Perhe-eläke – leskeneläke ja lapseneläke

Perhe-eläke antaa turvaa toimeentuloon perheenhuoltajan menehtyessä. Puoliso voi saada leskeneläkettä ja alle 20-vuotiaat lapset lapseneläkettä.

Milloin voin saada perhe-eläkettä?

Leskenä voit saada leskeneläkettä ja lapsena lapseneläkettä perheenhuoltajan kuolemaa seuraavan kuukauden alusta. Esimerkiksi jos perheenhuoltaja menehtyi maaliskuussa, leskeneläkettä ja lapseneläkettä voi saada huhtikuun alusta alkaen. Voit saada perhe-eläkettä takautuvasti enintään kuuden kuukauden ajalta.

Toimi näin

1. Tarkista alla olevan ’Oletko oikeutettu leskeneläkkeeseen’ -kuvan avulla, onko sinulla oikeus leskeneläkkeeseen. Oikeuden lapseneläkkeeseen voit tarkistaa myös tältä sivulta.
2. Arvioi leskeneläkkeen määrää leskeneläkelaskurilla.
3. Täytä perhe-eläkehakemus (leskeneläkehakemus tai lapseneläkehakemus) OmaEläke-palvelussa. Jos haet myös Kelan perhe-eläkettä, ilmoita siitä hakemuksella. Toimitamme silloin hakemuksen puolestasi Kelaan. Mikäli haluat lisätietoa Kelan maksamista eläkkeistä, ole yhteydessä Kelaan (kela.fi).

Voinko saada leskeneläkettä?

Voit saada leskeneläkettä, jos jäät leskeksi. Voit saada eläkkeen riippumatta siitä, oliko puolisosi työntekijä, yrittäjä vai työtön. Alla olevasta kuvasta voit tarkistaa, oletko oikeutettu leskeneläkkeeseen.

Lesken eläkeoikeuden päättely.

Voit saada leskeneläkettä, jos olit avioliitossa, rekisteröidyssä parisuhteessa tai avoliitossa puolisosi kanssa tai sait entiseltä puolisoltasi henkilökohtaisesti jatkuvaa elatusapua.

Alta voit lukea lisätietoa, miten yhteinen lapsi vaikuttaa leskeneläkkeeseen.

 1. Jos teillä on tai on ollut yhteinen lapsi ja avioliittonne tai rekisteröity parisuhteenne on solmittu ennen kuin puolisosi täytti 65 vuotta, sinulla voi olla oikeus leskeneläkkeeseen. Avoliitossa oikeus leskeneläkkeeseen voi täyttyä, jos sinulla on yhteisiä, samassa taloudessa asuneita, alaikäisiä lapsia puolisosi kanssa ja asuitte yhdessä vähintään viisi vuotta. Ennen vuotta 2022 avopuolisoilla ei ollut oikeutta leskeneläkkeeseen.

 2. Avopuolisoilla ei ole oikeutta leskeneläkkeeseen, jos puolison kanssa ei ole yhteistä alaikäistä lasta.

  Avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa, voit saada leskeneläkkeen, vaikka sinulla ei olisi yhteistä lasta puolisosi kanssa. Seuraavat edellytykset tulee kuitenkin täyttyä:

  • olit puolison kuollessa vähintään 50-vuotias tai olet saanut työkyvyttömyyseläkettä vähintään kolme vuotta ja
  • avioliittonne on kestänyt ainakin viisi vuotta ennen puolisosi kuolemaa ja
  • avioliitto on solmittu ennen kuin olet täyttänyt 50 vuotta ja puolisosi 65 vuotta

  Voit saada eläkkeen myös, jos olitte solmineet liittonne 50 vuotta täytettyäsi. Näin on silloin, jos olet naisleski ja olet syntynyt 1.7.1950 tai sitä ennen ja avioliittonne oli voimassa 1.7.1990.

Leskeneläkkeen määräaikaisuus

Leskille, jotka ovat syntyneet vuonna 1975 ja sen jälkeen, leskeneläke myönnetään kymmenen vuoden määräajaksi tai vähintään siihen saakka, kun nuorin lapsi täyttää 18 vuotta. Määräaikaisuus ei vaikuta ennen vuotta 2022 myönnettyihin leskeneläkkeisiin, eikä koske ennen vuotta 1975 syntyneitä leskiä.

Milloin voi saada lapseneläkettä?

Puolisosi alle 20-vuotiaalla lapsella on oikeus perhe-eläkkeeseen. Lapseneläkkeen voi saada riippumatta siitä, asuiko lapsi puolisosi kanssa vai ei. Lapseneläkkeeseen on oikeus sekä biologisilla että adoptoiduilla lapsilla, mutta kasvattilapsilla ei ole oikeutta eläkkeeseen.

Lesken lapsi voi saada lapseneläkkeen, vaikka menehtynyt puolisosi ei olisi hänen vanhempansa. Näin on silloin, jos lapsi asui lesken ja puolison kanssa samassa taloudessa puolison kuollessa. Lesken lapsi voi saada lapseneläkkeen kuitenkin vain, jos leski ja puoliso olivat avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa.

Perhe-eläkkeen määrä

Perhe-eläke perustuu puolisosi työeläkkeeseen. Perhe-eläkkeen määrään vaikuttavat sinun työeläkkeesi ja lasten lukumäärä. Perhe-eläkkeeseen eivät vaikuta sinun eivätkä puolisosi kansaneläke, vapaaehtoiset eläkkeet tai kuolinpesän varallisuus.

