Kenelle ja milloin YEL-vakuutus?

Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL-vakuutus on yrittäjän henkilökohtainen vakuutus. Tutustu tarkemmin, milloin YEL-velvollisuus koskee sinua.

Miksi tarvitsen YEL-vakuutuksen?

Yrittäjänä vastaat eläketurvastasi itse. Järjestät sen ottamalla itsellesi yrittäjän eläkevakuutuksen eli YEL-vakuutuksen. YEL-vakuutus on yrittäjän eläke- ja sosiaaliturvan perusta, minkä vuoksi se on lakisääteinen eli pakollinen vakuutus.

YEL-vakuutus on aina henkilökohtainen, ei yrityskohtainen. Sinulla voi siis olla useampi yritys, mutta tarvitset vain yhden YEL-vakuutuksen, jossa huomioidaan kaikki yrittäjätoimintasi.

Kenelle YEL-vakuutus?

Sinun täytyy ottaa yrittäjän eläkevakuutus, mikäli tietyt viisi ehtoa täyttyvät. Alla olevalla testillä voit kartoittaa, tarvitsetko YEL-vakuutuksen.

Lisätietoa YEL-vakuuttamisen ehdoista

Olet iältäsi 18–67-vuotias. Vakuuttamisvelvollisuus alkaa 18 vuoden iän täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden alusta. YEL-vakuuttamisen yläikäraja nousee portaittain. Vakuuttamisvelvollisuus päättyy viimeistään sen kalenterikuukauden lopussa, jolloin:

 •    Vuonna 1957 tai sitä ennen syntynyt yrittäjä täyttää 68 vuotta    
 •     Vuosina 1958–1961 syntynyt yrittäjä täyttää 69 vuotta    
 •     Vuonna 1962 tai sen jälkeen syntynyt yrittäjä täyttää 70 vuotta 

Jos yrittäjätoimintasi kestää yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta, ota YEL-vakuutus. Jos ajanjakso jää lyhyemmäksi, et tarvitse YEL-vakuutusta.

Myös kausiluonteinen, alle neljä kuukautta kestävä yrittäjätoiminta tulee vakuuttaa, jos muut ehdot täyttyvät. Toiminnassasi voi siis olla useiden kuukausien taukoja, mutta yrittäjyytesi katsotaan jatkuvan säännöllisesti vuodesta toiseen. Edellä mainittu tilanne voisi toteutua esimerkiksi kesäisin kioskia pitävällä yrittäjällä.

YEL-työtulosi tulee vastata työpanoksesi arvoa yhden vuoden aikana. Vuodella ei tässä yhteydessä tarkoiteta kalenterivuotta vaan 12 kuukauden ajanjaksoa. Lähes aina, jos olet kokopäiväinen yrittäjä, sinun tulee ottaa YEL-vakuutus. Esimerkiksi liian pieni palkka ei ole peruste YEL-vakuutuksen ottamatta jättämiselle. 

Tarvitset YEL-vakuutuksen myös sivutoimisena yrittäjänä, jos YEL-työtulon alaraja ylittyy ja täytät YEL-vakuuttamisen muut ehdot. On siis mahdollista, että työskentelet palkkatöissä ja sivutoimisesti yrittäjänä samanaikaisesti. Tässä tilanteessa työnantajasi vakuuttaa sinut työntekijän eläkevakuutuksella (TyEL) palkkatyön osalta ja sen lisäksi vakuutat itsesi yrittäjänä yrittäjän eläkevakuutuksella (YEL). 

Lue lisää YEL-työtulosta ja sen arvioimisesta >
Siirry YEL-laskuriin >

Se, että omistat yrityksesi, ei velvoita sinua ottamaan YEL-vakuutusta, vaan sinun täytyy lisäksi työskennellä yrityksessäsi. Myös yrityksesi yhtiömuoto ja omistusosuutesi vaikuttavat siihen, täytyykö sinun ottaa YEL-vakuutus.

Lähtökohtaisesti sinun tulee asua ja työskennellä Suomessa. Voit tarvita YEL-vakuutuksen myös, jos työskentelet Suomessa ja asut EU-maassa.

Lue lisää yrittäjyydestä ulkomailla >

Milloin otan YEL-vakuutuksen?

YEL-vakuutus on otettava siinä vaiheessa, kun yllä mainitut vakuuttamisen ehdot täyttyvät yrittäjätoiminnassasi. YEL-vakuutus kannattaa ottaa voimaan heti, mutta viimeistään kuuden kuukauden sisällä YEL:n alaisen yrittäjyytesi alkamisesta.

Voit miettiä YEL-alarajan ylittymistä myös kuukausitasolla. Tällöin sinun pitää ottaa vakuutus, kun kuukausittaisen työpanoksesi arvo ylittää keskimäärin 750 euroa (YEL-alaraja on 9 010,28 euroa vuonna 2024) tai keskimäärin 715 euroa vuonna 2023.

