten tulen toimeen työttömänä: työttömyyskassat, Kela

  • Olen kiinnostunut opiskelusta - opintososiaaliset edut: Kela, TE-toimistot, työttömyyskassat, Koulutusrahasto

  • Olen kiinnostunut lääkinnällisestä kuntoutuksesta tai apuvälineistä ja haluan hakeutua tutkimuksiin: Kela, työterveyshuolto, terveyskeskus, keskussairaaloiden kuntoutuspoliklinikat tai muu julkinen terveydenhuolto

  • Olen kiinnostunut mielenterveyskuntoutuksesta: Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit ja kuntoutuspsykoterapia sekä muut palvelut, työterveyshuolto tai julkinen terveydenhuolto

  • Minulle sattui työtapaturma, sairastuin ammattitautiin tai jouduin liikenneonnettomuuteen – ammatillinen kuntoutus: tapaturma- tai liikennevakuutusyhtiö