Verkkosivujen käyttöehdot

Tältä sivulta löydät Ilmarisen verkkosivujen käyttöehdot.

Yleistä

Näitä verkkosivujen käyttöehtoja sovelletaan, kun käytät Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen (”Ilmarinen”) verkkosivuja.

Ilmarisen verkkosivujen käyttö on sallittua vain näitä käyttöehtoja noudattaen. Käyttämällä verkkosivuja sitoudut noudattamaan kulloinkin voimassa olevia verkkosivujen käyttöehtoja.

Ilmarisen verkossa tarjottavien sähköisten asiointipalvelujen käyttöön sovelletaan Ilmarisen verkkopalvelujen käyttöehtoja.

Palveluntarjoaja

Verkkosivujen pääasiallisena palveluntarjoajana toimii Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (0107638-1).

Käyntiosoite: Porkkalankatu 1, Helsinki

Postiosoite: Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 00018 ILMARINEN

Puhelinvaihde: 010 284 11

Palvelupuhelujen hintatiedot löydät täältä.

Ilmarinen voi käyttää myös kolmansia osapuolia verkkosivujen tarjoamisessa.

Verkkosivujen käyttö

Ilmarisen verkkosivujen käyttäjänä vastaat siitä, ettet lähetä verkkosivujen kautta mitään lain vastaista, epäasiallista, viruksia sisältävää tai muulla tavoin vahingollista aineistoa. Vastaat myös siitä, ettet käytä verkkosivuja tavalla, joka on lain tai hyvän tavan vastaista tai tarpeettomasti kuormittaa verkkosivuja. Ilmarisella on oikeus viivytyksettä ja ennalta ilmoittamatta keskeyttää tai estää näiden käyttöehtojen vastainen verkkosivujen käyttö.

Viestintä verkkosivujen kautta

Avoimessa tietoverkossa lähetettyjen viestien (esim. suojaamattoman sähköpostin tai chatbot-palvelun) luottamuksellisuutta ei voida taata. Luottamuksellista tietoa sisältävien viestien lähettäminen Ilmariselle suojaamattoman yhteyden välityksellä tapahtuu omalla vastuullasi. Mikäli haluat lähettää suojatun viestin Ilmariselle, käytä Ilmarisen Suojattu viesti -palvelua tai kirjaudu käyttämääsi verkkopalveluun, mikäli palvelussa on viestin lähettämisen mahdollisuus.

Vastuunrajoitukset

Ilmarisen verkkosivut toimitetaan sitoumuksetta ja sellaisina kuin ne ovat. Verkkosivuilla oleva tieto on yleisluonteista eikä Ilmarinen takaa sen soveltuvuutta yksittäisiin tapauksiin. Verkkosivuilla annettua informaatiota ja materiaalia ei voida pitää Ilmarista sitovana tarjouksena, kehotuksena tai sitoumuksena, ellei erikseen ole toisin ilmoitettu.

Ilmarinen ei vastaa verkkosivujen käyttöön liittyvistä välittömistä tai välillisistä vahingoista tai kuluista tai menetyksestä, jotka aiheutuvat verkkosivujen käytöstä tai käytön estymisestä tai näihin liittyvästä vahingosta. Ilmarinen ei takaa verkkosivujen käytön häiriöttömyyttä.

Kolmannen osapuolen tuottama tieto

Ilmarinen ei vastaa kolmannen osapuolen tuottamasta tai julkaisemasta materiaalista, johon verkkosivuilla voidaan viitata.

Immateriaalioikeudet

Verkkosivujen immateriaalioikeudet kuuluvat Ilmariselle tai kolmannelle osapuolelle, ellei erikseen ole toisin ilmoitettu.

Saat tallentaa tai tulostaa verkkosivujen materiaalia ainoastaan omaa käyttöäsi varten. Materiaalin kopioiminen, käyttäminen, jäljentäminen, muokkaaminen, edelleenvälittäminen ja muu hyödyntäminen on kielletty ilman Ilmarisen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta, jollei sivuilla jonkin materiaalin osalta tai palveluihin liittyvissä erityisehdoissa nimenomaisesti toisin mainita. Verkkosivuilla olevaa materiaalia saa kuitenkin siteerata tekijänoikeuslain mukaisesti.

Henkilötietojen käsittely ja tietoturva

Ilmarinen käsittelee henkilötietoja huolellisesti lainsäädännön mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Katso lisätietoja henkilötietojen käsittelystä Ilmarisen tietosuojasivulta ja tietoturvasta Ilmarisen tietoturvallisuussivulta.

Evästeet

Verkkosivuilla käytetään evästeitä ja muita vastaavia teknologioita. Katso lisätietoja evästeiden käytöstä Ilmarisen tietosuojasivulta.

Muutokset

Ilmarisella on oikeus muuttaa verkkosivujen sisältöä ja käyttöehtoja, verkkosivujen saatavilla oloa sekä sivujen käyttöön tarvittaville laitteistoille ja ohjelmistoille asetettavia vaatimuksia ja lakkauttaa jokin palvelu tai estää käyttäjän pääsy sivuille.

Valvontaviranomainen

Finanssivalvonta valvoo Ilmarisen työeläkevakuutustoimintaa.

Finanssivalvonta
Snellmaninkatu 6, PL 103
00101 Helsinki
www.fiva.fi

Sovellettava laki

Näihin verkkosivujen käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä.