Johda työkykyä tiedolla

Hyödynnä tiedolla johtaminen myös työkykyjohtamisessa. Tieto antaa sinulle mahdollisuuden johtaa työntekijöittesi työkykyä entistä paremmin.

Työkykytieto osaksi työkykyjohtamista

Tiedolla johtaminen on tavoitteellista toimintaa yhteistyössä johdon, asiantuntijoiden, data-analyytikoiden ja kumppanien kanssa. Se tarkoittaa sitä, että luulon ja arvaamisen sijaan datasta jalostetaan informaatiota, tietoa ja viisautta toiminnan hyväksi.  Tiedolla johtaminen on kiinteä osa työkykyjohtamista.

Kun johdat työkykyä tiedolla, näet konkreettisina lukuina sinulle ja henkilöstöllesi koituvat hyödyt koskien parempaa työkykyä ja pidempiä työuria. Yrityksesi hyötyy, kun työkyvyttömyyskustannukset pienenevät. Saat meiltä käyttöösi tiedolla johtamisen palveluita ja parhaita käytäntöjä eri toimialoilta.

Hyödynnä kyselytuloksia, tilastoja ja seurantatietoja

Voit hyödyntää monenlaista tietoa työkyvystä. Niitä ovat esimerkiksi tiedot yrityksesi henkilöstörakenteesta, sairauspoissaoloraportit, työterveyshuollon ja työsuojelun tilastot, henkilöstökyselyjen tulokset sekä yhteenvedot yrityksesi ammatillisen kuntoutuksen tai työkyvyttömyyseläkkeiden määristä. 

Voit käyttää tietoja ja tilastoja monin tavoin. Voit esimerkiksi:

  1. Tuottaa tilannetietoa henkilöstösi työkyvystä. Hyödyntämällä eri aikoina tuotettua tietoa saat ajantasaista ja kokonaisvaltaista ymmärrystä yrityksesi ja henkilöstösi nykytilasta ja historiasta. 
  2. Yhdistämällä samanaikaista tietoa eri lähteistä voit rakentaa malleja, jotka auttavat ymmärtämään, miten työ vaikuttaa työkykyyn. Mallien avulla voit kehittää prosessejasi. 
  3. Edellä mainittujen pohjalta voit tehdä lähitulevaisuuden ennusteita ja pitkän aikavälin skenaarioita toimialan ja työn murroksesta. Näin saat ideoita strategiatyösi tueksi. 

Sinulle ja henkilöstöllesi hyödyt näkyvät parempana työkykynä ja pidempinä työurina. Yrityksesi hyötyy, kun työkyvyttömyyskustannukset pienenevät.

Etene tiedolla johtamisessa vaihe vaiheelta

Tiedolla johtaminen vaatii toimintatapaa, jossa yhdistyy neljä vaihetta:

  1. tavoitteiden asettaminen
  2. mittaaminen
  3. datan kerääminen ja analysointi
  4. tulosten vieminen osaksi toimintaa.

Toimintatapa kannattaa suunnitella jatkuvaksi. Kun toimit järjestelmällisesti vuodesta toiseen, kehityt paremmaksi jokaisessa vaiheessa. Lue lisää siitä, miten hyödynnät tietoa työkykyjohtamisessa.