Yrittäjän työkyvyn varhainen tuki

Varhainen tuki tarkoittaa sitä, että jos työkykysi huolestuttaa sinua, voit ottaa asian puheeksi työterveyden ammattilaisen kanssa. Yhteisessä keskustelussanne sovitte, miten voitte tukea työkykysi säilymistä tai työhön paluutasi silloin, jos joudut olemaan pidempään sairauslomalla.

Huolehdi omasta työkyvystäsi

Oletko miettinyt, mikä on yrityksesi tärkein voimavara? Sinun työkykysi on yrityksesi elinehto ja voimavara. Sen vuoksi sinun tulee huolehtia omasta työkyvystäsi ainakin yhtä hyvin kuin huolehtisit työntekijäsi työkyvystä. Sinulle varhaisen tuen toiminta, joka tunnetaan myös nimillä varhainen välittäminen ja varhainen puuttuminen, tarkoittaa sitä, että olet sopinut itseäsi varten työterveyden kanssa toimintatavoista, joilla voitte tukea työkykyäsi ja ehkäistä työkykysi heikkenemistä pitkällä aikavälillä. Varhainen tuki kuuluu työterveyshuollon lakisääteiseen toimintaan. Sinun ei tarvitse ostaa työterveyshuollosta sairaanhoitoa saadaksesi tämän tuen. 

Entä jos sairastut? Kaikki sairastuvat aika ajoin ja silloin on oikeus olla tarpeen mukaan pois työstä. Meidän kaikkien työkyky myös vaihtelee työuran aikana. Se on ihan normaalia. Varhaisella tuella pyrit ehkäisemään mahdollista määräaikaista tai pysyvää työkyvyttömyyttäsi ja tukemaan toimeentuloasi, kun voit palata poissaololta töihin sujuvasti ja jatkaa työssäsi mahdollisimman pitkään, toivottavasti vanhuuseläkeikään asti. Lue lisää siitä, mitä teet, jos sairastut.

Oletko havainnut itsessäsi hiljaisia signaaleja?

Voit havaita itsessäsi niin sanottuja hiljaisia signaaleja siitä, että kaikki ei ole ihan hyvin. Ne ovat pieniä merkkejä, jotka alkavat näkyä huomattavasti ennen varsinaisia oireita tai ongelmia. Näitä samoja asioita voivat sinussa huomata myös läheisesi tai ystäväsi.

Sinä itse tai läheisesi voivat huomata, että sinulla on

 • keskittymisvaikeuksia ja enemmän huolimattomuusvirheitä 
 • hankaluuksia vuorovaikutuksessa 
 • vaikeutta oppiauusia asioita 
 • vaikeutta muistaa tai hahmottaa asioita  
 • haasteita saada työt tehtyä normaalissa työajassa  
 • haasteita pitää aikatauluja ja lupauksiasi 
 • heikentynyt työmotivaatio   
 • epätavallista väsymystä työpäivän jälkeen 
 • haluttomuutta pitää itsestäsi huolta.

Sovi työterveyspalvelujesi tarjoajan kanssa sellaisista käytännöistä, että voit matalalla kynnyksellä järjestää työterveyden ammattilaisen kanssa varhaisen tuen keskustelun, jos sinä, läheisesi tai asiakkaasi ovat huomanneet muutoksia käyttäytymisessäsi joko vapaa-ajallasi tai työssäsi. Usein muutokset näkyvät ensin vapaa-ajalla, joten suhtaudu vakavasti läheistesi ja ystäviesi huoleen.

Varhaisen tuen keskustelun tavoitteena on, että löydätte yhdessä ratkaisuja tilanteesi helpottamiseksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Mitä aikaisemmin otat asian puheeksi, sitä paremmin estät sen muuttumista ongelmaksi, joka haittaa työtäsi, muuta elämääsi ja toimeentuloasi.

Varaa aika varhaisen tuen keskusteluun

Ole itse yhteydessä työterveyteesi varhaisen tuen keskustelun tarpeesta, ajankohdasta ja aiheesta. Varaa tarpeeksi pitkä aika, esimerkiksi tunnin vastaanottoaika, keskustelulle työterveyden ammattilaisen kanssa. Tärkeää on, että sinulla on luottamuksellinen suhde häneen ja voit keskustella vapaasti tilanteestasi. Hän voi luontevimmin olla työterveyslääkäri tai -hoitaja. Muista, että voit tarvittaessa kääntyä myös työfysioterapeutin tai työterveyspsykologin puoleen. Lue lisää yrittäjän työterveydestä

Keskustelu, tuki ja seuranta

Kun aloitatte keskustelun, käy vielä läpi se, mistä haluat keskustella. Tavoitteenanne on asioiden sujuminen jatkossa. Kerro oma näkemysesi tilanteesta ja ratkaisuvaihtoehdoista. Työterveyden ammattilainen tuo keskusteluun osaamisensa työn ja terveyden yhteydestä sekä kokemuksia ratkaisuvaihtoehdoista.

