Ilmarisen sijoitukset

Sijoittamalla yhteisiä eläkevaroja turvaamme nykyisten ja tulevien eläkkeiden rahoitusta. Tutustu sijoitustoimintamme toimintatapoihin, periaatteisiin ja tuloksiin.

Sijoitamme eläkevarat tuottavasti, turvaavasti ja vastuullisesti

Sijoittamalla yhteisiä eläkevaroja turvaamme nykyisten ja tulevien eläkkeiden rahoitusta. Sijoitamme eläkevaroja tuottavasti, turvaavasti ja vastuullisesti. Aktiivisena omistajana edistämme sijoituskohteidemme vastuullisuutta. Tavoittelemme eläkevarojen sijoittamista hiilineutraalisti vuoden 2035 loppuun mennessä. 

Sijoitusjakauma

Olemme hajauttaneet sijoitussalkkumme sekä maantieteellisesti että eri omaisuuslajeihin, kuten osakkeisiin, korkosijoituksiin ja kiinteistöihin. 

Sijoitusjakauma 31.3.2024