Ammatillisen kuntoutuksen hakeminen

Jos työkykysi on heikentynyt ja haittaa työskentelyäsi, voit saada apua ammatillisesta kuntoutuksesta. Sen tavoitteena on, että voit jatkaa työssäsi tai palata työelämään sairausloman jälkeen. Ammatillista kuntoutusta haet täyttämällä hakemuksen OmaEläke-palvelussamme.

Milloin ammatillista kuntoutusta voi hakea?

Voit hakea ammatillista kuntoutusta, jos työkykysi heikkenee ja alkaa haitata työskentelyäsi. Ennen kuin täytät kuntoutushakemuksen, keskustele työssä jatkamisen mahdollisuuksista ja eri vaihtoehdoista työnantajasi ja työterveyshuoltosi kanssa. Muita vaihtoehtoja voivat olla esimerkiksi Kelan osasairauspäiväraha tai työkokeilu työterveyshuollon päätöksellä. Myös työtehtävien muokkaaminen työpaikallasi voi auttaa sinua jatkamaan työssäsi.

Jos sinulla ei ole voimassa olevaa työsuhdetta, keskustele tilanteestasi jonkun muun terveydenhuollon asiantuntijan kanssa.

Kuntoutushakemuksen liitteeksi tarvitset B-lääkärinlausunnon tämänhetkisestä terveydentilastasi.

Kenelle ammatillista kuntoutusta?

Kun arvioimme, voitko saada ammatillista kuntoutusta, tarkastelemme työskentelyysi, työhistoriaasi ja ansioihisi liittyviä tietoja. Tämän lisäksi lääkärimme arvioi hakemuksen liitteenä toimitetun B-lääkärinlausuntosi perusteella, aiheuttaako työkyvyn heikkeneminen tulevaisuudessa todennäköisen työkyvyttömyyden uhan.

Ammatillinen kuntoutus voi olla ratkaisu sinulle, jos seuraavat ehdot täyttyvät: 

  • Työkykysi heikentyminen rajoittaa työskentelyäsi ja sinulla on todennäköinen uhka tulla työkyvyttömäksi lähivuosina. 
  • Sinulla on ansioita yhteensä vähintään 39 157,84  euroa vuoden 2023 tasossa hakemustasi edeltäviltä viideltä vuodelta  
  • Sinulla on työeläkelain mukaan vakuutettuja työansioita hakemustasi edeltävän 36 kalenterikuukauden aikana. Alle 3-vuotiaan lapsenhoitoaika rinnastetaan työskentelyyn työansiota tarkasteltaessa.
  • Ammatillinen kuntoutuksesi on tarkoituksenmukaista ja sillä voidaan tukea terveydentilallesi sopivassa työssä jatkamista.
  • Ikäsi on alle alimman vanhuuseläkeiän. 

Jos työkykysi heikentyminen johtuu tapaturmasta tai liikennevahingosta, hae ammatillista kuntoutusta tapaturmavakuutusyhtiöstäsi.

Tutustu ammatillisen kuntoutuksen vaihtoehtoihin

Tee kuntoutushakemus OmaEläke-palvelussamme

Hae ammatillista kuntoutusta täyttämällä kuntoutushakemus. Kätevimmin teet sen OmaEläke-palvelussamme, johon kirjaudut pankkitunnuksillasi.

Liitä hakemukseen enintään kuusi kuukautta vanha B-lääkärinlausunto terveydentilastasi

Lähetä B-lääkärinlausuntosi meille samaan aikaan hakemuksesi kanssa, koska emme voi käsitellä hakemustasi ilman sitä. Emme voi myöskään käsitellä hakemustasi Omakannasta otettujen valokuvien, kuvakaappauksien tai kanta-arkiston tekstien perusteella.

Mikäli toimitat lausunnon jälkikäteen, odotamme sitä kaksi viikkoa hakemuksen saapumisesta. Jos emme saa lausuntoa tässä ajassa, hakemustasi ei tutkita.

Olemme sinuun yhteydessä, jos kuntoutushakemuksestasi puuttuu asian käsittelemiseksi tarvittavia tietoja. Työnantajan kuvaus -lomakkeen työskentelyolosuhteista ja työjärjestelymahdollisuuksista pyydämme tarvittaessa työnantajaltasi.

Katso alta ohjevideo kuntoutushakemuksen tekoon.

Yksilöllinen kokonaisarvio

Kun käsittelemme kuntoutushakemuksesi, huomioimme yksilöllisen tilanteesi. Tutustumme laatimaasi kuntoutussuunnitelmaan ja arvioimme muun muassa sitä, onko se terveydentilallesi sopiva ja tarkoituksenmukainen. Arvioimme myös, mitkä ovat mahdollisuutesi työllistyä suunnitelman mukaisiin tehtäviin ammatillisen kuntoutuksen päätyttyä.

Kun olemme käsitelleet hakemuksesi, saat meiltä myönteisen tai kielteisen päätöksen. Päätös perustuu asiantuntijoittemme arvioon kuntoutuksen tarpeellisuudesta, soveltuvuudesta ja hyödyllisyydestä sinulle.