Yrittäjänä ulkomailla

Yrittäjänä vakuutat itseäsi myös Suomen rajojen ulkopuolelle. Yleensä yrittäjän tulee järjestää sosiaalivakuutukset työskentelymaan lainsäädännön mukaisesti. On kuitenkin tilanteita, jolloin siirryt harjoittamaan yrittäjätoimintaa ulkomaille, mutta sosiaaliturvasi säilyy asuinmaassasi. Tällä sivulla saat tarkempaa tietoa yrittäjän ulkomaantyön vakuuttamisesta.

Suomesta ulkomaille lähtevä yrittäjä 

Kun lähdet yrittäjäksi Suomesta ulkomaille, järjestät yleensä eläke- ja sosiaaliturvasi siinä maassa, jossa työskentelet. Voit kuitenkin harjoittaa yrittäjätoimintaa tilapäisesti ulkomailla ja pitää Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutuksesi voimassa Suomessa. Asiaan vaikuttaa se, onko työskentelymaasi EU-/ETA-maa tai Sveitsi, tai onko kyseisellä maalla Suomen kanssa sosiaaliturvasopimusta.

Katso alta, mihin maahan olet lähdössä ja lue sitten sen mukaiset ohjeet.

EU-maat: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia*, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro.

*Iso-Britanniaan lähtevien henkilöiden kohdalla jatketaan nykysäännöillä ikään kuin Iso-Britannia olisi vielä EU:n jäsen.

ETA-maat: Norja, Islanti ja Liechtenstein.

Sosiaaliturvasopimusmaat: Australia, Chile, Kanada, Kiina, Korea, Quebecin provinssi, USA, Israel, Intia ja Japani.

 1. Yrittäjänä yhdessä EU- tai ETA-maassa tai Sveitsissä

  Jos toimit yrittäjänä Suomessa ja siirryt tilapäisesti yrittäjäksi toiseen EU-/ETA-maahan tai Sveitsiin, hae Eläketurvakeskuksesta sosiaaliturvatodistus eli A1-todistus. A1-todistus kertoo sinulle ja työskentelymaasi viranomaisille, missä maassa eläke- ja sosiaaliturvasi on. Hae todistus, jos olet niin sanottu lähetetty yrittäjä tai jos työskentelet yrittäjänä useassa EU-maassa.

  Edellytykset A1-todistuksen hakemiselle ovat seuraavat: 

  1. lähdet yrittäjäksi ulkomaille määräajaksi, enintään kahdeksi vuodeksi tai poikkeusluvalla enintään viideksi vuodeksi 
  2. palaat yrittäjä Suomeen ja jatkat toimintaasi Suomessa 
  3. yrittäjätoimintasi on ulkomailla samanlaista kuin Suomessa 
  4. YEL-vakuutuksesi on voimassa vähintään 4 kuukautta ennen kuin siirryt ulkomaille 
  5. muut YEL-vakuutuksen edellytykset täyttyvät.

  A1-todistus haetaan Eläketurvakeskukselta. Lue lisää A1-todistuksen hakemisesta.

  Mikäli Eläketurvakeskus myöntää sinulle A1-todistuksen, voit pitää YEL-vakuutuksesi voimassa työskennellessäsi ulkomailla. Mikäli yllä olevat edellytykset eivät täyty, Eläketurvakeskus hylkää A1-todistuksesi ja sinun tulee järjestää eläketurvasi työskentelymaassasi. Tällöin et voi pitää YEL-vakuutustasi voimassa Suomessa.

  Esimerkki: Lähdet vuodeksi Espanjaan

  Toimit yrittäjänä Suomessa ja olet ottanut itsellesi YEL-vakuutuksen. Siirryt vuodeksi Espanjaan, jossa aiot harjoittaa samankaltaista yrittäjätoimintaa kuin Suomessa. Saat lähetetyn yrittäjän A1-todistuksen Eläketurvakeskuksesta, jolloin pysyt Suomen sosiaaliturvassa myös Espanjan-vuotesi ajan.

  Yrittäjänä useassa EU- tai ETA-maassa 

  Kun työskentelet yrittäjänä useassa EU- tai ETA-maassa, hae A1-todistusta Eläketurvakeskuksesta.

  Jos Eläketurvakeskus myöntää todistuksen, kuulut Suomen eläke- ja sosiaaliturvaan. Pidä silloin YEL-vakuutuksesi voimassa. Muussa tapauksessa Eläketurvakeskus ilmoittaa, minkä maan sosiaaliturvaan kuulut. Siinä tapauksessa ole yhteydessä ilmoitetun maan viranomaisiin, jotta voit järjestää eläke- ja sosiaaliturvasi kyseisessä maassa.

  Sinun tulee järjestää eläke- ja sosiaaliturvasi asuinmaassasi, jos harjoitat huomattavaa osaa toiminnastasi siellä. Huomattavaa osaa (yli 25 %) määriteltäessä otetaan huomioon muun muassa liikevaihto, työaika, suoritettujen palvelujen lukumäärä ja/tai tulo.

  Jos taas et harjoita huomattavaa osaa toiminnastasi asuinmaassa, sinun tulee järjestää eläke- ja sosiaaliturvasi maassa, jossa yrityksen keskuspaikka sijaitsee. Yrityksesi keskuspaikkaa määriteltäessä tarkastellaan muun muassa sitä, missä kiinteä, vakituinen toimipaikkasi sijaitsee. Lisäksi asiaan vaikuttavat harjoitetun toiminnan luonne ja kesto sekä tarjottujen palvelujen lukumäärä.

