Usein kysytyt kysymykset

Tältä sivulta löydät aihealueittan useimmat kysytyt kysymykset ja niiden vastaukset. Jos et löydä vastausta kysymykseesi, asiakaspalvelumme auttaa sinua mielellään.

Aihealueet

Aihealueet

Aihealueet

Aihealueet

Aihealueet

Aihealueet

Aihealueet

3 Yrittäjä aiheeseen liittyvää kysymystä

 • Yrittäjänä olet itse vastuussa työeläkevakuuttamisestasi. Vakuuttamisesta huolehdit ottamalla itsellesi yrittäjän eläkevakuutuksen eli YEL-vakuutuksen. YEL-vakuutus on osa yrittäjän eläke- ja sosiaaliturvaa, minkä vuoksi sen ottaminen on lakisääteistä. Vakuutusta ei voi korvata vapaaehtoisilla eläkevakuutuksilla. 

  Ota YEL-vakuutus heti, kun aloitat työsi yrittäjänä. Ota vakuutus viimeistään puolen vuoden kuluessa siitä, kun aloitit työskentelysi yrittäjänä. Jos täytät seuraavat edellytykset:  

  • olet 18–67-vuotias  
  • olet toiminut yrittäjänä vähintään 4 kuukautta ja työskentelet yrityksessäsi  
  • asut Suomessa 
  • työpanoksesi arvo on vähintään 7.958,99 euroa vuonna 2020. 
 • YEL-vakuutus on lakisääteinen, minkä vuoksi YEL-vakuutusmaksu on sama kaikissa työeläkeyhtiöissä. Maksu on aina tietty prosentti YEL-työtulostasi. Vuonna 2020 minimityötulo on 7958,99 euroa ja maksimityötulo 180 750 euroa.  

  Alle 53-vuotiaan ja yli 62-vuotiaan YEL-maksu on 24,10 % ja 53-62-vuotiaan 25,60 % vahvistetusta työtulosta vuonna 2020. Aloittavana yrittäjänä saat YEL-maksusta 22 % alennuksen neljän vuoden ajan. Jos yrittäjyytesi kuitenkin päättyy aikaisemmin, saat jäljelle jääneen alennusajanjakson vielä toiseen yrittäjäjaksoon. Vakuutusmaksu on kokonaan verovähennyskelpoinen. 

 • YEL-työtulon tulee vastata työpanoksesi rahallista arvoa. YEL-työtulo ei tarkoita verotettavia tulojasi eikä itsellesi maksamaasi palkkaa. Työtulo ei ole myöskään yrityksesi tulos tai liikevaihto, eikä se ole riippuvainen yritystoimintasi kannattavuudesta.

  YEL-työtulo määritetään aina vuositasolla riippumatta YEL-vakuutuksesi alkamisajankohdasta. Työtulon perusteella lasketaan yrittäjyydestäsi kertyvä eläke ja YEL-vakuutusmaksusi. Vahvistetun työtulosi perusteella lasketaan  myös Kelan maksamat päivärahat, kuten sairaus- ja vanhempainpäiväraha. Lisäksi työtulo määrittää  työttömyysturvasi tason.

  Samaan työtuloon lasketaan mukaan kaikki yrittäjänä tekemäsi työ. Tarvitset ainoastaan yhden YEL-vakuutuksen, vaikka sinulla olisi useampi yritys. YEL-vakuutus tulee ottaa, kun työpanoksesi ylittää YEL-alarajan 8 063,57 euroa (vuonna 2021). 

21 Työnantajat aiheeseen liittyvää kysymystä

 • Kannattaa olla yhteydessä työntekijään ja keskustella hänen tilanteestaan. Ottakaa myös työterveyshuolto keskusteluun mukaan. Työhön palaamiseen sairauslomalta kannattaa lähteä etsimään ratkaisuja yhdessä jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Keinoja on monia, lue lisää kuntoutuksen vaihtoehdoista.

 • Ammatillista kuntoutusta kannattaa hakea, jos muut työhön palaamisen keinot eivät ole riittäviä ja työntekijän työkyky on terveydentilan vuoksi uhattuna. Työntekijäsi voi hakea ammatillista kuntoutusta täyttämällä hakemuksen OmaEläke-palvelussamme. Hakemuksen liitteeksi tarvitsemme työterveyslääkärin tai muun hoitavan lääkärin B-lausunnon. Lue lisää ammatillisen kuntoutuksen hakemisesta.

