Työntekijän vakuuttaminen

Työnantajana sinä huolehdit työntekijöittesi eläketurvasta. Silloin jokainen työntekijäsi ansaitsema euro kasvattaa hänen ja tulevien sukupolvien eläkettä. Järjestät asian, kun otat työntekijöillesi työntekijän eläkevakuutuksen eli TyEL-vakuutuksen.

Vakuuta työntekijäsi

Eläketurva on osa suomalaista sosiaaliturvaa. Siksi siitä huolehtiminen on sinulle lakisääteistä eli pakollista. Vastuullasi on kaikkien niiden 17–67-vuotiaiden työntekijöittesi eläke- ja sosiaaliturva, joille maksat palkkaa vähintään tietyn summan kuukaudessa. Summa vaihtuu vuosittain. Vuonna 2021 se on 61,37 euroa kuukaudessa (60,57 euroa vuonna 2020). Lue lisää TyEL-ikärajoista ja maksujen määräytymisestä.

Eläkeasioissa olet työnantajana aina joko niin sanottu sopimustyönantaja tai tilapäinen työnantaja. Sopimustyönantajana otat työntekijöillesi TyEL-vakuutuksen, kun taas tilapäisenä työnantajana maksat pelkän TyEL-maksun. Tarkista täältä, oletko sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja.

Kenet kuuluu vakuuttaa?

Työnantajana sinä vastaat työntekijäsi eläketurvasta. Vakuuttamisvelvollisuus alkaa työntekijäsi 17-vuotissyntymäpäivää seuraavan kuukauden alusta ja päättyy sen kuukauden loppuun, jolloin työntekijäsi täyttää 68 vuotta. 

Eläketurva on vastuullasi myös, kun 

Eläketurva ei ole vastuullasi, kun 

 • työntekijäsi tekee sinulle töitä työvoimanvuokrausyrityksen tai jonkin muun yrityksen kautta 
 • työntekijäsi tekee sinulle töitä yrittäjänä 
 • työntekijäsi tekee sinulle töitä, mutta omistaa yrityksestäsi yli 30 prosenttia.
 1. Työntekijäsi saattaa toimia freelancerina, mikä tarkoittaa, että hän tekee sinulle töitä samaan aikaan yrittäjänä ja työntekijänä. Eläkeasioissa hänet määritellään silti joko yrittäjäksi tai työntekijäksi. Freelancer katsotaan yrittäjäksi, jos hän tekee työtä olematta työ- tai virkasuhteessa. Silloin hän ottaa itselleen YEL-vakuutuksen kuten muutkin yrittäjät. Mutta jos hänen tekemänsä työ täyttää työsuhteen tunnusmerkit eli jos hän tekee työnsä korvausta vastaan toiselle johdon ja valvonnan alaisena, hän on työntekijäsi. Silloin sinä järjestät hänen eläketurvansa.

 2. Vakuuta kesätyöntekijäsi ja kausityöntekijäsi samoin kuin kaikki muutkin palveluksessasi olevat 17–67-vuotiaat työntekijät. Toimi näin: 

  • Jos sinulla on jo TyEL-vakuutus, ilmoita kesätyöntekijäsi henkilö- ja ansiotiedot tulorekisteriin. Käytä silloin TyEL-vakuutuksesi eläkejärjestelynumeroa. 
  • Jos sinulla ei ole TyEL-vakuutusta, järjestä kesätyöntekijäsi eläketurvaPikaPalkka®-, Palkka.fi- tai Oima-palvelussa. 
  • Jos olet tilitoimistokäyttäjä, hoida vakuutusasiat kuntoon tilitoimiston verkkopalvelussa.
 3. Eläketurva on vastuullasi myös silloin, kun palkkaat ulkomaalaisen työntekijän SuomeenAinoastaan silloin et vastaa ulkomaisen työntekijäsi eläketurvasta, kun työntekijäsi saapuu niin sanottuna lähetettynä työntekijänä EU- tai ETA-maasta, Sveitsistä tai niin sanotusta sosiaaliturvasopimusmaasta, ja jos hänellä on työeläkeviranomaisen myöntämä lähetetyn työntekijän todistus eli A1-todistus. Jos ulkomaalainen työntekijäsi on ei-lähetetty, vakuuta hänet TyEL-vakuutuksella kuten suomalaisetkin työntekijäsi. Lue lisää ulkomaantyön vakuuttamisesta.

