Ilmarinen on työkykyjohtamisen strateginen kumppanisi

Kanssamme löydät keinoja työkykyriskin alentamiseen ja työkyvyn edistämiseen, jotta voit johtaa menestyksekkäästi paitsi yritystäsi, myös työntekijöittesi työkykyä.

Haastamme sinut rakentamaan kanssamme huomisen työkykyä.

Yhteistyö Ilmarisen kanssa

Tarjoamme aktiivisesti tietoa, työkaluja ja tukea työkyvyttömyysriskien hallintaan. Autamme arvioimaan yrityksesi työkykyjohtamista säännöllisesti, jotta varmasti saavutat johtamiselle asetetut tavoitteet

Autamme sinua ymmärtämään työkyvyttömyysriskin taustalla olevia syitä. Luomme yhteistyössä keinoja riskin alentamiseen ja työkyvyn ylläpitämiseen niin, että sillä tuetaan yrityksen toimintaa.

Suuntaamme asiakaskohtaisen tuen sinne, missä on keskimääräistä suurempi työkyvyttömyysriski ja missä yhteistyöllämme on eniten vaikuttavuutta.

Strateginen ja operatiivinen yhteistyö

Kun teet kanssamme strategisen tason yhteistyötä, varmistat, että työkykyjohtaminen onnistuu myös operatiivisella tasolla. Osaamistamme on työkykyriskien analysointi, ennakointi, neuvonta ja opastus.

Strategisena kumppaninanne toimintaamme ohjaavat seuraavat kolme periaatetta:  

 • Kehitämme kanssasi työkyvyn johtamisjärjestelmää sen sijaan että ehdotamme sinulle yksittäisiä toimenpiteitä.  
 • Lähestymistapamme on suunnitelmallinen. Ehdottamamme toimintaperiaatteet ja käytännöt perustuvat tutkittuun tietoon ja määrittelemme ne selvästi. 
 • Arvioimme yrityksesi työkykyjohtamista säännöllisesti, jotta se johtaa varmasti siihen, mitä sinä ja me haluamme. 


Operatiivisena kumppaninanne tarjoamme sinulle

 • tietoa, työkaluja ja tukea työkykyriskin arviointiin ja hallintaan 
 • tietoa siitä, miksi yrityksesi työkykyriski on se, mikä se on 
 • keinoja riskin alentamiseen ja työkyvyn edistämiseen, jotta pystyt johtamaan yritystäsi ja työntekijöittesi työkykyä menestyksekkäästi  
 • ohjeita työkyvyn johtamisjärjestelmän suunnitteluun, kehittämiseen, soveltamiseen ja arviointiin sekä kriteerit keskeisissä rooleissa toimivien henkilöiden osaamisille. 

Kumppanuus käytännössä

Strategisena kumppaninasi rakennamme kanssasi työkykyjohtamisesta kokonaisuuden. Operatiivisena kumppaninasi keskitymme tuloksiin ja yksityiskohtiin. Kun hallitset molemmat, kokonaisuuden ja yksityiskohdat, saat kestäviä tuloksia.

Esimerkkejä strategisen yhteistyön alueista:  

 • Työkyvyn johtamisjärjestelmä 
 • Tavoitteellinen yhteistyö 
 • Varhaisen tuen toiminta 
 • Rekrytointi- ja vastuullisuuspolitiikka 
 • Muokatun työn malli 
 • Työkuormituksen hallinta 
 • Henkilöstön osallistaminen 
 • Työkykyriskien arviointi 
 • Työurasuunnittelu 

Esimerkkejä operatiivisen yhteistyön alueista:  

 • Esihenkilöiden (esimies) kouluttaminen 
 • Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 
 • Varhaisen tuen malli 
 • Case-palaverit 
 • Yksilölliset työjoustot 
 • Sairauspoissaolojen seuranta 
 • Henkilöstön sitouttaminen 
 • Henkilöstökyselyt 
 • Yksilön riskien tunnistaminen ja ammatillinen kuntoutus 

Johtamisjärjestelmän merkitys –työkykyjohtamisella tuloksiin

Strateginen työkykyjohtaminen tarkoittaa sitä, että irrallisten toimenpiteiden sijaan laadit koko toiminnan tavoitteen, suunnittelet sen rakenteet ja osoitat suunnan, johon haluat kaikkien yhdessä etenevän.