 • Arvioimme aina Ilmarisessa, täyttyvätkö ammatillisen kuntoutuksen edellytykset. Kun arvioimme, voitko hakija saada ammatillista kuntoutusta, tarkastelemme työskentelyyn, työhistoriaan ja ansioihin liittyviä tietoja. Tämän lisäksi lääkärimme arvioi hakemuksen liitteenä toimitetun B-lääkärinlausunnon perusteella, aiheuttaako työkyvyn heikkeneminen tulevaisuudessa todennäköisen työkyvyttömyyden uhan. Lue lisää ammatillisen kuntoutuksen hakemisesta ja siitä, kuka voi saada ammatillista kuntoutusta.

 • Kuntoutushakemuksen täyttää ja allekirjoittaa aina työntekijä, joka hakee ammatillista kuntoutusta.

 • Kuntoutushakemukseen voi kirjata suunnitelman esimerkiksi työkokeilusta omalla työpaikalla. Lue lisää ammatillisen kuntoutuksen hakemisesta.

 • Työnantaja täyttää ns. Työnantajan kuvaus -lomakkeen. Lomake löytyy verkkosivuiltamme, siirry lomakkeeseen. Työterveyshuollosta tarvitsemme aina B-lausunnon kuntoutushakemuksen liitteeksi.

 • Pyydämme työnantajan kuvaus -lomakkeen täytettynä selvittääksemme, onko kuntoutusta hakevan työntekijän työpaikalla kartoitettu työn keventämisen mahdollisuuksia tai muita työssä jaksamisen tai työhön palaamisen keinoja.

 • Työkokeilu voi olla joko palkallinen tai palkaton. Jos maksatte työkokeilun ajalta palkkaa, Ilmarinen maksaa teille työntekijän kuntoutusrahan palkkaa vastaavalta osuudelta. Työnantaja hoitaa myös vakuutukset palkallisen työkokeilun ajalle. Jos työkokeilu on palkaton, maksamme kuntoutusrahan suoraan työntekijälle itselleen ja vakuutamme työntekijän työkokeilun ajalle. Lue lisää kuntoutusrahasta.

 • Oppisopimuksen ajalle työnantaja ja työntekijä solmivat määräaikaisen työsopimuksen. Työnantaja maksaa oppisopimuksessa olevalle työntekijälle palkan ja Ilmarinen maksaa työnantajalle oppisopimusopiskelijan kuntoutusrahan palkkaa vastaavalta osuudelta. Lue lisää oppisopimuksesta.

 • Ammatilliseen kuntoutukseen pääsy edellyttää, että hakijalla on yhteys työelämään. Yhteyden työelämään katsotaan säilyvän noin kahden vuoden ajan työsuhteen päättymisestä, jos työntekijällä on sitä ennen ollut yhtenäinen työhistoria. Työnantaja ja työntekijä neuvottelevat keskenään työsuhteeseen liittyvistä asioista.

 • Ilmoittakaa tästä aina Ilmariseen. Keskeytystilanteessa kuntoutusrahan maksu päättyy pääsääntöisesti seuraavan kuukauden alusta.

 • Tiedon työntekijän saamasta myönteisestä eläke -tai kuntoutuspäätöksestä voit tarkistaa työkykyjohtamisen tietopalvelusta.

  Siirry työkykyjohtamisen tietopalveluun >

 • Jos työntekijäsi saa kielteisen päätöksen ammatillisesta kuntoutuksesta, kannattaa teidän keskustella yhdessä työntekijän ja työterveyshuollon kanssa muista työssä jaksamisen ja työhön paluun keinoista. Tutustu kuntoutuksen askeleihin.

 • Jos työntekijä on hakenut kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä ja päätös on kielteinen, hänen kannattaa lähteä selvittämään muita vaihtoehtoja toimeentulolle. Työntekijällä on myös mahdollisuus hakea eläkepäätökseen muutosta. Lisäksi yhdessä työntekijän ja työterveyshuollon kanssa kannattaa selvittää muita työssä jatkamisen tai työhön palaamisen keinoja. Katso mitä voi tehdä, kun saa kielteisen päätöksen.

