Työterveysyhteistyö

Työterveysyhteistyössä sinä, työntekijäsi ja työterveyshuoltosi edistätte yhdessä suunnitellen ja toimien työntekijöittesi työkykyä. Siksi se on tärkeä osa yrityksesi työkykyjohtamista. Asiakkaanamme saat yhteistyön toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Mikä ihmeen työterveysyhteistyö?

Työterveysyhteistyö on työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyötä. Se tarkoittaa sitä, että työnantaja, esihenkilöt, työterveyshuoltonne edustajat ja työntekijät huolehditte kaikki yhdessä työntekijöitten työkyvystä. Se on kiinteä osa yrityksesi työkykyjohtamista.

Yhdessä te ehkäisette työhön liittyviä sairauksia ja tapaturmia, edistätte työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta ja työyhteisön toimintaa sekä tuette työntekijöittenne terveyttä ja työkykyä. Tämä onnistuu parhaiten, kun toimitte aktiivisesti yhdessä, ja kun tiedätte, mitkä asiat ovat työterveyshuoltonne vastuulla ja mitkä yrityksen.

Työnantaja järjestää työterveyshuollon

Suomessa työnantajan velvollisuus on järjestää lakisääteinen työterveyshuolto kaikille työntekijöille. Työterveyshuollon on oltava ennaltaehkäisevää ja työkykyä edistävää. Siihen voi halutessaan liittää myös sairaanhoidon.

Työterveyshuolto tulee järjestää  

  • tasapuolisesti ja maksuttomasti  
  • perustuen yrityksen työolosuhteisin, työn vaaroihin ja riskeihin sekä työn ja työolosuhteiden muutoksiin.

Sopimus työterveyspalveluista käynnistää työpaikan ja työterveyshuollon välisen yhteistyön eli työterveysyhteistyön. Sen tavoitteena on edistää työn tekemistä ja työoloja sekä työntekijöiden terveyttä ja työ- ja toimintakykyä.

Tiesitkö? 

Työterveysyhteistyön tavoitteena on tukea yrityksesi työntekijöitten työkykyä. 

Työterveysyhteistyö tarkoittaa sitä, että työntekijäsi, työterveyshuoltonne edustajat sekä sinä ja muut esihenkilöt huolehditte työntekijöittenne työkyvystä yhdessä.

Työpaikoilla on jo erittäin paljon hyviä käytäntöjä työkyvyn hallintaan. Siksi ratkaisu ei löydy vielä yhdestä uudesta toimintaohjeesta. Hyvilläkään malleilla ei saada tuloksia, jos ei samalla varmisteta, että niitä noudatetaan.

Työterveysyhteistyö hyödyttää sekä yritystä että työntekijöitä

Yritys on tärkeä osa työterveysyhteistyötä. Siksi työnantajan lisäksi te kaikki vaikutatte siihen, millaista yhteistyö ja toiminta työpaikalla on, miten te kaikki hyödytte siitä ja millaiseksi haluatte kehittää sitä.

Osoita kiinnostusta, ole aktiivinen, anna aikaa

Jotta saatte yhteistyöstä tuloksekasta ja hedelmällistä, työnantajan on oltava itse kiinnostunut työterveyshuollosta ja siitä, mitä se tekee. Se kun on paljon muutakin kuin vain sairausvastaanottoja tai kutsuja vuotuisiin palavereihin. Työterveys ei yksin voi suunnitella toimintaa juuri teidän tarpeitanne palvelevaksi. Jos toiminnan suunnittelu jää yksin työterveyden harteille, muodostuu palvelusta keskivertoasiakkaalle sopivaa. Teillä voi olla kuitenkin toisenlaisia toiveita. Vastaavasti myös työterveyshuollon on oltava kiinnostunut teidän tarpeistanne ja käytännöistänne.

Teidän molempien on myös oltava aktiivisia ja käytettävä yhteistyöhön aikaa, varsinkin kun pohditte yrityksen tärkeimpiä työkykyhaasteita ja niiden ratkaisuvaihtoehtoja.

Suunnitelma tekee työterveysyhteistyöstä tavoitteellista

Kun käynnistätte yhteistyön, laatikaa yhdessä hyvä toimintasuunnitelma. Sen ansiosta vältytte siltä, että käytätte aikaa ja rahaa yksittäisiin toimenpiteisiin. Irralliset toimenpiteet eivät yleensä johda haluttuun lopputulokseen, olivat ne miten laadukkaita tahansa. Tehkää suunnitelma, joka tukee mahdollisimman hyvin yrityksesi liiketoimintaa ja työkykyjohtamista. Kirjatkaa suunnitelmaan, miten ja milloin mittaatte ja seuraatte tuloksia, jotta voitte tarvittaessa yhdessä korjata suuntaa.

Ilmarinen on strateginen kumppanisi työntekijöittesi työkyvyn tukemisessa.

Lue lisää kumppanuudesta Ilmarisen kanssa

Innostu ajankohtaisesta keskustelusta