Työhön paluu ja ammatillinen kuntoutus työnantajan näkökulmasta

On monia keinoja, joilla voit auttaa työntekijääsi jatkamaan työssä tai palaamaan työhön sairausloman jälkeen. Keskustele eri vaihtoehdoista työntekijäsi ja työterveyshuollon kanssa. Parhaimmat ratkaisut löytyvät, kun työntekijän työkyvyn haasteista keskustellaan yhdessä mahdollisimman varhain.

Työntekijän työhön paluu sairausloman jälkeen

Tue työntekijän työhön paluuta sairausloman jälkeen. Myös yrityksesi hyötyy siitä, kun sairauspoissaolot vähenevät ja osaajat pysyvät talossa. Isommilla työnantajilla hyödyt näkyvät myös pienempinä vakuutusmaksuina, kun työkyvyttömyyskustannuksilta vältytään. Työntekijän tukeminen takaisin työhön voi siis tuoda sinulle selvää säästöä. 

Jos työntekijäsi työkyvyssä ilmenee haasteita, ota asia yhteiseen keskusteluun työntekijän ja työterveyshuollon kanssa. Lue varhaisen tuen toteutuksesta työpaikalla.

Voit tukea monin tavoin työntekijäsi työssä jatkamista tai työhön paluuta sairausloman jälkeen. Esimerkiksi Kelan osasairauspäiväraha sekä monet Kelan kuntoutuspalvelut tukevat työntekijän työkykyä ja työssä jaksamista. Lisäksi työterveyshuoltolain mukaisella työkokeilulla tai työtä muokkaamalla voit auttaa työntekijääsi palaamaan työhönsä sairausloman jälkeen tai jatkamaan työssään. Etsikää työkykyä edistäviä ratkaisuja ajoissa. Parhaat ratkaisut syntyvät yhdessä keskustellen. Lue lisää Kelan tarjoamista keinoista (kela.fi).

Ammatillinen kuntoutus

Jos Kelan ja työterveyshuollon palvelut tai muut työn muokkauksen keinot eivät riitä työhön paluun tukemiseen, selvitä työntekijän ja työterveyshuollon kanssa, voisiko työntekijäsi hakeutua ammatilliseen kuntoutukseen.

Ammatillinen kuntoutus on palvelu, jota työntekijä voi hakea eläkeyhtiöstäsi – meiltä. Se voi olla esimerkiksi työkokeilua, työhönvalmennusta tai kouluttautumista uuteen ammattiin. Työntekijäsi saa meiltä kuntoutusrahaa tai -tukea ammatillisen kuntoutuksen ajalta

Lue lisää ammatillisesta kuntoutuksesta
Hyödynnä kuntoutustestiä

Peli ei ole menetetty silloinkaan, jos työntekijäsi on jo joutunut pitkälle sairauslomalle tai on määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä. Myös silloin erilaiset työhön paluun keinot ovat käytettävissä. Esimerkiksi vanhan työn tekeminen uudella tavalla voi tulla kysymykseen. Jos työntekijäsi on terveydentilansa vuoksi siirryttävä uusiin tehtäviin, voi ratkaisu löytyä esimerkiksi työhönvalmennuksen ja opintojen yhdistämisestä. Työhönvalmennusta voidaan räätälöidä työnantajan osaamistarpeiden mukaisesti. Lue lisää työhönvalmennuksesta.

Työkokeilu on ammatillisen kuntoutuksen vaihtoehdoista suosituin

Työkokeilu on ammatillisen kuntoutuksen keinoista suosituin. Sen tavoitteena on, että työntekijä palaa työelämään esimerkiksi pitkän sairausloman jälkeen. Työkokeilu kestää yleensä 3 kuukautta. Työntekijälläsi tulee olla ammatillisen kuntoutuksen ennakkopäätös ennen työkokeilun aloittamista. Työkokeilua kannattaa hakea Ilmarisesta hyvissä ajoin. Kuntoutushakemuksen käsittelyaika on noin 3 viikkoa. 

Suunnitelman työkokeilusta voi esittää jo ammatillista kuntoutusta haettaessa. Työkokeilun avulla voi palata tekemään vanhaa työtä tai siirtyä uusiin tehtäviin. Tärkeää on, että työtehtävät soveltuvat työntekijän terveydentilalle. Työaika sovitaan työntekijän jaksamisen mukaan. Ottakaa työterveyshuolto mukaan työkokeilun suunnitteluun. Sopikaa yhdessä työterveyshuollon kanssa myös työkokeilun seurannasta työkokeilun alkaessa.

Työkokeilu voi olla joko palkallinen tai palkaton. Palkallisessa työkokeilussa maksat työntekijälle täyttä kuukausipalkkaa ja me maksamme työntekijän kuntoutusrahan yrityksellesi. Jos kuntoutusraha on suurempi kuin palkka, saa työntekijä niiden välisen erotuksen. Palkattomassa työkokeilussa maksamme kuntoutusrahan työntekijälle ja otamme hänelle tapaturmavakuutuksen.

Kun työkokeilu on päättymässä, täytä työkokeilun arviointilomake yhdessä työntekijän kanssa. Saat lomakkeen meiltä sähköpostitse.

Lue lisää työkokeilusta
Lue lisää muista ammatillisen kuntoutuksen vaihtoehdoista

Ammatillinen kuntoutus kannattaa

Ammatillinen kuntoutus on tehokas keino tukea työntekijän työssä jatkamista.  Vuosittain 80 prosenttia Ilmarisen ammatillisen kuntoutuksen asiakkaista palaa takaisin työelämään.

Kun haluat keskustella enemmän ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuuksista, soita meille numeroon 010 284 2610 (8,4 senttiä/minuutti) tai lähetä sähköpostia työnantajan ja yrittäjän kuntoutuspalveluun osoitteeseen ammatillinenkuntoutus@ilmarinen.fi.