Perhe-eläke – leskeneläke ja lapseneläke

Perhe-eläke antaa turvaa toimeentuloon perheenhuoltajan menehtyessä. Puoliso voi saada leskeneläkettä ja alle 20-vuotiaat lapset lapseneläkettä.

Milloin voi saada perhe-eläkettä?

Perhe-eläke tuo taloudellista turvaa, kun puoliso tai huoltaja menehtyy. Perhe-eläkkeitä ovat leskeneläke, jota leski voi saada, ja lapseneläke, jota lapsi voi saada. Ilmarisesta voit saada työeläkelaitoksen leskeneläkettä ja lapseneläkettä.

Leskeneläke on työeläketurva leskelle

Voit olla oikeutettu saamaan perhe-eläkkeen leskeneläkettä, jos jäät leskeksi, ja olit puolisosi kanssa avioliitossa, avoliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa. Voit saada eläkkeen riippumatta siitä, asutko ulkomailla vai Suomessa ja oliko puolisosi työntekijä, yrittäjä vai työtön.

Selvitä, voitko saada leskeneläkettä

Alla olevalla testillä voit selvittää, onko sinulla oikeus leskeneläkkeeseen. Testin alta löydät myös kuvan, jossa on havainnollistettu, milloin leskeneläkettä voi saada.

 

Pitääkö minun ilmoittaa kuolemasta Ilmariselle?

Jos menehtynyt perheenjäsenesi sai eläkettä Ilmarisesta ja asui Suomessa, sinun ei tarvitse ilmoittaa meille kuolemasta. Jos hän asui ulkomailla, ilmoita meille kuolemasta mahdollisimman pian.

Lue lisää ilmoittamisesta

Leskeneläkkeen määrä

Voit arvioida leskeneläkkeesi määrää leskeneläkelaskurilla. Siirry laskuriin.

Leskeneläkkeen suuruus perustuu puolisosi työeläkkeeseen. Leskeneläke on enintään puolet puolisosi työeläkkeen määrästä. Leskeneläkkeen suuruuteen voi vaikuttaa puolisosi työeläkkeen lisäksi sinun oman työeläkkeesi määrä ja lasten lukumäärä. Siihen ei vaikuta sinun eivätkä puolisosi kansaneläke, vapaaehtoiset eläkkeet tai kuolinpesän varallisuus.

Jos saat omaa työeläkettä tai olet yli 65-vuotias, eikä sinulla ole alle 18-vuotiaita lapsia, leskeneläkkeesi määrään vaikuttaa oman työeläkkeesi määrä. Jos oma työeläkkeesi on suuri, on mahdollista, että leskeneläkettä ei jää maksettavaksi.

Jos et vielä saa omaa työeläkettä, voit saada leskeneläkkeen alkueläkkeenä kuuden kuukauden ajan. Alkueläkkeen määrä on puolet puolisosi työeläkkeen määrästä.

Jos saat jo leskeneläkettä, näet leskeneläkkeesi määrän OmaEläkkeessä.

 1. Eläkelaskelman osio Summa
  Edunjättäjän peruseläke 1 100 euroa
  Lesken peruseläke 550 euroa eli puolet edunjättäjän peruseläkkeestä
  Leskeneläkkeen vähennys 60,5 euroa
  (Luvun muodostuminen selitetään tämän taulukon alla kohdassa 'Leskeneläkkeen vähennyksen laskeminen')
  Maksettava lesken peruseläke 489,5 euroa
  (= 550 euroa - 60,5 euroa ) 

   

  Leskeneläkkeen vähennyksen laskeminen

  Eläkelaskelman osio Summa
  Lesken oma työeläke 900 euroa
  Leskeneläkkeen vähentämisen peruste 779 euroa
  eli Sosiaali- ja terveysministeriön vuosittain vahvistama rajamäärä
  Ylite eli lesken oman työeläkkeen ja leskeneläkkeen vähentämisen perusteen erotus 121 euroa
  ( = 900 euroa - 779 euroa )
  Leskeneläkkeen vähennys eli puolet ylitteestä 60,5 euroa
  ( = 121 euroa jaettuna kahdella )
 2. Leskeneläkkeen määrä voi muuttua kolmessa eri tilanteessa:

  1. Alkueläkkeen jälkeen leskeneläkkeen määrä lasketaan uudelleen ja eläkkeen määrä saattaa pienentyä.
  2. Leskeneläkkeen määrä lasketaan uudelleen myös silloin, kun jäät omalle työeläkkeelle. Jos leskeneläkkeen määrä muuttuu, annamme sinulle uuden päätöksen.
  3. Jos samassa taloudessa asuu yksi tai useampi lapseneläkettä saava lapsi, leskeneläkkeen määrä lasketaan uudelleen vasta, kun nuorin lapsista täyttää 18 vuotta.

