Osittainen varhennettu vanhuuseläke (OVE)

Osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä voit nostaa osan vanhuuseläkkeestäsi jo ennen kuin täytät alimman vanhuuseläkeikäsi. Samanaikaisesti voit tehdä töitä niin paljon kuin haluat tai lopettaa työt kokonaan. Tästä eläkelajista käytetään puhekielessä myös nimikkeitä osittainen vanhuuseläke, varhennettu vanhuuseläke, varhaiseläke ja osa-aikaeläke.

Milloin voin jäädä osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle?

Voit jäädä osittaiselle vanhuuseläkkelle, kun kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • olet syntynyt vuonna 1949 tai sen jälkeen
 • olet täyttänyt syntymävuoden mukaan määräytyvän osittaisen vanhuuseläkkeen alaikärajan
 • et saa eläkkeen alkaessa muuta Suomen työeläkelakien mukaista eläkettä tai etuutta (pois lukien perhe-eläke)
 • et saa eläkkeen alkaessa luopumistukea
 • et ole sotilas

Vuonna 1963 ja sitä ennen syntyeet voivat hakea osittaista vanhuseläkettä aikaisintaan 61-vuotiaana, vuonna 1964 syntyneet 62-vuotiaana.
Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneillä on mahdollisuus hakea osittaista vanhuuseläkettä aikaisintaan kolme vuotta ennen omaa alinta vanhuuseläkeikää. Näet osittaisen vanhuuseläkkeen alaikärajasi OmaEläkkeessä.

Osittainen vanhuuseläke sopii eri elämäntilanteisiin

Osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä voit työskennellä vapaasti. Työn määrää ei rajoiteta, mutta ei myöskään edellytetä. Voit siirtyä osittaiselle vanhuuseläkkeelle yhtä hyvin myös työttömänä tai yrittäjänä. Osittaisen vanhuuseläkkeen aikana sinulle kertyy työnteosta ja etuuksista työeläkelain mukaisesti eläkettä. Sinun ei tarvitse kertoa työnantajalle jos haet osittaisen vanhuuseläkkeen, mutta jos haluat tehdä muutoksia työsi määrään, sinun pitää sopia siitä työnantajasi kanssa.

Sinun ei tarvitse päättää työsuhdettasi tai lopettaa yrittäjätoimintaasi, kun osittainen vanhuuseläke alkaa. Jos työskentelet yrittäjänä, huolehdi, että YEL-työtulosi vastaa  työpanoksesi arvoa myös osittaisen vanhuuseläkkeen aikana. 

Osittainen vanhuuseläke eri elämäntilanteissa

 1. Jos olet kiinnostunut vähentämään työtunteja, tiedustele työnantajaltasi onko se mahdollisista. Osittainen vanhuuseläke antaa sinulle lisätuloja, jos palkkasi pienenee.

 2. Voit tehdä kokoaikatyötä ja nostaa osittaisen vanhuuseläkkeen palkan lisäksi. Huomioi kuitenkin eläkkeen vaikutus verotukseesi. 

 3. Osittainen vanhuuseläke voi olla mukava lisä työttömyyspäivärahan rinnalle. Voit nostaa osittaista vanhuuseläkettä ja saada työttömyyspäivärahaa samanaikaisesti. Huomioithan, että osittaisella vanhuuseläkkeellä voi olla vaikutusta Kelan maksamaan työmarkkinatukeen. Voit varmistaa etuuden maksajalta osittaisen vanhuuseläkkeen mahdollisesta vaikutuksesta. 

 4. Esimerkiksi nämä etuudet estävät osittaisen vanhuuseläkkeen myöntämisen:

  • työkyvyttömyyseläke tai osatyökyvyttömyyseläke
  • lepäävä tai keskeytetty työkyvyttömyyseläke
  • kuntoutustuki tai osakuntoutustuki
  • täysi kuntoutusraha tai osakuntoutusraha

  Osittaisen vanhuuseläkkeen myöntämistä eivät kuitenkaan estä:

  • ulkomailta maksettava eläke
  • kertasuoritettu eläke
  • vapaamuotoinen lisäeläke, jonka rinnalla ei makseta lakisääteistä eläkettä.
  • ennakkopäätös oikeudesta osatyökyvyttömyyseläkkeeseen, työeläkekuntoutukseen tai työuraeläkkeeseen

Mietin osittaiselle vanhuuseläkkeelle jäämistä, miten toimin?

1. Katso arvioita osittaisen vanhuuseläkkeesi määrästä

Katso osittaisen vanhuuseläkkeen alaikärajasi ja arvioi eläkkeen määrää eri vaihtoehdoilla osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen laskurilla OmaEläkkeessä. Siirry laskuriin.

Mikäli haet osittaista vanhuuseläkettä ennen alinta eläkeikääsi, eläkkeeseesi tulee pysyvä varhennusvähennys. Mikäli haet sitä alimman eläkeikäsi jälkeen, voit saada lykkäyskorotusta. Lue lisää osittaisen vanhuuseläkkeen määrästä tältä sivulta.

