Tilintarkastaja

Tilintarkastaja tarkastaa tilinpäätöksen, kirjanpidon ja hallinnon. Tälle sivulle on koottu tietoa tämänhetkisestä tilintarkastajastamme.

Varsinainen yhtiökokous valitsee tilintarkastajan

Varsinainen yhtiökokous valitsee tilintarkastajan ja päättää tilintarkastajan palkkiosta. Tilinpäätöksen ja kirjanpidon sekä hallinnon tarkistamista varten varsinainen yhtiökokous valitsee vuodeksi kerrallaan KHT-tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi ei valita edellä mainittua tilintarkastusyhteisöä, yhtiökokous valitsee myös varatilintarkastajan.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta valmistelee hallituksen ehdotuksen yhtiökokoukselle tilintarkastajan valinnasta.

Varsinainen yhtiökokous valitsi 22.3.2024 tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Juha-Pekka Mylén, joka on toiminut tässä asemassa 27.3.2018 alkaen. Tilintarkastaja toimii myös kestävyysraportoinnin varmentajana, päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana KRT Juha-Pekka Mylén.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella, eikä matkakustannuksia korvata.

KPMG Oy Ab:lle maksettiin palkkioita tilikaudelta 2023 arvonlisäverot mukaan lukien konsernin tilintarkastuksesta 262 696,65 euroa ja muusta tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista 95 835,12 euroa.