YEL-maksut ja laskuasiat

Yrittäjänä maksat YEL-vakuutusmaksut eli YEL-maksut itse. YEL-maksusi lasketaan YEL-työtulosi perusteella.

YEL-vakuutusmaksuprosentit 2024

Alla olevassa taulukossa on kerrottu vuoden 2024 vakuutusmaksuprosentit, aloittavan yrittäjän vakuutusmaksuprosentit sekä eläkkeen karttumisprosentit. 

Siirtymäaikana vuosina 2017-2025 eläkekarttuma on korotettu 1,7 prosenttiin. Tuolloin yrittäjä myös maksaa korotettua työeläkevakuutusmaksua 53 vuoden iän täyttämistä seuraavan kalenterivuoden alusta sen kalenterivuoden loppuun, jona hän täyttää 63 vuotta.

Ikä Eläkkeen kertyminen,
% työtulosta
YEL-maksu,
% työtulosta
Aloittavan yrittäjän
YEL-maksu, % työtulosta
Alle 53 1,5 24,1 18,8
53-62 1,7 25,6 19,97
vähintään 63 1,5 24,1 18,8

Mikä vaikuttaa YEL-maksun suuruuteen?

YEL-vakuutusmaksusi suuruuteen vaikuttaa neljä asiaa: vahvistettu YEL-työtulosi, vakuutusmaksuprosentti, maksujen eräkuukaudet sekä se, toimitko yrittäjänä ensimmäistä kertaa.

YEL-työtulo  

YEL-työtulon tulee vastata työpanoksesi rahallista arvoa.

Lue lisää YEL-työtulosta.

Vakuutusmaksuprosentti  

Vakuutusmaksuprosentti määräytyy iän mukaan. Katso tarkemmat tiedot yllä olevasta taulukosta.  

Maksujen eräkuukaudet 

Valitsemasi eräkuukaudet vaikuttavat YEL-maksun suuruuteen. Tämä tarkoittaa sitä, että maksulle lasketaan joko korkohyvitystä tai -veloitusta sen mukaan, painottuuko maksaminen alku- vai loppuvuoteen. Edullisin vaihtoehto on maksaa maksut yhdessä erässä tammikuussa. Vähintään puolten maksuista tulee kuitenkin erääntyä ennen elokuuta. Laske eräkuukausien vaikutukset YEL-maksuun YEL-laskurilla.

Muuta eräkuukausia verkkopalvelussa kohdassa Vakuutuksen tiedot. 
Kirjaudu verkkopalveluun.

Aloittavan yrittäjän alennus

Kun ryhdyt yrittäjäksi ensimmäistä kertaa, saat YEL-maksuusi aloittavan yrittäjän alennuksen ensimmäiseltä 48 kuukaudelta. Alennus on 22 prosenttia YEL-maksusta. Lue lisää aloittavan yrittäjän alennuksesta.

Mitä hyödyn YEL-vakuutusmaksujen maksamisesta?

Kun maksat YEL-vakuutusmaksuja, kartutat tulevaa eläkettäsi. Samalla varmistat oikeutesi erilaisiin sosiaalietuuksiin. YEL-työtulosi vaikuttaa seuraaviin etuuksiin:

  • vanhuus-, työkyvyttömyys- ja osittainen vanhuuseläke (työeläkeyhtiö) 
  • sairauspäiväraha (Kela) 
  • äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainraha sekä osittainen vanhempainraha (Kela) 
  • erityishoitoraha (Kela) 
  • kuntoutusraha (työeläkeyhtiö) 
  • mahdollisuus ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan (yrittäjäkassa) 
  • perheelle maksettava perhe-eläke yrittäjän kuolemantapauksen yhteydessä (työeläkeyhtiö). 

Jos YEL-laskun maksajan tiedot muuttuvat

Jos YEL-laskun maksajan yhteystiedot muuttuvat tai maksaja muuttuu (esim. maksajaksi tulee yritys, tai yrityksen toiminimi muuttuu osakeyhtiöksi), päivitäthän maksajan tiedot heti muutoksen astuttua voimaan. Pääset tekemään muutoksen verkkopalvelussamme kohdassa YEL-yhteystietoni.

Huomaathan, että muuttuneet yhteystiedot eivät välity Ilmariseen Postista tai Digi- ja väestötietoviranomaisilta.

Yrittäjän verkkopalvelun Laskut kohdasta saat YEL-laskusi pdf-kopion ja näet sekä maksamiesi että avoimien maksujesi tilanteen.

Kirjaudu verkkopalveluun