  Jos leskeneläkkeen määrä muuttuu, tilaa uusi verokortti verottajalta (vero.fi).

Leskeneläkkeen hakeminen

Kun haluat hakea leskeneläkettä, täytä leskeneläkehakemus menehtyneen puolisosi eläkeyhtiöön. Jos menehtynyt puolisosi oli meidän asiakkaamme, täytä leskeneläkehakemus OmaEläkkeessä. Käsittelemme hakemuksen noin 1-2 kuukauden kuluessa ja saat ilmoituksen päätöksestä tekstiviestitse ja OmaEläkkeeseen.

Jos et pysty täyttämään hakemuslomaketta OmaEläkkeessä, täytä tämä leskeneläkehakemus. Lähetä hakemus ja mahdolliset liitteet OmaEläke-palvelun Lähetä viesti -toiminnolla.

Hyvä tietää leskeneläkkeestä

 1. Yhteinen lapsi

  Jos teillä on tai on ollut yhteinen lapsi ja avioliittonne tai rekisteröity parisuhteenne on solmittu ennen kuin puolisosi täytti 65 vuotta, sinulla voi olla oikeus leskeneläkkeeseen. Avoliitossa oikeus leskeneläkkeeseen voi täyttyä, jos sinulla on yhteisiä, samassa taloudessa asuneita, alaikäisiä lapsia puolisosi kanssa ja asuitte yhdessä vähintään viisi vuotta. Ennen vuotta 2022 avopuolisoilla ei ollut oikeutta leskeneläkkeeseen.

  Ei yhteistä lasta

  Avopuolisoilla ei ole oikeutta leskeneläkkeeseen, jos puolison kanssa ei ole yhteistä alaikäistä lasta.

  Avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa, voit saada leskeneläkkeen, vaikka sinulla ei olisi yhteistä lasta puolisosi kanssa. Seuraavat edellytykset tulee kuitenkin täyttyä:

  • olit puolison kuollessa vähintään 50-vuotias tai olet saanut työkyvyttömyyseläkettä vähintään kolme vuotta ja
  • avioliittonne on kestänyt ainakin viisi vuotta ennen puolisosi kuolemaa ja
  • avioliitto on solmittu ennen kuin olet täyttänyt 50 vuotta ja puolisosi 65 vuotta

  Voit saada eläkkeen myös, jos olitte solmineet liittonne 50 vuotta täytettyäsi. Näin on silloin, jos olet naisleski ja olet syntynyt 1.7.1950 tai sitä ennen ja avioliittonne oli voimassa 1.7.1990.

 2. Leskille, jotka ovat syntyneet ennen vuotta 1975, leskeneläke myönnetään toistaiseksi.

  Leskille, jotka ovat syntyneet vuonna 1975 ja sen jälkeen, leskeneläke myönnetään kymmenen vuoden määräajaksi tai vähintään siihen saakka, kun nuorin lapsi täyttää 18 vuotta. Määräaikaisuus ei kuitenkaan vaikuta ennen vuotta 2022 myönnettyihin leskeneläkkeisiin.

  Avoliiton perusteella myönnettyä leskeneläkettä maksetaan siihen asti, kun nuorin yhteinen lapsi täyttää 18 vuotta.

  Leskeneläke päättyy kuitenkin silloin, jos leski solmii uuden avioliiton alle 50-vuotiaana.

 3. Perhe-eläkettä voi saada perheenhuoltajan kuolemaa seuraavan kuukauden alusta. Esimerkiksi jos perheenhuoltaja menehtyi maaliskuussa, leskeneläkettä ja lapseneläkettä voi saada huhtikuun alusta alkaen.

  Voit saada perhe-eläkettä takautuvasti enintään kuuden kuukauden ajalta.

 4. Työnantajan tarjoamissa lisäeläkkeissä voi olla maininta oikeudesta hautausavustukseen. Tutkimme oikeuden ilman erillistä hakemusta. Hautausavustus maksetaan menehtyneen tilille.

 5. Voit saada perhe-eläkkeen myös Kelasta. Lue lisää (kela.fi).

  Jos edunjättäjä oli työskennellyt ulkomailla, saatat lastesi kanssa saada perhe-eläkettä myös hänen työskentelymaistaan. Lue lisää ulkomaisen eläkkeen hakemisesta.

  Jos puolisosi menehtyi työtapaturmassa tai liikenneonnettomuudessa, voit saada korvauksen myös hänen työnantajansa tai yrityksensä tapaturmavakuutusyhtiöstä tai vahingon aiheuttaneen liikennevakuutusyhtiöstä. Korvaus voi vähentää Ilmarisen maksamaa perhe-eläkettä. 

  Voit saada korvauksen myös työntekijän ryhmähenkivakuutuksesta. Lue lisää ryhmähenkivakuutuspooli (tvk.fi).