  Näin vakuutat ulkomailta Suomeen lähetetyn työntekijäsi 

  • Jos edustat ulkomaalaista työnantajaa ja lähetät työntekijäsi tekemään töitä Suomeen, ota hänelle TyEL-vakuutus. 
  • Jos lähetät työntekijäsi Suomeen EU- tai ETA-maasta taikka Sveitsistä tai sosiaaliturvasopimusmaasta, huolehdi työntekijäsi eläketurvasta oman maasi käytäntöjen mukaisesti.   
  • Jos lähetät työntekijäsi Suomeen sopimuksettomasta maasta eli maasta, jonka kanssa Suomella ei ole sosiaaliturvasopimusta, vakuuta hänet vain, jos hän aikoo tehdä töitä Suomessa yli 2 vuotta.  

  Voit myös hakea Eläketurvakeskuksesta (etk.fi) vapautusta vakuuttamisvelvollisuudesta

 4. Joissakin tapauksissa palveluksessasi olevan henkilön eläketurva ei ole kenenkään vastuulla. Näin on esimerkiksi silloin kun hän on tilintarkastaja tai hallituksen jäsen, ja maksat hänelle palkkion. Voit silti ottaa hänelle vapaaehtoisen TyEL-vakuutuksen. Tällaisia tilanteita saattaa tulla vastaan esimerkiksi tilintarkastajien tai hallitusten jäsenten kanssa. Jos työntekijä on kuitenkin sinuun työsuhteessa, liitä vapaaehtoisen TyEL-vakuutuksen sijaan työntekijän luottamustoimen palkkiot lakisääteiseen TYEL-vakuutukseesi.

Näin järjestät työntekijäsi eläketurvan

Sopimustyönantajana sinun tulee järjestää työntekijäsi eläketurva heti, kun olet palkkaamassa hänet työsuhteeseen. Ilmoita hänelle maksamasi palkka tulorekisteriin viiden päivän kuluessa palkanmaksusta.

Kun lasket työntekijöittesi palkkoja, ota TyEL-vakuutus viimeistään palkkatietojen ilmoittamista edeltävänä päivänä, jotta tieto eläkejärjestelynumerosta ehtii päivittyä tulorekisteriin. Tulorekisteri-ilmoitusta varten tarvitset vakuutusnumeron, eli eläkejärjestysnumeron.

Tarvitset työntekijöillesi vain yhden TyEL-vakuutuksen. Jos palkkaat uuden työntekijän, liitä hänet vanhaan TyEL-vakuutukseesi.  

Osta TyEL-vakuutus
Lue TyEL-vakuutusehdot

Jos toimit tilapäisenä työnantajana, järjestä työntekijöittesi eläketurva PikaPalkka®-, Palkka.fi- tai Oima-palvelussa. Samalla selviät helposti palkkojen laskemisesta. Palvelut lähettävät automaattisesti palkkailmoitukset tulorekisteriin. Tutustu tarkemmin tilapäisen työnantajan palveluihin.

Näin järjestät työntekijäsi muun sosiaaliturvan

Muun sosiaaliturvan järjestäminen tulee vastuullesi, kun maksat työntekijällesi palkkaa kalenterivuoden aikana yli 1 300 euroa. Ota silloin kolme vakuutusta:

 1. työtapaturma- ja ammattivakuutus 
 2. työttömyysvakuutus 
 3. ryhmähenkivakuutus. 

Jos maksat palkkoja yli verottajan määrittelemän alarajan verran, maksa myös työntekijäsi sosiaaliturvamaksu eli sairausvakuutusmaksu. Tutustu tarkemmin työntekijän sosiaaliturvaan ja maksuihin.

Oletko yrittäjä?

Yrittäjänä huolehdit itse eläketurvastasi ja muusta sosiaaliturvastasi. Ota itsellesi silloin yrittäjän eläkevakuutus eli YEL-vakuutus. 

YEL-vakuutus on oikea valinta usein myös silloin, kun palveluksessasi on yksi tai useampi perheenjäsen. 

Lue lisää YEL-vakuutuksesta >

Lue kenen pitää ottaa YEL-vakuutus >