  Esimerkki: Toimit yrittäjänä useassa EU-maassa

  Toimit yrittäjänä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Asut virallisesti Suomessa ja työskentelet kussakin maassa yhtä paljon. Koska harjoitat yrittäjätoimintaa yli huomattavan osan (25 %) asuinmaassasi Suomessa, otat Suomesta YEL-vakuutuksen.

  Lue lisätietoja yrittäjänä työskentelystä EU-/ETA-maassa tai Sveitsissä (etk.fi).

 2. Jos toimit yrittäjänä Suomessa ja lähdet yrittäjäksi maahan, jonka kanssa Suomella on sosiaaliturvasopimus, voit pysyä Suomen sosiaaliturvassa sopimuksessa määritellyn ajan. Suomi on tehnyt kahdenvälisen sosiaaliturvasopimuksen seuraavien maiden kanssa: Australia, Chile, Intia, Israel, Japani, Kanada, Kiina, Korea, Quebec, Yhdysvallat.

  Sopimusten tarkka sisältö vaihtelee maittain, eivätkä kaikki sopimukset sisällä yrittäjiä koskevia säännöksiä. Jos olet lähdössä harjoittamaan yritystoimintaasi sopimusmaahan, tarkista, mitä sosiaaliturvasopimuksessa sanotaan yrittäjän osalta. Hae ennen lähtöäsi sosiaaliturvatodistus Eläketurvakeskuksesta.

  Löydät lisätietoja kahdenvälisistä sosiaaliturvasopimuksista Työeläkelakipalvelusta (tyoelakelakipalvelu.fi)

  Ota yhteyttä Ilmariseen tai Eläketurvakeskukseen varmistaaksesi tilanteen omalta osaltasi. Ole lisäksi yhteydessä Kelaan, jotta saat selville asumisperusteisen sosiaaliturvasi ja mahdollisuutesi Kelan etuuksiin ulkomailla. Näistä saat lisätietoa Kelan sivuilta (kela.fi).

 3. Jos toimit yrittäjänä Suomessa ja lähdet yrittäjäksi maahan, jonka kanssa Suomella ei ole sosiaaliturvasopimusta, eläke- ja sosiaaliturvasi pysyy Suomessa ja voit pitää YEL-vakuutuksesi voimassa. Tämä onnistuu, kun  

  • työskentelet ulkomailla enintään vuoden
  • palaat Suomeen vuoden sisällä jatkamaan yritystoimintaasi Suomessa
  • YEL-vakuutuksesi on voimassa lähtöhetkellä
  • olet toiminut YEL:n piiriin kuuluvana yrittäjänä Suomessa yhtäjaksoisesti vähintään 4 kuukautta.

  Vaikka eläke- ja sosiaaliturvasi pysyisi Suomessa, saatat joutua järjestämään eläketurvan myös työskentelymaassasi, jos maan lainsäädäntö näin edellyttää. Selvitä asia etukäteen, niin vältyt yllätyksiltä.  

  Jos muutat sopimuksettomaan maahan pysyvästi, eläke- ja sosiaaliturvasi Suomessa päättyy. Päätä siinä tapauksessa myös YEL-vakuutuksesi. 

  Saat lisätietoa työskentelystä sopimuksettomassa maassa Eläketurvakeskuksen sivuilta (etk.fi)

  Lisätietoa sosiaaliturvasta löydät Kelan sivuilta (kela.fi).

Ulkomailta Suomeen tuleva yrittäjä  

Kun asut Suomessa ja teet työsi Suomessa, huolehdit eläke- ja sosiaaliturvastasi ottamalla YEL-vakuutuksen. Kansalaisuudellasi ei ole merkitystä. Voit ottaa YEL-vakuutuksen myös, vaikka asuisit Suomen sijaan EU-/ETA-maassa tai Sveitsissä. Muistathan hakea ensin sosiaaliturvatunnuksen Digi-ja väestotietovirastosta.

Sinun ei kuitenkaan tarvitse ottaa YEL-vakuutusta, jos sinulla on toisen EU-/ETA-maan tai Sveitsin myöntämä lähetetyn yrittäjän A1-todistus tai A1-todistus siitä, että työskentelet yrittäjänä useassa maassa. Järjestä silloin sosiaali- ja eläketurvasi todistuksen osoittamasta maasta.

Muussa tapauksessa ota YEL-vakuutus Suomesta.

 1. Esimerkki 1

  Asut Venäjällä, mutta työskentelet yrittäjänä Suomessa. Et voi vakuuttaa yrittäjätoimintaasi Suomessa, koska et asu Suomessa. Järjestä eläketurvasi Venäjällä.

  Esimerkki 2

  Asut Virossa, mutta harjoitat yrittäjätoimintaa vain Suomessa. EU-säännösten mukaan YEL:n asumisvaatimus väistyy. Kuulut yrittäjätoimintasi osalta Suomen sosiaaliturvaan. Ota siksi YEL-vakuutus Suomesta.

  Ota YEL-vakuutus

Eläkettä ulkomailla tehdystä työstä

Eläkettä kertyy sen maan käytäntöjen mukaisesti, jossa olet ollut eläkevakuutettuna ulkomailla työskennellessäsi. Ulkomailla työskentely voi vaikuttaa Suomen työeläkkeen määrään.

Lue lisää ulkomailla tehdystä työstä kertyneestä eläkkeestä
Lue lisää, miten haet eläkettä ulkomailta