Varhainen tuki

Varhainen tuki on toimintaa, jota teette yhdessä esimiesten, työterveyden ja työntekijöiden kanssa. Varhaisen tuen ansiosta tuette hyvää ilmapiiriä sekä edistätte työkykyä ja työhyvinvointia. Siksi siitä hyötyvät sekä työnantaja että työntekijät.

Mikä ihmeen varhainen tuki?

Varhaisen tuen (käytetään myös varhainen välittäminen ja varhainen puuttuminen) toiminta tarkoittaa sitä, että tuette työntekijöiden työkykyä ja ehkäisette sen heikkenemistä pitkällä aikavälillä. 

Kun käynnistätte varhaisen tuen toiminnan, luotte käytännön, jonka ansiosta huomaatte työn tekemiseen liittyvät ongelmat mahdollisimman varhain ja osaatte puuttua niihin järjestelmällisesti. Varhainen tuki toimii parhaiten, kun siihen osallistuvat esimiehet, työterveyshuollon edustajat ja työntekijät. Meiltä saat tietoa ja tukea varhaisen tuen toiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen.

Varhaisen tuen toiminnan avulla  

 • rakennatte ilmapiiriä, jossa uskalletaan tuoda esiin huolia ja ongelmia sekä ratkaista niitä 
 • puututte huoliin varhaisessa vaiheessa 
 • otatte työkykyyn liittyvät asiat puheeksi 
 • tuette työkykyä 
 • seuraatte työntekijöiden työhyvinvointia ja työkykyä sekä niiden muutoksia  
 • hallitsette työkykyriskiä 

Varhaisen tuen toiminta kuvataan varhaisen tuen mallissa. Autamme sinua tekemään varhaisen tuen toiminnasta sellaisen, että siitä on mahdollisimman suuri hyöty koko yritykselle.

Tiesitkö, että...

tehokkaimmin työkykyä tuetaan työpaikalla? Työnantajista 94 %:lla on käytössään malli varhaisen tuen toimintaan(Pitkämäki, 2019).

Hyötyä siitä saadaan, kun se on käytössä varhaisen tuen toiminnassa arjen työvälineenä. ​

Varhaisen tuen toimintaa teette yhdessä

Esimies

 • seuraat työkykyä
 • luot luottamuksellisen ilmapiirin
 • otat asiat aktiivisesti puheeksi
 • toteutat ratkaisut työpaikalla
 • järjestät työterveys- eli
  työkykyneuvotteluja ja osallistut niihin
 • seuraat työssä selviytymistä

Työnantaja

 • vastaat kehittämisestä ja käytöstä
 • sitoudut sovittuihin käytäntöihin
 • luot turvallisen toimintakulttuurin
 • huolehdit osaamisesta ja valmiuksista
 • viestit käytännöistä ja niiden muutoksista
 • seuraat vaikutuksia

Työntekijä

 • tuot esiin työkykyyn vaikuttavia
  tekijöitä ja huolia työssä
 • osallistut aktiivisesti keskusteluun
 • seuraat omaa ja muiden työssä
  selviytymistä


Työterveys

 • autat mallin laatimisessa
 • osallistut työterveys- eli
  työkykyneuvotteluihin
 • tuet ratkaisujen löytämisessä
  ja työn muokkauksessa
 • seuraat vaikutuksia ja raportoit niistä

Tietoa varhaisesta tuesta työnantajalle

Ota varhaisen tuen toiminta osaksi yrityksesi työkykyjohtamista. Työnantajana tehtäväsi on huolehtia siitä, että työ sujuu ja että työsuorituksia johdetaan hyvin. Miettikää yhdessä, mitkä varhaisen tuen käytännöistä sopivat parhaiten juuri teidän työpaikallenne.

Työnantaja, lue lisää varhaisesta tuesta

Tietoa varhaisesta tuesta esimiehille

Esimiehenä voit parantaa työntekijöittesi työssä suoriutumista, sitoutumista ja tuottavuutta. Ota varhaisen tuen toiminta osaksi johtamistasi. Kun toimit ajoissa, voit vähentää sairauspoissaoloista tai työkyvyttömyydestä johtuvia kuluja ja muita kielteisiä seurauksia. ​

Esimies, lue lisää varhaisesta tuesta

Innostu ajankohtaisesta keskustelusta

Kuolema, kiusaaminen ja saikutus – johtamisessa on läsnä koko elämän kirjo

Esimiestyössä mikään inhimillinen ei ole vierasta, mutta pahimpia haasteitakaan ei pidä kuitenkaan liiaksi pelätä.

Lue blogi

Resurssiviisas asiantuntija kaatuu suorin jaloin

Työntekijä paloi loppuun ilman enusmerkkejä. Hän ei ollut itsekään huomannut varoittavia signaaleja, mutta yhtäkkiä ruuhkabussissa ei enää tiennyt, mihin oli menossa.

Lue blogi

Sairauslomat kuriin uudella suosituksella?

Sairauslomat herättävät tunteita. Lääkäreiden väitetään kirjoittavan niitä liian helposti ja liian pitkinä. Toisaalta valitetaan, että sairauslomaa ei saa, vaikka voisi kuinka huonosti.

Lue blogi