Voit ottaa vapaaehtoisen YEL-vakuutuksen, mikäli yrittäjätoimintasi on niin pienimuotoista, että YEL-työtulosi ei ylitä YEL-alarajaa, tai jos olet työeläkelakien mukaisella vanhuuseläkkeellä. Eläkettä sinulle kertyy samaan tapaan kuin pakollisessa vakuuutuksessa. Lue lisää yrittäjyydestä eläkkeellä.

Jos teet yrittäjänä töitä julkiselle työnantajalle (kunta, valtio tai kirkko) eivätkä YEL-vakuuttamisen ehdot täyty, työn vakuuttaa Kuntien eläkelaitos Keva. Kysy lisää Kevasta (keva.fi).

Takautuva YEL-vakuutus

Jos otat vakuutuksen takautuvasti, se tulee ottaa voimaan vakuutettavan työn aloittamisesta lähtien. YEL-vakuutusmaksuja maksat aina siltä ajalta, kun vakuutus on voimassa. Jos YEL:n alainen yrittäjyytesi alkaa esimerkiksi tammikuussa, sinulla on kuusi kuukautta aikaa ottaa vakuutus voimaan takautuvasti tammikuusta alkaen.

YEL-vakuutus on mahdollista ottaa voimaan takautuvasti kuluvalle ja kolmelle edelliselle kalenterivuodelle. Tätä aikaisemmalta ajalta sinulla ei ole mahdollisuutta kerryttää eläkettä. Jos otat YEL-vakuutuksen takautuvasti, on hyvä huomioida, että aikaisemmat YEL-maksut tulevat kerralla maksettavaksi. Sen takia suosittelemme, että otat vakuutuksen voimaan heti, kun vakuuttamisvelvollisuus alkaa.

Yritysmuoto ja omistusosuus vaikuttavat YEL-vakuuttamisen velvollisuuteen

Yritysmuotosi ja yrityksen omistusosuudet vaikuttavat siihen, pitääkö sinulla olla YEL-vakuutus. Sinun pitää ottaa YEL-vakuutus, kun olet 

 • yksityinen elinkeinonharjoittaja eli toiminimiyrittäjä tai tälle työskentelevä perheenjäsen, jolle ei makseta palkkaa 
 • avoimen yhtiön yhtiömies 
 • kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies 
 • osakeyhtiössä johtavassa asemassa työskentelevä osakas, joka omistaa yksin yli 30 prosenttia tai joka yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistaa yli 50 prosenttia osakkeista tai äänimäärästä 
 • osuuskunnan jäsen, jolla on nimenkirjoitusoikeus yksin ja omistusoikeutesi on yli 30 prosenttia tai yhdessä perheenjäsenen kanssa yli 50 prosenttia.

Voit myös tarkistaa alla olevasta kuvasta yritysmuotosi ja omistusosuutesi vaikutuksen siihen, pitääkö sinun ottaa YEL-vakuutus. 

Yritysmuodon ja omistusosuuden vaikutus YEL-vakuutuksen ottamiseen.

Tarvitsenko YEL-vakuutuksen, jos olen freelancer?

Olet YEL-näkökulmasta yrittäjä, jos työskentelet freelancerina ilman työ- tai virkasuhdetta. Silloin vastaat eläketurvastasi itse, kuten muutkin yrittäjät. Jos taas freelancerina tekemäsi työ täyttää työsuhteen tunnusmerkit eli olet tehnyt työsopimuksen, saat työstäsi korvausta ja työnantajasi valvoo ja johtaa työtäsi, olet työntekijä. Myös freelancerina voit tehdä samanaikaisesti työtä sekä yrittäjänä että työntekijänä.

Ketkä ovat yrittäjän perheenjäseniä?

Yrityksessäsi työskentelevä perheenjäsenesi saattaa tarvita YEL-vakuutuksen.

Y
rittäjän eläkelain (YEL) mukaan perheenjäseniäsi ovat: 

 • aviopuolisosi tai rekisteröidyn parisuhteen osapuoli, vaikka asuisitte eri osoitteissa 
 • avopuolisosi, jos asutte yhteisessä taloudessa  
 • samassa taloudessa kanssasi asuvat lapsesi ja vanhempasi sekä näiden puolisot 
 • ottolapsesi ja ottovanhempasi. 

Sisaruksesi eivät ole perheenjäseniäsi, vaikka he asuisivat kanssasi samassa taloudessa ja harjoittaisivat kanssasi yrittäjätoimintaa.

Mitä tapahtuu, jos unohdan ottaa YEL-vakuutuksen ajoissa?

Jos et ota vakuutusta ajoissa, eli kuuden kuukauden sisällä vakuuttamisvelvollisuuden alkamisesta, Eläketurvakeskus (ETK) kehottaa sinua ottamaan sen tai ottaa sen puolestasi. Silloin saatat joutua maksamaan tavallisen YEL-vakuutusmaksun lisäksi laiminlyöntimaksun. Laiminlyönneistä johtuvista maksuista päättää Valtiokonttori. Lähetämme laiminlyöntimaksusta erillisen laskun sen jälkeen, kun olemme saaneet laiminlyöntipäätöksen Valtiokonttorilta. 

Harkitsetko YEL-vakuutuksen ottamista?

Tule Ilmarisen asiakkaaksi ja osta vakuutus helposti verkossa!