 • Jos työpaikallanne ei ole tarjota työntekijän terveydentilalle soveltuvaa tehtävää, autamme työntekijää kuntoutussuunnitelman laatimisessa. Voimme tarvittaessa kustantaa hänelle ns. uravalmentajan, joka auttaa uuden urapolun löytämisessä. Lue lisää kuntoutussuunnitelman laatimiseen saatavasta avusta.

 • Jos työntekijä ei ole vielä hakenut ammatillista kuntoutusta, kirjatkaa suunnitelma työkokeilusta ammatillisen kuntoutuksen hakemukseen. Jos työntekijä on jo saanut päätöksen ammatillisesta kuntoutuksesta, olkaa yhteydessä hänelle nimettyyn kuntoutusasiantuntijaan. Hänen kanssaan voitte sopia, millä aikataululla työkokeilu on mahdollista aloittaa. Päätös työkokeilusta tehdään noin kahden viikon kuluessa.

 • Kyllä, kuntoutusrahan määrä pysyy samana, vaikka työaika olisi työkokeilun aikana lyhyempi. Lue lisää kuntoutusrahasta ja työkokeilusta.

 • Työkokeilussa ilmenevät haasteet kannattaa ottaa yhteiseen keskusteluun työntekijän ja työterveyshuollon kanssa. Jos työkokeilu toteutetaan omalla työpaikalla, vastuu työkokeilun seurannasta on työterveyshuollolla ja työnantajalla.

 • Luvaton poissaolo kannattaa ottaa mahdollisimman pian puheeksi työntekijän kanssa. Jos luvattomat poissaolot jatkuvat, työkokeilu voidaan keskeyttää.

 • Suositus on, että työkokeilun aikana ei pidettäisi lomaa, jotta työkokeilujaksosta tulisi mahdollisimman yhtenäinen

 • Ottakaa yhteys työntekijälle nimettyyn kuntoutusasiantuntijaan. Hänen yhteystietonsa löytyvät työntekijän saamasta kuntoutuksen ennakkopäätöksestä.

27 Eläke aiheeseen liittyvää kysymystä

 • Eläkkeiden maksupäivä on kuukauden ensimmäinen pankkipäivä. Jos kuukauden ensimmäinen päivä on lauantai tai pyhäpäivä, eläke tulee tilillesi seuraavana arkipäivänä.   

  Lue lisää eläkkeen maksupäivistä ja maksamisesta

 • Tilinumeron voit muuttaa OmaEläke-palvelussamme Omat tiedot -kohdasta. OmaEläke-palveluun pääset kirjautumaan henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Jos sinulla ei ole verkkopankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta, voit ilmoittaa uuden tilinumeron meille kirjallisesti. Puhelimitse emme voi ottaa tilinumeroa vastaan. 

  Lue lisää henkilöasiakkaan asioinnista verkossa

 • Oma työeläke ja leskeneläke maksetaan yhtenä summana tilillesi eläkkeen maksupäivänäEläkkeet maksetaan samalle tilille. 

 • Kätevimmin saat todistuksen eläkkeen määrästä OmaEläke-palvelustamme. Voit valita, haluatko todistuksen kuukausieläkkeesi määrästä vai vuosittaisen eläkkeen määrästä. OmaEläke-palveluun pääset kirjautumaan henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.  

  Lue lisää henkilöasiakkaan asioinnista verkossa

 • Eläkettä ja etuutta verotetaan eri tavoin kuin palkkatuloa. Tästä syystä emme voi käyttää palkkaa varten annettua verokorttia.

 • Voit korottaa veroprosenttiasi. Kätevimmin se onnistuu OmaEläke-palvelumme Omat tiedot -kohdasta. OmaEläke-palveluun pääset kirjautumaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.  

  Lue lisää henkilöasiakkaan asioinnista verkossa

 • Jos meillä ei ole eläkeverokorttiasi käytössä, pidätämme eläkkeestäsi veroa 40 prosenttia verottajan ohjeistuksen mukaisesti. Saat liikaa pidätetyn veron tiillesi, kun olet tilannut eläkeverokortin ja olemme saaneet sen verottajalta. Huomioithan, että eläkeverokortti tulee olla voimassa eläkkeen alkamispäivästä lähtien.   