2. Sovi mahdollisista työhön liittyvistä muutoksista työnantajasi kanssa

Mikäli haluat nostaa osittaista vanhuuseläkettä ja tehdä nykyistä vähemmän töitä, sovi työhön liittyvistä muutoksista työnantajasi kanssa. Jos toimit yrittäjänä, huomioi, että YEL-työtulosi on oikealla tasolla.

3. Lue ohjeet osittaisen vanhuuseläkkeen hakemiseen ja hae sitä OmaEläkkeessä

Kun olet päättänyt, että haluat jäädä osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle, lue ohjeet huolellisesti ja hae eläkettä kätevästi OmaEläkkeessä. Lue ohjeet ja hae eläkettä. Hakemus löytyy OmaEläke-palvelusta aikaisintaan yhtä kuukautta ennen eläkeikää.

Osittaisen vanhuuseläkkeen määrä

Sinä päätät, kuinka suurta osittaista vanhuuseläkettä alat nostaa. Osittainen vanhuuseläkkeesi jatkuu siihen saakka, kunnes jäät vanhuuseläkkeelle. Vaihtoehtoja on kaksi: 50 prosenttia tai 25 prosenttia. Puolikas tai neljännes lasketaan siitä eläkkeestä, joka sinulle on kertynyt eläkkeelle jäämistä edeltävän vuoden loppuun mennessä.

Jos alat ensin nostaa eläkettäsi neljänneksen verran, voit korottaa sen myöhemmin 50 prosenttiin. Mutta päinvastoin et voi tehdä eli et voi ensin nostaa eläkettäsi puolikkaan verran ja sitten vähentää sitä neljännekseen..

Varhennusvähennys ja lykkäyskorotus

Jos jäät osittaiselle vanhuuseläkkeelle ennen kuin täytät alimman vanhuuseläkeikäsi, varhennusvähennys pienentää osittaista vanhuuseläkettäsi. Maksuun ottamaasi eläkkeen osaa pienennetään pysyvästi 0,4 prosenttia kuukaudessa jokaiselta oman ikäluokan lakisääteistä vanhuuseläkeikää edeltävältä kuukaudelta.

Varhennusvähennystä ei tule, jos jäät osittaiselle vanhuuseläkkeelle alimman vanhuuseläkeikäsi jälkeen. Jos haet vanhuuseläkkeesi alimman vanhuuseläkeikäsi jälkeen ja olet nostanut osittaista vanhuuseläkettä, eläkkeen nostamattomaan osaan ja osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla kertyneeseen eläkkeeseen lasketaan lykkäyskorotus. Lykkäyskorotus on 0,4 prosenttia jokaiselta lykkäyskuukaudelta.

Huomioithan osittaisen vanhuuseläkkeen vaikutuksen verotukseen

Osittainen vanhuuseläke verotetaan eläketulona. Jos työtulosi vähenevät siirtyessäsi osittaiselle vanhuuseläkkeelle, myös veroprosentti yleensä pienenee. Mutta jos aiempi palkkatasosi säilyy ja otat osittaisen vanhuuseläkkeen maksuun, veroprosentti nousee.

Hyödynnä veroprosenttilaskuria (vero.fi)

Paljonko osittainen vanhuuseläke pienentää eläkettä?

Osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle siirtyminen voi pienentää tulevaa eläkettäsi pysyvästi. Käytännössä eläkkeesi pienenee sitä vähemmän, mitä vanhempana siirryt osittaiselle vanhuuseläkkeelle ja mitä enemmän teet osittaisella vanhuuseläkkeelläsi töitä.

OmaEläkkeestä löytyvällä laskurilla voit arvioida varsinaisen vanhuuseläkkeesi määrää ja sitä, minkä verran osittainen vanhuuseläke pienentää varsinaista vanhuuseläkettäsi.

 • Syntymävuosi 1960
 • Alin vanhuuseläkeikä 64 vuotta 6 kuukautta
 • Osittainen vanhuuseläke 50 prosenttia, 61 vuoden 6 kuukauden vuoden iässä vuonna 2021, joten varhennusaika on 36 kuukautta
 • Vuoden 2020 loppuun mennessä kertynyt eläke 2 000 euroa kuukaudessa

Laskenta

Varhennusvähennys 36 kuukaudelta x 0,4 prosenttia = 14,4 prosenttia.
50 prosenttia x 2000 euroa kuukaudessa = 1000 euroa
1000 euroa x 14,4 prosenttia = 144 euroa
1000 euroa - 144 euroa = 856 euroa

Osittaisen vanhuuseläkkeen määrä on 856 euroa / kuukaudessa

Lopuksi eläkkeen määrästä vähennetään elinaikakertoimen vaikutus.

Voiko varhennetun eläkkeen perua?

Jos tulet katumapäälle, osittainen varhennettu vanhuuseläke on mahdollista perua vielä senkin jälkeen, kun olet saanut meiltä eläkepäätöksen. Peru siinä tapauksessa eläkkeesi kirjallisesti kolmen kuukauden sisällä päätöksen antamisesta. Osittaisen vanhuuseläkkeen peruminen onnistuu OmaEläke-palvelun Lähetä viesti -toiminnolla. Jos perut eläkkeesi, joudut maksamaan jo saamasi eläkkeen takaisin.