Neuvottelukunnat

Neuvottelukunnat ovat vapaamuotoisia ja neuvoa-antavia hallintoelimiä. Ilmarisessa toimivat eläkeasiain, asiakkaiden ja palkansaajien neuvottelukunnat.

Neuvottelukunnat syventävät yhteistyötä 

Neuvottelukunnat syventävät yhteistyötä ja parantavat tiedonkulkua meidän, asiakkaiden ja työmarkkinajärjestöjen välillä.

Eläkeasiain neuvottelukunta

Eläkeasiain neuvottelukunta koostuu Ilmarisen ja työmarkkinajärjestöjen edustajista. Neuvottelukunta antaa suosituksia työkyvyttömyyseläke- ja kuntoutusratkaisuissa. 

Puheenjohtaja  

  • Kristiina Halonentyökykyjohtaja, työkykyriskin hallinta ja kuntoutus, Ilmarinen 

Varapuheenjohtaja  

  • Maija Haanpää, ylilääkäri, Ilmarinen 

Muut jäsenet 

  • Ralf Forsén, yksikönjohtaja, Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry 
  • Timo Höykinpuro, johtava asiantuntija, Palvelualojen työnantajat PALTA ry 
  • Kim Kaskiaro, työmarkkinajohtaja, Rakennusteollisuus RT ry 
  • Kari Tiainen, lakimies, Tehy ry 
  • Alli Tiensuu, työvoimapoliittinen asiantuntija , Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
  • Antti Veirto, yksikönpäällikkö, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry 

Asiakkaiden neuvottelukunta

Asiakkaiden neuvottelukunta koostuu yritysten, yrittäjien ja yrittäjäjärjestöjen edustajista. Neuvottelukunta edistää Ilmarisen ja sen asiakasyritysten sekä Ilmarisen ja yrittäjien ja heitä edustavien järjestöjen välistä yhteistyötä. Neuvottelukunta tukee työntekijän eläkelain (TyEL) ja yrittäjien eläkelain (YEL) mukaisen vakuutus- ja eläketurvan kehittämistä. Lisäksi neuvottelukunta lisää asiakas- ja yrittäjänäkökulmaa Ilmarisen sijoitustoiminnassa.

Palkansaajien neuvottelukunta

Palkansaajien neuvottelukunta koostuu Ilmarisen asiakasyrityksissä työskentelevistä henkilöistä. Neuvottelukunta edistää Ilmarisessa vakuutettujen työntekijöiden ja Ilmarisen välistä yhteistyötä. Neuvottelukunta tukee työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutus- ja eläketurvan kehittämistä.