 • Maksamme eläkkeen ja kuntoutusetuuden myös ulkomaiselle tilille. Eläkkeen maksamista tarvitsemme tilinumerosi kansainvälisessä IBAN-muodossa ja ulkomaisen pankkisi BIC- tai SWIFT-tunnuksen. 

  Lue lisää eläkkeen maksamisesta ulkomaille

   

 • OmaEläke-palvelussa voit lähettää viestin tai liitteen turvallisesti Lähetä viesti -toiminnolla.

  Kirjaudu OmaEläke-palveluun

 • Kätevimmin haet eläkettä OmaEläke-palvelussammeIlmoita hakemuksella, jos haluat hakea myös Kelan eläkettä, niin lähetämme hakemuksen puolestasi Kelaan. 

  Lue lisää eläkkeen hakemisesta
  Lue lisää henkilöasiakkaan asioinnista verkossa

 • Eläkkeen hakeminen ulkomailta riippuu siitä, missä maassa olet asunut ja työskennellyt. Jos asut Suomessa ja olet asunut ja työskennellyt EU- tai ETA-maassa, Sveitsissä tai sosiaaliturvasopimusmaassa, riittää että täytät hakemuksen OmaEläke-palvelussa

  Lue lisää eläkkeen hakemisesta ulkomailla 

 • Voit tarkistaa eläkeiät Milloin eläkkeelle -sivultamme. Oman eläkeikäsi näet myös OmaEläke-palvelun eläkearviolaskurilla. OmaEläke-palveluun pääset kirjautumalla henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

  Lue lisää henkilöasiakkaan asioinnista verkossa 

 • Tee työkyvyttömyyseläkehakemus OmaEläke-palvelussa noin kolme kuukautta ennen kuin mahdolliset Kelan sairauspäivärahasi päättyvät.  

  Lue lisää henkilöasiakkaan asioinnista verkossa 

 • Työkyvyttömyyseläkehakemuksen liitteeksi tarvitset enintään kuusi kuukautta vanhan B-lääkärilausunnon terveydentilastasi 

 • B-lääkärinlausunnon saat sinua hoitavalta lääkäriltäsi esimerkiksi terveyskeskuksesta. Jos olet työsuhteessa, B-lääkärinlausunnon kirjoittaa yleensä työterveyslääkäri.

 • Sinun ei tarvitse tehdä muuta kuin toimittaa uusi B-lääkärinlausunto terveydentilastasi. Teet sen helpoiten OmaEläke-palvelussa Hae eläkettä-kohdassa ja valitse "Hae jatkoa kuntoutukseen".

  Lue lisää henkilöasiakkaan asioinnista verkossa

 • Voit hakea kirjallisesti muutosta lopulliseen eläkepäätökseen 30 päivän sisällä.  

  Lue lisää muutoksenhausta

 • Emme voi näyttää työeläkeotetta, jos työsuhteesi tai yritystoimintasi on vakuutettu toisessa työeläkeyhtiössä. 

  Jos sinulle on jo myönnetty eläke, työeläkeotteen sijaan näytämme sinulle viimeisen viiden vuoden työskentely- ja ansiotiedot. 

 • Voit tarkastaa ajantasaisen työeläkeotteen OmaEläke-palvelussamme aina, kun sinulle sopii. On tärkeää tarkastaa työeläkeote säännöllisesti, koska tuleva eläkkeesi lasketaan työhistoriasi perusteella.  

  Valitsemalla sähköisen otteen paperikirjeen sijaan säästyt monisivuisen eläkeotteen arkistoinnilta tai tuhoamiselta tietoturvallisesti ja säästät aikaasi ja luontoa.

 • Jos huomaat eläkeotteesi työsuhteissa korjattavaa, ota yhteyttä työnantajaasi. Työnantaja ilmoittaa muutokset tulorekisteriin, josta ne päivittyvät työeläkeotteellesi. 
   
  Jos korjaukset koskevat vuotta 2018 tai sitä aikaisempia vuosia, tee korjauspyyntö OmaEläke-palvelussa. 

  Lue lisää työeläkeotteesta

   

 • Kirjautuneena OmaEläke-palvelussa hoidat helposti omia eläke- ja kuntoutusasioitasi silloin, kun sinulle parhaiten sopii. 