Sinun on todennäköisesti tehtävä muutoksia työssäsi tai työoloissasi. Keskustelkaa yhdessä tarvittavista päätöksistä, esimerkiksi työn muokkauksen toimenpiteistä tai työaikaratkaisuista. Käykää myös läpi mahdollinen avun tarve. Voi olla, että tarvitset esimerkiksi työfysioterapeutin tukea työn muokkaukseen. Pyydä työterveyden edustajaa kirjaamaan keskustelun keskeiset seikat ja erityisesti yhdessä sopimanne ratkaisut, toimintatavat ja seuranta. 

Sopikaa yhdessä  

 • mitä toimia teet työssäsi  
 • millaista tukea tarvitset työterveydestä 
 • miten seuraatte sopimaanne.  

Aina yksi keskustelu ei riitä. Silloin on tärkeää, että jatkatte keskustelua ja sovitte uuden tapaamisen. Tässä tapaamisessa voitte jo päästä miettimään ratkaisuja.  

Tilanteesi voi myös olla sellainen, että haasteesi ovat muualla kuin työssäsi, mutta vaikuttavat työhön. Silloin teidän on hyvä miettiä, miten työssä voisi ottaa huomioon tilanteesi siten, että selviät hankalimman vaiheen yli. Joskus sinua voi auttaa sekin, että vain keskustelet työterveyden ammattilaisen kanssa. 

Voit saada tukea työkykyysi

Sinun on hyvä muistaa, että joissakin tilanteissa toipuminen edellyttää sitä, että olet poissa työstä jonkin aikaa ja annat aikaa toipumiselle. Aina sairastumisesi ei merkitse sitä, että sinun tarvitsisi olla poissa töistä. Sinun voi olla mahdollista ja jopa hyödyllistä jatkaa työssäsi. Tutkimustulokset osoittavat, että joissakin sairauksissa työssä jatkaminen omien voimavarojen mukaan, tukee toipumista. Silloin voit tehdä työpaikallasi sellaisia työterveyden kanssa yhdessä sopimianne toimia, jotka tukevat työskentelymahdollisuuksiasi ja toipumistasi. Ne voivat olla esimerkiksi työaikajoustoja, etätyömahdollisuus tai työn apuvälineen hankkiminen. Näin voit edistää sekä toipumistasi että työssä jatkamistasi. Keskustele työn muokkauksesta työterveyden ammattilaisen kanssa.

Jos joudut olemaan pidemmän aikaa poissa työstä sairauden vuoksi, yhteyshenkilösi työterveydestä voi olla yhteydessä sinuun. Tämä on järkevää varsinkin pitkän sairauspoissaolon alussa tai jos olet uupunut tai masentunut. Näin saat parhaan mahdollisen tuen toipumisellesi.

Kun keskustelet säännöllisesti työterveyden ammattilaisen kanssa, teidän on luontevaa keskustella myös työhön paluustasi. Ota se puheeksi hyvissä ajoin ennen kuin sairauspoissaolosi päättyy. Suunnitelkaa yhdessä, miten työtäsi on tarpeen muokata ja mitä muita tukitoimia mahdollisesti tarvitset.

Onko työkykysi heikentynyt terveydentilasi vuoksi? Sinun voi olla hyödyllistä pyytää työterveydestä arvio työkyvystäsi. Työkykyarviota voit pyytää omalta työterveyslääkäriltäsi. Siinäkin tapauksessa, että et ole hankkinut itsellesi työterveyshuoltoa, sinun kannattaa varata vastaanottoaika yksityiselle työterveyslääkärille. Työterveyshuoltoon erikoistunut lääkäri pystyy tekemään kokonaisvaltaisen arvion työkyvystäsi ja siihen vaikuttavasta terveydentilastasi. Joskus arviointi sujuu nopeasti, mutta toisinaan tarvitaan erikoislääkäreiden ja muiden ammattilaisten näkemystä, jolloin arviointi voi kestää pidempään. 

Työn muokkaus tarkoittaa niitä toimia, joilla työ saadaan vastaamaan muuttunutta työ- ja toimintakykyäsi. Muokkaaminen on yksi tärkeimmistä toimista, joilla voit tukea työssä jatkamistasi tai siihen paluuta pitkältä sairauslomalta. 

