Lesken ja lapsen perhe-eläke

Jos puolisosi menehtyy, perhe-eläke antaa turvaa toimeentuloon. Sinä voit saada leskeneläkettä ja alaikäiset lapsenne lapseneläkettä.

Milloin voin saada perhe-eläkettä?

Voit saada perhe-eläkettä, jos jäät leskeksi. Sinä voit saada perhe-eläkkeestä leskeneläkkeen ja alle 18-vuotiaat lapset lapseneläkkeen. Voitte saada eläkkeen riippumatta siitä, oliko puolisosi työntekijä, yrittäjä vai työtön.

Leskeneläke tuo turvaa leskelle

Leskeneläkkeen saamisen edellytyksenä on aina, että olitte avioliitossa, rekisteröidyssä parisuhteessa tai sait entiseltä puolisoltasi henkilökohtaisesti jatkuvaa elatusapua. Jos olitte avoliitossa, et saa leskeneläkettä, vaikka teillä olisi yhteisiä lapsia. 

Jos teillä on yhteinen lapsi

Jos teillä on tai on ollut yhteinen lapsi ja avioliittonne on solmittu ennen kuin puolisosi täytti 65 vuotta, sinulla on leskeneläkeoikeus.

Jos teillä ei ole yhteistä lasta

Jos teillä ei ole eikä ole ollut yhteistä lasta, voit saada leskeneläkkeen, jos:

  • olit puolison kuollessa vähintään 50-vuotias tai olet saanut työkyvyttömyyseläkettä vähintään kolme vuotta ja
  • avioliittonne on kestänyt ainakin viisi vuotta ennen puolisosi kuolemaa ja
  • avioliitto on solmittu ennen kuin olet täyttänyt 50 vuotta ja puolisosi 65 vuotta

Voit saada eläkkeen myös, jos olitte solmineet liittonne 50 vuotta täytettyäsi. Näin on silloin, jos olet naisleski ja olet syntynyt 1.7.1950 tai sitä ennen ja avioliittonne oli voimassa 1.7.1990.

Uutinen: Perhe-eläkeuudistus liikahtaa taas – muutoksia voimaan 2022

Perhe-eläkeuudistus etenee jälleen, tavoitteena on uudistaa perhe-eläketurva vastaamaan yhteiskunnan ja perheiden muuttuneisiin tarpeisiin.

Lue lisää uutisestamme

Oletko oikeutettu leskeneläkkeeseen?

Alla olevasta kuvasta voit selvittää, oletko oikeutettu leskeneläkkeeseen.

Lesken eläkeoikeuden päättely.

Jos puolisosi menehtyi työtapaturmassa tai liikenneonnettomuudessa, voit saada korvauksen myös hänen työnantajansa tai yrityksensä tapaturmavakuutusyhtiöstä tai vahingon aiheuttaneen liikennevakuutusyhtiöstä. Korvaus voi vähentää Ilmarisen maksamaa perhe-eläkettä. 

Voit saada korvauksen myös työntekijän ryhmähenkivakuutuksesta. Hae sitä työntekijäin ryhmähenkivakuutuspoolista.

Voit saada korvauksen myös Kelasta. Tutustu korvaukseen (kela.fi).

Jos edunjättäjä oli työskennellyt ulkomailla, saatat lastesi kanssa saada perhe-eläkettä myös hänen työskentelymaistaan. Lue lisää ulkomaisen eläkkeen hakemisesta.

 

Lapseneläke turvaa 18-vuotiaaksi saakka

Puolisosi alle 18-vuotias lapsi saa lapseneläkkeen. Hän saa eläkkeen riippumatta siitä, asuiko hän puolisosi kanssa vai ei tai onko hän biologinen tai adoptoitu. Kasvattilapsena hän ei saa eläkettä.

Sinunkin lapsesi voi saada lapseneläkkeen, vaikka menehtynyt puolisosi ei olisi hänen vanhempansa. Näin on silloin, jos lapsesi asui sinun ja puolisosi kanssa samassa taloudessa puolisosi kuollessa. Lapsesi voi saada lapseneläkkeen kuitenkin vain, jos sinä ja puolisosi olitte avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa.

Perhe-eläkkeen määrä

Perhe-eläke perustuu puolisosi työeläketurvaan. Perhe-eläkkeen määrään vaikuttavat sinun työeläketurvasi ja lasten lukumäärä. Perhe-eläkkeeseen eivät vaikuta sinun eivätkä puolisosi kansaneläke, vapaaehtoiset eläkkeet tai kuolinpesän varallisuus. 

Perhe-eläke on sitä suurempi, mitä useampi alle 18-vuotias lapsi perheessänne on. Jos teillä ei ole lapsia, perhe-eläke koostuu pelkästä leskeneläkkeestä ja on silloin enintään puolet perhe-eläkkeen enimmäismäärästä.

Oheisesta taulukosta näet, miten lasten määrä vaikuttaa perhe-eläkkeeseen. Siinä eläke on jaettu 12 osaan, jolloin murtoluku 12/12 kuvaa täyttä perhe-eläkettä ja 6/12 puolta perhe- eläkettä. 

Eläke Ei lapsia 1 lapsi 2 lasta 3 lasta 4 lasta tai
enemmän
Leskeneläke 6/12 6/12 5/12 3/12 2/12
Lapseneläkkeet yhteensä - 4/12 7/12 9/12 10/12
Perhe-eläke yhteensä 6/12 10/12 12/12 12/12 12/12


Leskeneläkkeesi määrä tarkistetaan tietyissä tilanteissa, jolloin se saattaa muuttua:

  • Kun olet yli 65-vuotias tai saat omaa työeläkettä eikä sinulla ole alle 18-vuotiaita lapsia, leskeneläkkeesi voi pienentyä heti sen alkaessa.
  • Kun et ole vielä omalla työeläkkeellä eikä sinulla ole alle 18-vuotiaita lapsia, leskeneläkkeesi saattaa pienentyä kuuden kuukauden kuluttua sen alkamisesta.
  • Kun perheessäsi on yksi tai useampi lapseneläkettä saava lapsi, joka asui sinun ja puolisosi kanssa puolisosi kuollessa, tehdään leskeneläkkeeseen vähennys vasta, kun nuorin heistä täyttää 18 vuotta.
  • Kun alat saamaan omaa työeläkettäsi

Leskeneläkkeesi pienenemisen määrä riippuu siitä, kuinka paljon saat omaa työeläkettä nyt tai tulevaisuudessa. Jos oma työeläkkeesi on suuri, on mahdollista, että et saa perhe-eläkettä lainkaan.  

Hae perhe-eläkettä kätevästi OmaEläke-palvelustamme.

Kirjaudu OmaEläke-palveluun