  Lue lisää henkilöasiakkaan asioinnista verkossa

 • Eläkkeesi määrään vaikuttaa elinaikakerroin. Se pienentää eläkettäsi sen mukaan, minä vuonna olet syntynyt. Voit paikata elinaikakertoimen pienentävää vaikutusta työskentelemällä pidempään.  

 • Työeläkeindeksin tavoitteena on, että maksussa olevat eläkkeet nousevat palkkojen tapaan, jotta eläkkeiden ostovoima säilyy.

  Palkkakerroin sen sijaan varmistaa, että alkavan eläkkeesi määrä vastaa työurasi ansioiden tasoa. Kun laskemme eläkkeesi määrän, muunnamme palkkakertoimella työurasi kaikki palkat ja yrittäjyytesi YEL-työtulot eläkkeen alkamisvuoden tasoon.

 • Eläkettä kertyy pääsääntöisesti työskentelystä, mutta sitä voi kertyä myös opiskelusta ja tietyistä sosiaalietuuksista.  

  Lue lisää eläkkeen kertymisestä

 • Jos et vielä saa eläkettä, voit tehdä eläkearvioita eläkelaskurilla OmaEläke-palvelussa. 

  Lue lisää eläkelaskurista

 • Voit tehdä töitä eläkkeelläkin. Vanhuuseläkkeelläosittaisella vanhuuseläkkeellä ja perhe-eläkkeellä voit tehdä töitä niin paljon kuin haluat. Jos teet töitä työkyvyttömyys- tai työuraeläkkeellä, voit ansaita vain tietyn määrän. 

  Lue lisää työnteosta eläkkeellä

 • Jos jäät leskeksi, sinä voit saada leskeneläkkeen ja alle 18-vuotiaat lapset lapseneläkkeen. Leskeneläkkeen saamisen edellytyksenä on aina, että olitte avioliitossa, rekisteröidyssä parisuhteessa tai sait entiseltä puolisoltasi henkilökohtaisesti jatkuvaa elatusapua.  

  Lue lisää perhe-eläkkeestä 

20 Ammatillinen kuntoutus aiheeseen liittyvää kysymystä

 • Ammatillisen kuntoutuksen vaihtoehtoa on hyvä miettiä silloin, kun et enää terveydentilasi vuoksi voi työskennellä nykyisissä työtehtävissäsi. Ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on, että voit jatkaa terveydentilallesi sopivassa työssä tai siihen esimerkiksi sairausloman jälkeen.

 • Kätevimmin haet ammatillista kuntoutusta täyttämällä kuntoutushakemuksen OmaEläke-palvelussamme. Kirjautumista varten tarvitset pankkitunnukset.

 • Kuntoutushakemuksen liitteeksi tarvitset B-lääkärinlausunnon tämänhetkisestä terveydentilastasi. B-lausunnon voi kirjoittaa työterveyslääkäri tai muu sinua hoitava lääkäri, esimerkiksi terveyskeskuslääkäri. Lisäksi työnantajasi täyttää Työnantajan kuvaus -lomakkeen, jossa kuvataan nykyisiä työtehtäviäsi ja sitä, onko työpaikallasi mahdollista tehdä työjärjestelyjä terveydentilallesi sopivan työtehtävän järjestymiseksi.

 • Voit hakea ammatillista kuntoutusta jo sairausloman aikana. On tärkeää, että työssä jatkamisen ja työhön palaamisen mahdollisuuksiasi selvitetään mahdollisimman hyvissä ajoin. Sinun kannattaa ottaa asia puheeksi työnantajan ja työterveyshuollon edustajan tai muun terveydenhuollon ammattilaisen kanssa jo siinä vaiheessa, kun terveyshaasteita alkaa ilmetä.

 • Kun haet ammatillista kuntoutusta, sinulla ei vielä tarvitse olla valmista kuntoutussuunnitelmaa. Silloin saat ennakkopäätöksen oikeudesta ammatilliseen kuntoutukseen. Työhön paluutasi koskevan suunnitelman eli kuntoutussuunnitelman laatimisen voit aloittaa tämän jälkeen. Tarvittaessa saat meiltä apua kuntoutussuunnitelman laatimiseen.

