Ammatillisen kuntoutuksen hakeminen

Jos työkykysi on heikentynyt ja haittaa työskentelyäsi, voit saada apua ammatillisesta kuntoutuksesta. Sen tavoitteena on, että voit jatkaa työssäsi tai palata työelämään sairausloman jälkeen. Ammatillista kuntoutusta haet täyttämällä hakemuksen OmaEläke-palvelussamme.

Milloin ammatillista kuntoutusta voi hakea?

Voit hakea ammatillista kuntoutusta, jos työkykysi heikkenee ja alkaa haitata työskentelyäsi. Ennen kuin täytät kuntoutushakemuksen, keskustele työssä jatkamisen mahdollisuuksista ja eri vaihtoehdoista työnantajasi ja työterveyshuoltosi kanssa. Muita vaihtoehtoja voivat olla esimerkiksi Kelan osasairauspäiväraha tai työkokeilu työterveyshuollon päätöksellä. Myös työtehtävien muokkaaminen työpaikallasi voi auttaa sinua jatkamaan työssäsi.

Jos sinulla ei ole voimassa olevaa työsuhdetta, keskustele tilanteestasi jonkun muun terveydenhuollon asiantuntijan kanssa.

Kuntoutushakemuksen liitteeksi tarvitset B-lääkärinlausunnon tämänhetkisestä terveydentilastasi.

Kenelle ammatillista kuntoutusta?

Kun arvioimme, voitko saada ammatillista kuntoutusta, tarkastelemme työskentelyysi, työhistoriaasi ja ansioihisi liittyviä tietoja. Tämän lisäksi lääkärimme arvioi hakemuksen liitteenä toimitetun B-lääkärinlausuntosi perusteella, aiheuttaako työkyvyn heikkeneminen tulevaisuudessa todennäköisen työkyvyttömyyden uhan.

Ammatillinen kuntoutus voi olla ratkaisu sinulle, jos seuraavat ehdot täyttyvät: 

  • Työkykysi heikentyminen rajoittaa työskentelyäsi ja olet vaarassa joutua työkyvyttömäksi 
  • Sinulla on ansioita yhteensä vähintään 36 820,43 euroa (vuoden 2021 tasossa) hakemustasi edeltäviltä viideltä vuodelta  
  • Olet työskennellyt ammatissasi yhteensä vähintään noin viiden vuoden ajan 
  • Työskentelysi päättymisestä ei ole kulunut vielä kovin pitkää aikaa 
  • Ikäsi on alle alimman vanhuuseläkeiän. 

Jos työkykysi heikentyminen johtuu tapaturmasta tai liikennevahingosta, hae ammatillista kuntoutusta tapaturmavakuutusyhtiöstäsi.

Tutustu ammatillisen kuntoutuksen vaihtoehtoihin

Tee kuntoutushakemus OmaEläke-palvelussamme

Hae ammatillista kuntoutusta täyttämällä kuntoutushakemus. Kätevimmin teet sen OmaEläke-palvelussamme, johon kirjaudut pankkitunnuksillasi.

Hakemuksen liitteeksi tarvitsemme B-lääkärinlausunnon tämänhetkisestä terveydentilastasi ja työnantajan täyttämän Työnantajan kuvaus -lomakkeen työskentelyolosuhteista ja työjärjestelymahdollisuuksista.

Hakemuksen käsittelemiseksi tarvittava B-lääkärinlausunto kannattaa toimittaa samalla, kun täytät hakemusta.

Olemme sinuun yhteydessä, jos kuntoutushakemuksestasi puuttuu asian käsittelemiseksi tarvittavia tietoja. Työnantajan kuvaus -lomakkeen pyydämme tarvittaessa työnantajaltasi.

Katso alta ohjevideo kuntoutushakemuksen tekoon.

Yksilöllinen kokonaisarvio

Kun käsittelemme kuntoutushakemuksesi, huomioimme yksilöllisen tilanteesi. Tutustumme laatimaasi kuntoutussuunnitelmaan ja arvioimme muun muassa sitä, onko se terveydentilallesi sopiva ja tarkoituksenmukainen. Arvioimme myös, mitkä ovat mahdollisuutesi työllistyä suunnitelman mukaisiin tehtäviin ammatillisen kuntoutuksen päätyttyä.

Kun olemme käsitelleet hakemuksesi, saat meiltä myönteisen tai kielteisen päätöksen. Päätös perustuu asiantuntijoittemme arvioon kuntoutuksen tarpeellisuudesta, soveltuvuudesta ja hyödyllisyydestä sinulle.