Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen

Kun palkkaat yritykseesi työntekijän, sinusta tulee työnantaja. Työnantajana sinun tulee huolehtia myös työntekijäsi eläketurvasta. Tältä sivulta löydät tietoa, mitä sinun tulee ottaa huomioon, kun ensimmäisen työntekijän palkkaaminen on ajankohtaista.

Ensimmäisen työntekijän palkkaus tuo vastuun työntekijän eläketurvasta

Kun palkkaat työntekijän, hänen eläketurva on sinun vastuullasi. Työntekijäsi eläketurva on vastuullasi riippumatta siitä, palkkaatko hänet määräajaksi vai toistaiseksi, tai palkkaatko yhden vai useamman työntekijän. Huolehdit eläketurvasta ottamalla TyEL-vakuutuksen, tai toimimalla tilapäisenä työnantajana.

Sinun pitää ottaa lakisääteinen TyEL-vakuutus, kun

  • sinulla on jatkuvassa työsuhteessa vähintään yksi 17-67-vuotias työntekijä tai
  • kuuden kuukauden aikana työntekijöillesi maksamasi palkat ylittävät 9 822 euroa vuonna 2024 (9 348 euroa vuonna 2023).

Jos ylläolevat ehdot eivät täyty, vakuuta työntekijäsi tilapäisenä työnantajana ilman TyEL-vakuutusta. Lue lisää tilapäisestä työnantajuudesta.

Vastuullasi voi olla työntekijäsi muukin sosiaaliturva

Työnantajana vastuullasi on myös työntekijäsi sosiaaliturva, jos maksat työntekijällesi palkkaa kalenterivuoden aikana yli 1 300 euroa.

Tässä tilanteessa maksat palkan lisäksi niin sanottuja työnantajamaksuja eli sivukuluja. Nämä sivukulut muodostuvat kolmesta vakuutusmaksusta. Vakuutukset ovat:

  1. työtapaturma- ja ammattivakuutus
  2. työttömyysvakuutus
  3. ryhmähenkivakuutus.

Ota työntekijällesi nämä vakuutukset ennen kuin hän aloittaa työnsä. Työtapaturma- ja ammattivakuutuksen sekä ryhmähenkivakuutuksen voit ottaa haluamastasi vakuutusyhtiöstä. Työttömyysvakuutuksen puolestaan voit ottaa vain Työllisyysrahastosta. Lue työllisyysrahaston palveluista (tyollisyysrahasto.fi).

Jos maksat työntekijällesi palkkaa 2000€/kk, työntekijäsi maksaa sinulle pakollisine sivukuluineen noin 2650€.

Selvitä laskurillamme, mitkä sinun työntekijäsi sivukulut ovat. Näet laskurista sivukulujen erittelyn eli sen, kuinka paljon maksat eläkemaksuja ja kuinka paljon muita pakollisia vakuutusmaksuja.

Siirry palkkalaskuriin


Pidätä työttömyysmaksu aina

Pidätä työttömyysvakuutusmaksu aina, vaikka työntekijällesi maksamasi palkka ei ylittäisikään alarajaa. Pidättämäsi osuus jää silloin sinulle työnantajana. Jos maksat palkkoja yli verottajan määrittelemän alarajan, maksa näiden kolmen vakuutusmaksun lisäksi myös sosiaaliturvamaksu eli sairausvakuutusmaksu.

Vastuuta, hyötyä, iloa!

Varaudu näiden pakollisten kulujen lisäksi myös muihin kuluihin, kuten sairausloman ajan palkkaan, työterveyshuollon kustannuksiin sekä vanhempainvapaiden kuluihin. Kela korvaa sinulle näistä osan.

Työnantajana sinulla on paljon velvollisuuksia, mutta uudesta työkaverista on sinulle myös paljon hyötyä ja iloa. Onnea matkaan!