 • Tarkoituksena on, että aloitat työhön paluutasi koskevan suunnitelman, eli kuntoutussuunnitelman, laatimisen ammatillisen kuntoutuksen ennakkopäätöksen voimassaoloaikana. Sinun kannattaa ottaa yhteyttä kuntoutusasiantuntijaasi Ilmarisessa, jotta voit keskustella tarkemmin siitä, miten tilanteessasi on hyvä lähteä etenemään. Kuntoutusasiantuntijasi yhteystiedot löydät ennakkopäätöksestä, joka on katsottavissa myös OmaEläke-palvelussamme.

 • Saat kuntoutusrahaa sitten, kun olemme yhdessä sopineet esimerkiksi työkokeilusta tai opiskelusta, ja aloitat sen. Kuntoutusrahaa maksamme työkokeilun tai opintojen, eli kuntoutussuunnitelmasi mukaisten toimien, ajalta. Ennakkopäätöksen perusteella emme voi kuntoutusrahaa valitettavasti vielä maksaa.

 • Jos haet meiltä työkyvyttömyyseläkettä, selvitämme aina ensin, voisitko hyötyä ammatillisesta kuntoutuksesta. Voimme tukea työhön palaamistasi myös määräaikaiselta työkyvyttömyyseläkkeeltä eli kuntoutustuelta. Tällöin saat päätöksen ammatillisesta kuntoutuksesta ilman erillistä hakemusta.

 • Tavoitteena on, että voit ammatillisen kuntoutuksen jälkeen jatkaa mahdollisimman pitkään työssä, joka sopii terveydentilallesi. Ja että voit tässä työssä hyödyntää aikaisempaa työkokemustasi ja koulutustasi sekä sitä, mitä kaikkea jo osaat. Pohdi siksi kuntoutussuunnitelmaa tehdessäsi, miten mahdollisesti voit hyödyntää kokemustasi, koulutustasi ja taitojasi tulevassa työssäsi.

 • Uravalmentajat auttavat sinua kuntoutussuunnitelmasi laatimisessa. He ovat erikoistuneet urasuunnitteluun ja ammatilliseen ohjaukseen. Heiltä saat apua työhön paluun suunnitteluun, asuit missä päin Suomea tahansa. Jos tarvitset uravalmentajan apua, ota yhteyttä omaan kuntoutusasiantuntijaasi Ilmarisessa. Kuntoutusasiantuntijasi yhteystiedot löydät saamastasi ammatillisen kuntoutuksen ennakkopäätöksestä.

 • Esimerkiksi työkokeilun avulla voit palata aikaisempiin työtehtäviisi omalle työpaikallesi tai kokeilla kokonaan uutta työtä. Voi olla, että et pysty kuitenkaan terveydentilasi takia jatkamaan nykyisessä työssäsi tai palaamaan siihen. Silloin ammatillinen uudelleenkoulutus voi auttaa sinua jatkamaan työelämässä. Tarvittaessa voit kouluttautua ammattiin, jossa voit hyödyntää osaamistasi ja työkokemustasi, tai kouluttautua uudelle alalle. Ammatillisena kuntoutuksena voimme tukea opintoja, joissa teet osatutkinnon tai kokonaan uuden tutkinnon.

 • Saat kuntoutusrahaa sitten, kun olemme yhdessä sopineet esimerkiksi työkokeilusta tai opiskelusta, ja aloitat sen.

 • Kuntoutusraha on verotettavaa tuloa. Kuntoutusrahan maksua varten sinun tulee toimittaa meille verokortti, joka on laskettu sosiaalietuutta varten.

 • Ammatillisen kuntoutuksen ennakkopäätöksessä on arvio kuntoutusrahasi määrästä. Kun aloitat esimerkiksi työkokeilun, laskemme kuntoutusrahasi lopullisen määrän, ja saat siitä vielä erillisen päätöksen. Kuntoutusrahasi on 33 prosenttia suurempi kuin mitä työkyvyttömyyseläkkeesi olisi.

 • Pyydä oppilaitoksesi edustajaa täyttämään opiskelutodistus verkkosivuillamme ja lähettämään se meille, kun aloitat opintosi ja aina elokuussa niin kauan kuin opiskelet. Tarvitsemme opiskelutodistusta siihen, että maksamme sinulle kuntoutusrahaa, seuraamme opintojesi etenemistä ja maksamme sinulle opinnoista aiheutuviin hankintoihin tarkoitetun korvauksen. Opiskelutodistuksen perusteella jatkamme kuntoutusrahasi maksua.

