Tilintarkastaja

Tilintarkastaja tarkastaa tilinpäätöksen, kirjanpidon ja hallinnon. Tälle sivulle on koottu tietoa tämänhetkisestä tilintarkastajastamme.

Varsinainen yhtiökokous valitsee tilintarkastajan

Varsinainen yhtiökokous valitsee tilintarkastajan ja päättää tilintarkastajan palkkiosta. Tilinpäätöksen ja kirjanpidon sekä hallinnon tarkistamista varten varsinainen yhtiökokous valitsee vuodeksi kerrallaan KHT-tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi ei valita edellä mainittua tilintarkastusyhteisöä, yhtiökokous valitsee myös varatilintarkastajan.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta valmistelee hallituksen ehdotuksen yhtiökokoukselle tilintarkastajan valinnasta.

Varsinainen yhtiökokous valitsi 27.3.2023 tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastaja Juha-Pekka Mylén, joka on toiminut tässä asemassa 27.3.2018 alkaen. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastuspalkkio suoritetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella, eikä tilintarkastajalle suoriteta erikseen päivärahaa tai matkakulujen korvausta.

KPMG Oy Ab:lle maksettiin palkkioita tilikaudelta 2022 arvonlisäverot mukaan lukien konsernin tilintarkastuksesta 261 879,33 euroa ja muusta tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista 164 116,62 euroa.