Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen

Kun palkkaat työntekijän, tulee sinun huolehtia myös työntekijäsi eläketurvasta. Joskus vastuullasi on hänen muukin sosiaaliturvansa.

Ensimmäisen työntekijän palkkaus tuo uudenlaisia vastuita

Kun palkkaat ensimmäisen työntekijän ja ryhdyt työnantajaksi, sinulle tulee uusia velvollisuuksia. Yksi niistä koskee sitä, että huolehdit työntekijäsi eläketurvasta. Työntekijäsi eläketurva on vastuullasi, kun

  • hän on 17–68-vuotias (Vakuuttamisvelvollisuus päättyy sen kuukauden lopussa, jolloin työntekijä täyttää 68 v.)
  • maksat hänelle palkkaa vähintään 65,26 euroa kuukaudessa vuonna 2023.

Työntekijäsi eläketurva on vastuullasi riippumatta siitä, palkkaatko hänet määräajaksi vai toistaiseksi tai palkkaatko yhden vai useamman työntekijän.

Huolehdit työntekijäsi eläketurvasta kahdella vaihtoehtoisella tavalla: ota työntekijän eläkevakuutus eli TyEL-vakuutus tai maksa pelkkä TyEL-maksu. Se, kummalla tavalla toimit, riippuu siitä, oletko tilapäinen työnantaja vai sopimustyönantaja.

Vastuullasi on työntekijäsi muukin sosiaaliturva

Työnantajana vastuullasi saattaa olla työntekijäsi eläketurvan lisäksi hänen muukin sosiaaliturvansa. Näin on silloin, kun maksat työntekijällesi palkkaa kalenterivuoden aikana yli 1 300 euroa. Silloin maksat palkan lisäksi niin sanottuja työnantajamaksuja eli sivukuluja. Nämä sivukulut muodostuvat kolmesta vakuutusmaksusta. Vakuutukset ovat

  1. työtapaturma- ja ammattivakuutus
  2. työttömyysvakuutus
  3. ryhmähenkivakuutus.

Ota työntekijöillesi nämä vakuutukset. Työtapaturma- ja ammattivakuutuksen sekä ryhmähenkivakuutuksen voit ottaa haluamastasi vakuutusyhtiöstä. Työttömyysvakuutuksen puolestaan voit ottaa vain Työllisyysrahastosta. Lue työllisyysrahaston palveluista (tyollisyysrahasto.fi).

Jos maksat työntekijällesi palkkaa 2000€/kk, työntekijäsi maksaa sinulle pakollisine sivukuluineen noin 2650€.

Selvitä laskurillamme, mitkä sinun työntekijäsi sivukulut ovat. Näet laskurista sivukulujen erittelyn eli sen, kuinka paljon maksat eläkemaksuja ja kuinka paljon muita pakollisia vakuutusmaksuja.

Siirry palkkalaskuriin


Pidätä työttömyysmaksu aina

Pidätä työttömyysvakuutusmaksu aina, vaikka työntekijällesi maksamasi palkka ei ylittäisikään alarajaa. Pidättämäsi osuus jää silloin sinulle työnantajana. Jos maksat palkkoja yli verottajan määrittelemän alarajan, maksa näiden kolmen vakuutusmaksun lisäksi myös sosiaaliturvamaksu eli sairausvakuutusmaksu.

Näin maksat vakuutusmaksut

Maksa sosiaalivakuutusmaksut kokonaisuudessaan työeläke- ja vakuutusyhtiöille. Peri työntekijöiltä palkanmaksun yhteydessä työntekijän maksuosuus. Tutustu työntekijän sosiaaliturvaan ja maksuihin.

Vastuuta, hyötyä, iloa!

Varaudu näiden pakollisten kulujen lisäksi myös muihin kuluihin, kuten sairausloman ajan palkkaan, työterveyshuollon kustannuksiin sekä vanhempainvapaiden kuluihin. Kela korvaa sinulle näistä osan.

Työnantajana sinulla on paljon velvollisuuksia, mutta uudesta työkaverista on sinulle myös paljon hyötyä ja iloa. Onnea matkaan!

Perehdy työntekijän vakuuttamiseen ja tee vakuutushakemus vaivattomasti verkossa

Lue lisää työntekijäsi vakuuttamisesta >

Osta TyEL-vakuutus helposti verkossa >