 • Korvaus opiskelusta aiheutuviin kustannuksiin on tarkoitettu esimerkiksi opiskelun aikana tarvittavien välineiden, oppikirjojen tai mahdollisten tutkinto- ja näyttömaksujen kustannuksiin. Korvaus on 300 euroa lukukaudelta eli 600 euroa lukuvuodelta. Saat korvauksen kerran lukuvuodessa, aina syyslukukauden alussa. Sinun ei tarvitse erikseen hakea korvausta - maksamme sen automaattisesti, kun olet toimittanut meille opiskelutodistuksesi.

 • Matkakorvauksen haet kätevimmin OmaEläke-palvelussamme. Kirjaudu sinne pankkitunnuksillasi ja täytä matkakorvaushakemus. Voit täyttää matkakorvaushakemuksesi, kun olet aloittanut opintosi, työkokeilusi tai työhönvalmennuksesi. Laskuta matkat kerralla koko työkokeilun ajalta. Jos sinulla on matkakuluja opinnoista tai pitkästä työhönvalmennuksesta, laskuta ne puolivuosittain. Silloin saat matkustusrahat käyttöösi etukäteen.

 • Oppisopimuksen ajalle työnantaja ja työntekijä solmivat määräaikaisen työsopimuksen. Työnantaja maksaa oppisopimuksessa olevalle työntekijälle palkan ja Ilmarinen maksaa työnantajalle oppisopimusopiskelijan kuntoutusrahan palkkaa vastaavalta osuudelta.

  Lue lisää oppisopimuksesta

 • Kyllä, kuntoutusrahan määrä pysyy samana, vaikka työaika olisi työkokeilun aikana lyhyempi.

  Lue lisää kuntoutusrahasta

  Lue lisää työkokeilusta

 • Suositus on, että työkokeilun aikana ei pidettäisi lomaa, jotta työkokeilujaksosta tulisi mahdollisimman yhtenäinen.

4 Työkyky aiheeseen liittyvää kysymystä

 • Stressillä tarkoitetaan vireystilaa, jonka tarkoitus on hetkellisesti nostaa suorituskykyämme. Stressi ei ole vaarallista, kunhan siitä palautuu. Joissain tilanteissa stressi on hyödyllistäkin. Pitkään jatkuessaan stressi kuitenkin muuttuu haitalliseksi ja voi johtaa uupumukseen.

  Masennus on lääkärin diagnosoima sairaus, jossa oireet kuten masentunut mieliala sekä alentunut kyky tuntea mielihyvää ovat pitkäkestoisia. Masennuksessa oireet vaikuttavat merkittävästi toimintakykyyn, ihmissuhteisiin tai aiheuttavat muutoin kärsimystä.

  Stressi ja uupumus hellittävät lepäämällä, mutta masennuksesta ei toivuta pelkällä päätöksellä tai tahdonvoimalla, siihen tarvitaan tukea ja sopivaa hoitoa.

  Lue lisää täältä.

 • Kyllä ja ei. Lievissä mielenterveysongelmissa työssä jatkaminen voi jopa tukea mielenterveyttä, kunhan työkuormitus on oikein mitoitettu. Mielenterveyden häiriöissä sairausloma voi olla tarpeen muun hoidon lisäksi, mikäli oireilu vaikuttaa merkittävästi toimintakykyyn. Sairausloma itsessään ei kuitenkaan ole mielenterveysongelmien ratkaisu. Työkyvyn palauttamisen kannalta sopivasti suunniteltu ja tuettu työhön palaaminen on useiden tutkimusten mukaan toimivin vaihtoehto. Työ tarjoaa mielenterveyden kannalta olennaisia onnistumisen kokemuksia, rakenteita ja sosiaalista tukea. Työhön paluuta voidaan tukea työtä muokkaamalla, työterveyshuollon ja kuntoutuksen avulla.

  Lue lisää työn muokkaamisesta
  Lue lisää työterveysyhteistyöstä
  Lue lisää kuntoutuksesta

 • Samoilla periaatteilla kuin fyysisten sairauksien kohdalla. Sovittamalla työkuormitusta (esim. työtehtäviä tai työaikaa muokkaamalla) ja tukemalla sopivia voimavaratekijöitä (esim. työyhteisön tuki). Lue lisää työn muokkaamisesta.

