Työpaikan päihdeohjelma – osa varhaisen tuen mallia

Päihdeohjelma on osa yrityksesi varhaisen tuen mallia. Se kertoo, kuinka toimitte työpaikalla päihteisiin liittyvissä asioissa. Tavoitteena on ehkäistä ongelmia ja herättää keskustelua. Laatikaa päihdeohjelma yhteistyössä johdon, esihenkilöiden, työntekijöitten sekä työterveyden kanssa.

Mitä työpaikan päihdeohjelma sisältää?

Kuvatkaa omassa päihdeohjelmassanne, miten suhtaudutte alkoholin ja muiden päihteiden käyttöön, tupakointiin tai rahapelaamiseen työpaikalla. Kertokaa esimerkiksi, milloin tilanteeseen pitää puuttua, miten puheeksiotto tehdään, kuinka hoitoonohjaus etenee, miten tilannetta seurataan ja mitä seurauksia tulee, jos hoitoonohjaussopimus ei pidä. On tärkeää, että kuvaatte myös vastuut eli mitkä toimenpiteet ja seuraamiset ovat kenenkin vastuulla.

Tällä työkalulla, voit laatia oman yrityksesi tarpeisiin sopivan päihdeohjelman: Mieli ja työ: Päihdeohjelmatyökalu (ttl.fi)

Kenen asia on puuttua päihdeongelmiin?

Johtava asiantuntija Heidi Furu kertoo videolla (02:37), kenen tehtävä on puuttua päihdeongelmiin työpaikalla.

Päihdeohjelma auttaa arjen johtamisessa

Päihdeohjelma on käytännön johtamistyön tärkeä työkalu. Kun olette sopineet käytännöt etukäteen, ei esihenkilön tarvitse keksiä, miten toimia silloin, kun työntekijän päihdeongelma on käsissä. Puheeksiottoa ja keskusteluja auttaa myös, kun työntekijä, jota asia koskee, tietää, että samat käytännöt koskevat kaikkia.

Päihdeongelma vaikuttaa työkykyyn ihan samalla tavalla kuin mikä hyvänsä fyysinen tai psyykkinen terveysongelma. Sen vuoksi työkyvyn varhaisen tuen malli, työkykyarvio ja työterveysneuvottelu ovat toimivia työkaluja, kun käsittelette työntekijän päihdeongelmaa.