Jos saat jo leskeneläkettä, näet eläkkeesi määrän OmaEläke-palvelussa.

Leskeneläkkeen määrä

Leskeneläkkeen määrä on enintään puolet puolisosi työeläkkeen määrästä. Lapseneläkettä saavien lasten lukumäärä vaikuttaa leskeneläkkeen määrään.

Jos saat omaa työeläkettä tai olet yli 65-vuotias, eikä sinulla ole alle 18-vuotiaita lapsia, leskeneläkkeesi määrään vaikuttaa oman työeläkkeesi määrä. Jos oma työeläkkeesi on suuri, on mahdollista, että perhe-eläkettä ei jää maksettavaksi.

Jos et vielä saa omaa työeläkettä, voit saada leskeneläkkeen alkueläkkeenä 6 kuukauden ajan. Alkueläkkeen määrä on puolet puolisosi työeläkkeen määrästä.

Leskeneläkkeen määrän tarkistaminen

Alkueläkkeen jälkeen leskeneläkkeesi määrä tarkistetaan ja se saattaa pienentyä. Jos samassa taloudessa asuu yksi tai useampi lapseneläkettä saava lapsi, leskeneläkkeesi määrä tarkistetaan vasta, kun nuorin lapsista täyttää 18 vuotta. Leskeneläkkeesi määrä tarkistetaan myös silloin, kun jäät omalle työeläkkeelle. Jos leskeneläkkeen määrä muuttuu, tilaa uusi verokortti verottajalta osoitteessa vero.fi.

 1. Eläkelaskelman osio Summa
  Edunjättäjän peruseläke 1.100 €
  Lesken peruseläke 550 € eli puolet edunjättäjän peruseläkkeestä
  Leskeneläkkeen vähennys 60,5 € Luvun muodostuminen selitetään alla kohdassa Leskeneläkkeen vähennyksen laskeminen
  Maksettava lesken peruseläke 489,5 € (= 550 € - 60,5 € ) 

   

  Leskeneläkkeen vähennyksen laskeminen

  Eläkelaskelman osio Summa
  Lesken oma työeläke 900 €
  Leskeneläkkeen vähentämisen peruste 779 € eli Sosiaali- ja terveysministeriön vuosittain vahvistama rajamäärä
  Ylite eli lesken oman työeläkkeen ja leskeneläkkeen vähentämisen perusteen erotus 121 € ( = 900 € - 779 € )
  Leskeneläkkeen vähennys eli puolet ylitteestä 60,5 € ( = 121 € / 2 )

Lapseneläkkeen määrä

Lapseneläkkeen määrä riippuu siitä, kuinka monelle lapseneläkettä maksetaan. Jos perheessä ei ole leskeneläkkeen saajaa, lesken osuus perhe-eläkkeestä myönnetään lapsille.

Alaikäisen lapsen eläke voidaan maksaa huoltajan tilille tai lapsen omalle tilille. Kun lapsi täyttää 18 vuotta, lapseneläke maksetaan lapsen omalle tilille. Jos lapseneläkkeen määrä muuttuu, tai maksaminen jatkuu 20 vuoden ikään saakka, tarkista veroprosentin muutostarve verottajalta osoitteessa vero.fi.

Oheisesta taulukosta näet, miten lasten määrä vaikuttaa perhe-eläkkeeseen. Siinä eläke on jaettu 12 osaan, jolloin murtoluku 12/12 kuvaa täyttä perhe-eläkettä ja 6/12 puolta perhe- eläkettä. 

Eläke Ei lapsia 1 lapsi 2 lasta 3 lasta 4 lasta tai
enemmän
Leskeneläke 6/12 6/12 5/12 3/12 2/12
Lapseneläkkeet yhteensä - 4/12 7/12 9/12 10/12
Perhe-eläke yhteensä 6/12 10/12 12/12 12/12 12/12


Selite Summa
Edunjättäjän peruseläke 2.000 €
Lesken osuus 5/12 * 2000 € = 833,33 €
Lapseneläkkeet yhteensä 7/12 * 2000 € = 1.166,67 €
Kummankin lapsen oma osuus ilman lesken osuutta 1.166,67 € / 2 = 583,34 €
Lesken osuus jaetaan tasan molemmille lapsille 833,33 € / 2 = 416,66 €
Kummankin lapsen oma osuus lapseneläkkeestä 583,34 € + 416,66 € = 1.000 €

Jos puolisosi menehtyi työtapaturmassa tai liikenneonnettomuudessa, voit saada korvauksen myös hänen työnantajansa tai yrityksensä tapaturmavakuutusyhtiöstä tai vahingon aiheuttaneen liikennevakuutusyhtiöstä. Korvaus voi vähentää Ilmarisen maksamaa perhe-eläkettä. 

Voit saada korvauksen myös työntekijän ryhmähenkivakuutuksesta. Hae sitä työntekijäin ryhmähenkivakuutuspoolista.

Voit saada perhe-eläkkeen myös Kelasta. Lue lisää (kela.fi).

Jos edunjättäjä oli työskennellyt ulkomailla, saatat lastesi kanssa saada perhe-eläkettä myös hänen työskentelymaistaan. Lue lisää ulkomaisen eläkkeen hakemisesta.

 

Hae perhe-eläkettä helposti OmaEläke-palvelussamme.

Kirjaudu OmaEläke-palveluun