 • Mielenterveysasioista on helpompi keskustella, kun työpaikalla on avoin ja luottamukseen perustuva keskustelukulttuuri. Mielenterveysasioiden puheeksi ottamisessa kannattaa pitää matala kynnys. Tärkeintä on kysyä, kuunnella ja olla valmis tarjoamaan tukea. Lue lisää täältä.

3 Tilitoimistot aiheeseen liittyvää kysymystä

 • Täytä ja allekirjoita verkkopalvelun käyttösopimus. Palauta se meille verkkosivuillamme käyttämällä Lähetä liite -toimintoa. Voit lähettää sopimuksen myös postitse osoitteeseen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, PL 2, 00018 Ilmarinen.

 • Pyydä työnantaja- tai yrittäjäasiakastasi valtuuttamaan tilitoimistosi hoitamaan TyEL- tai YEL-vakuuttamiseen liittyvät verkkopalvelussamme. Asiakkaasi voi tehdä valtuutuksen samalla kun hän tekee verkkopalvelun käyttösopimuksen.

 • TyEL-vakuutuksen hinta on kaikille eläkeyhtiöille sama, mutta alennuksen eli asiakashyvityksen määrä vaihtelee eläkeyhtiöittäin. Siihen, kuinka paljon asiakashyvityksiä eläkeyhtiö pystyy maksamaan, vaikuttaa eläkeyhtiön vakavaraisuus, sijoitustoiminnan tuotto sekä eläkeyhtiön oman toiminnan tehokkuus (hoitokustannustulos). Eläkeyhtiöt ovat saaneet itse määrittää asiakashyvityksen jakoperusteet.

  Ilmarisen asiakashyvitysmalli eli se miten Ilmarisen maksaa asiakashyvityksiä yksittäiselle yritykselle perustuu yrityksen edellisen vuoden palkkasummaan ja 20 vuoden kumulatiiviseen palkkasummaan. Asiakashyvitys lasketaan vuositasolla ja vähennetään asiakkaan TyEL-maksuista.

4 Meklarit aiheeseen liittyvää kysymystä

 • Käyttäjätunnukset Ilmarisen meklaripalveluun voi pyytää helposti lähettämällä yhteystietosi (nimi, henkilötunnus, sähköpostiosoite ja puhelinnumero) osoitteeseen meklarit@ilmarinen.fi. Olemme yhteydessä sinuun mahdollisimman pian. Meklaripalvelussa saat meklareille suunnattua ajankohtaista tietoa vakuuttamisesta sekä voit hoitaa hoidossasi olevia vakuutuksia.

 • Ilmarisen verkkopalveluun (meklaripalvelu) kirjautuneena pääset näkemään hoidossasi olevien asiakkaiden vakuutukset samoin kuten asiakkaasi itse. Jos sinulla ei vielä ole tunnuksia palveluun, lähetä pyyntö osoitteeseen meklarit@ilmarinen.fi.

 • Vastaus: TyEL-vakuutuksen hinta on kaikille eläkeyhtiöille sama, mutta alennuksen eli asiakashyvityksen määrä vaihtelee eläkeyhtiöittäin. Siihen, kuinka paljon asiakashyvityksiä eläkeyhtiö pystyy maksamaan, vaikuttaa eläkeyhtiön vakavaraisuus, sijoitustoiminnan tuotto sekä eläkeyhtiön oman toiminnan tehokkuus (hoitokustannustulos). Eläkeyhtiöt ovat saaneet itse määrittää asiakashyvityksen jakoperusteet.

  Ilmarisen asiakashyvitysmalli eli se miten Ilmarisen maksaa asiakashyvityksiä yksittäiselle yritykselle perustuu yrityksen edellisen vuoden palkkasummaan ja 20 vuoden kumulatiiviseen palkkasummaan. Asiakashyvitys lasketaan vuositasolla ja vähennetään asiakkaan TyEL-maksuista.

 • Ilmarisessa sinua palvelee meklarideski puhelimitse 010 284 2133 ma-pe klo 8-15 (klo 15-17 puhelut kääntyvät asiakaspalveluun) ja sähköpostitse meklarit@ilmarinen.fi.

  Meklarideskissä hoidat mm. valtakirja-asiat, Ilmarisen verkkopalveluiden käyttövaltuushallinta-asiat, tarjouspyynnöt, vakuutushakemukset jne.