Voit muokata työtäsi ensin tilapäisesti. Tilapäinen muokkaaminen on järkevää, kun olet palaamassa töihin toipilaana tai kun et ole vielä varma, miten selviydyt työssäsi. Näin edistät sitä, että pystyt toipumaan työsi ohessa. Jos sinulla on pysyvä vamma tai haitta, muokkaat työtäsi pysyvästi alusta alkaen. Miettikää työterveyden edustajan kanssa yhdessä, mitkä tehtävät onnistuvat ja mitkä eivät ja miten voit muokata niitä sopiviksi.

Voit muokata työtäsi esimerkiksi seuraavasti:

 • Rajaa työtehtäviäsi niin, että sinun on mahdollista keskittyä vain tiettyyn tai tiettyihin työtehtäviin. 
 • Pilko työtehtäväsi pienempiin osiin. 
 • Muokkaa tavoitteitasi tai aikatauluta työtäsi vähemmän kuormittaviksi. 
 • Hanki itsellesi tukihenkilö tai mentori. 
 • Rauhoittyöympäristösi niin, että sinun on mahdollisuus keskittyä työhön ilman jatkuvia keskeytyksiä. 
 • Järjestä työaikaasilyhentämällä työaikaasipyrkimällä säännölliseen työaikaan, välttämällä ylitöitä, siirtymällä ilta- tai yövuorotyöstä päivätyöhön.   
 • Järjestä joustoja eli tee etätyö ja jaksota lomapäiviä. 
 • Kehitä osaamistasi. 
 • Varmista, että työympäristösi on esteetön. 
 • Etsi vaihtoehtoja työmatkan tekemiseen. 
 • Hanki itsellesi työn tekemiseen apuvälineitä tai sopivia työvälineitä. 

Näistä tukitoimista huolimatta voi olla, että et pysty palaamaan entisiin työtehtäviisi. Mieti silloin avoimin mielin, oletko valmis vaihtamaan sellaiselle alalle, jossa pystyt työskentelemään. Mieti tilannettasi sekä eri vaihtoehtoja laajasti ja pohdi, mitä seurauksia sillä on sinulle ja toimeentulollesi, jos et pysty jatkamaan työssäsi tai työelämässä. 

Tiesitkö, että myös yrittäjänä sinun on mahdollista saada kuntoutusta? Yrittäjälle Ilmarisen tukema ammatillinen kuntoutus voi olla esimerkiksi työkokeilua, jota teet yrityksessäsi. Työkokeilussa muokkaat työaikaasi ja työtehtäviäsi terveydentilallesi paremmin sopiviksi. Työkokeilu kestää yleensä 3 kuukautta.

Ammatillinen kuntoutus voi olla myös työhönvalmennusta. Siinä opit uusia töitä käytännönläheisesti työtä tekemällä. Voit myös opiskella yksittäisiä kursseja osana työhönvalmennustasi. Työhönvalmennuksen sisältö ja kesto räätälöidään tarpeittesi ja tilanteesi mukaan. Saat kuntoutuksesi ajalta kuntoutusrahaa tai kuntoutustukea ja -korotusta. Voimme myöntää ammatillisena kuntoutuksena myös elinkeinotukea erilaisten apuvälineiden ja laitteiden hankintaan, jotta voit muokata yritystoimintaasi paremmin terveydentilallesi sopivaksi.

Jos et voi enää jatkaa yrittäjänä terveydentilasi vuoksi, ammatillinen kuntoutuksesi voi olla opiskelua. Uudelleenkoulutuksen avulla voit kouluttautua uuteen ammattiin.  

Lue lisää yrittäjän ammatillisesta kuntoutuksesta >

Jos sinun ei ole mahdollista saada ammatillista kuntoutusta Ilmarisesta, voit mahdollisesti saada ammatillista kuntoutusta Kelasta. Kelasta voit hakea myös muuta työkykyä tukevaa kuntoutusta.

Tutustu Kelan tarjoamaan kuntoutukseen (kela.fi) >

Seuraa vaikutuksia

Keskustele työterveyden ammattilaisen kanssa siitä, mitä sinulle kuuluu ja miten työpaikalla tehdyt toimet ovat tukeneet työssä selviytymistäsi. Ole aktiivinen ja osallistu keskusteluun. Näin voit kehittää työtäsi ja huolehtia työkyvystäsi myös jatkossa.

Tutustu myös muihin teemoihin