Saatko jo perhe-eläkettä? Lue tietoa eläkkeensaajalle esimerkiksi eläkkeen maksamisesta, verotuksesta, ja työnteosta eläkkeellä.

Lue tietoa eläkkeensaajalle

Lapseneläke tuo turvaa alle 20-vuotiaalle lapselle

Menehtyneen puolison alle 20-vuotiaalla lapsella on oikeus perhe-eläkkeen lapseneläkkeeseen. Lapseneläkkeen voi saada riippumatta siitä, asuiko lapsi puolisosi kanssa vai ei. Lapseneläkkeeseen on oikeus sekä biologisilla että adoptoiduilla lapsilla. Kasvattilapsilla ei ole oikeutta leskeneläkkeeseen.

Lesken lapsi voi saada lapseneläkkeen, vaikka menehtynyt puoliso ei olisi hänen vanhempansa. Näin on silloin, jos lapsi asui lesken ja puolison kanssa samassa taloudessa puolison kuollessa. Lesken lapsi voi saada lapseneläkkeen kuitenkin vain, jos leski ja puoliso olivat avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa.

Selvitä, voiko lapsi saada lapseneläkettä

Alla olevalla testillä voit selvittää, milloin voi saada lapseneläkettä.

Lapseneläkkeen määrä

Lapseneläkkeen määrä riippuu siitä, kuinka monelle edunjättäjän lapselle lapseneläkettä maksetaan. Jos perheessä ei ole leskeneläkkeen saajaa, lesken osuus perhe-eläkkeestä myönnetään lapsille.

Alla olevasta taulukosta näet, miten lasten määrä vaikuttaa perhe-eläkkeeseen. Siinä eläke on jaettu 12 osaan, jolloin murtoluku 12/12 kuvaa täyttä perhe-eläkettä ja 6/12 puolta perhe-eläkettä.

Eläke Ei lapsia 1 lapsi 2 lasta 3 lasta 4 lasta tai
enemmän
Leskeneläke 6/12 6/12 5/12 3/12 2/12
Lapseneläkkeet yhteensä - 4/12 7/12 9/12 10/12
Perhe-eläke yhteensä 6/12 10/12 12/12 12/12 12/12

 

Alaikäisen lapsen eläke voidaan maksaa huoltajan tilille tai lapsen omalle tilille. Kun lapsi täyttää 18 vuotta, lapseneläke maksetaan lapsen omalle tilille.

Selite Summa
Edunjättäjän peruseläke 2.000 €
Lesken osuus 5/12 * 2000 € = 833,33 €
Lapseneläkkeet yhteensä 7/12 * 2000 € = 1.166,67 €
Kummankin lapsen oma osuus ilman lesken osuutta 1.166,67 € / 2 = 583,34 €
Lesken osuus jaetaan tasan molemmille lapsille 833,33 € / 2 = 416,66 €
Kummankin lapsen oma osuus lapseneläkkeestä 583,34 € + 416,66 € = 1.000 €

Jos menehtyneen huoltajan jälkeen useampi lapsi saa lapseneläkettä, lasketaan lapseneläkkeen määrä uudelleen siinä vaiheessa, kun joku lapsista täyttää 20 vuotta. Tällöin lapseneläkkeen määrä muuttuu. Tarkista silloin veroprosentin muutostarve verottajalta.

Lapseneläkkeen hakeminen

Kun haluat hakea lapseneläkettä, täytä lapseneläkehakemus menehtyneen huoltajan eläkeyhtiöstä. Se, miten sinun tulee hakea lapseneläkettä Ilmarisesta, riippuu lapsen iästä. Lue ohjeet alta. Käsittelemme hakemuksen noin 1-2 kuukauden kuluessa ja saat ilmoituksen päätöksestä tekstiviestitse ja OmaEläkkeeseen.

 1. Jos lapseneläkettä haetaan alle 18-vuotiaalle lapselle, täytä lapseneläkehakemus OmaEläkkeessä. Jokaiselle lapselle tulee tehdä oma hakemus.

  Jos haet myös Kelan perhe-eläkettä, ilmoita siitä hakemuksella. Toimitamme hakemuksen puolestasi Kelaan. Mikäli haluat lisätietoa Kelan maksamista eläkkeistä, ole yhteydessä Kelaan.

 2. 18 vuotta täyttäneen lapsen tulee hakea lapseneläkettä itse. Toimi näin:

  1. Täytä tämä lapseneläkehakemus
  2. Lähetä hakemus meille OmaEläkkeessä Lähetä viesti -toiminnolla.

  Jos haet myös Kelan perhe-eläkettä, ilmoita siitä hakemuksella. Toimitamme hakemuksen puolestasi Kelaan. Mikäli haluat lisätietoa Kelan maksamista eläkkeistä, ole yhteydessä Kelaan.